Μέτρησε τα ζωάκια

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Η δράση αυτή ζητά από τα παιδιά να μετρήσουν τα ζώα των δοθέντων ειδών και να δώσουν την απάντηση βρίκοντας τον αντίστοιχο αριθμό με τη βοήθεια του δρομέα.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Dessins/Hibou.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά μαθηματικά εντάσσονται στην κατηγορία Αριθμοί και πράξεις και ειδικότερα στην καταμέτρηση.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα σπουδών για την Προσχολική- Πρώτη σχολική ηλικία περιλαμβάνει στόχους που αφορούν την καταμέτρηση, τη σύγκριση και τη διάταξη ποσοτήτων όπως και αριθμούς διατεταγμένους στην αριθμογραμμή.