Αναπαραγωγή προτύπου

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Η άσκηση αυτή αφορά την αναπαραγωγή ενός πρότυπου σχεδίου μέσω της τοποθέτησης κουκίδων στις κατάλληλες θέσεις του αντίστοιχου με το πρότυπο τετραγωνισμένου περιβάλλοντος.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/ver261109/Point2.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της συγκεκριμένης δράσης εντάσσονται στην κατηγορία της Γεωμετρίας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία περιλαμβάνει στους στόχους σχετικούς με τη δόμηση του χώρου και τις συντεταγμένες.