Εντοπισμός ενός σημείου

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Η δράση αυτή απαιτεί την εύρεση της θέσης του κίτρινου υποβρυχίου βάσει των συντεταγμένων του.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/reperagebien.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην κατηγορία της Γεωμετρίας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία συστείνει την εφαρμοφή δραστηριοτήτων με μαθησιακούς στόχους σχετικούς με τον εντοπισμό, την περιγραφή και αναπαράσταση θέσεων μέσω των συντεταγμένων στο χώρο.