Ασκήσεις με τις πυραμίδες

Παναγιωτοπούλου Χαρίκλεια
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Στην δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε το geogebra , αυτό είναι ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου με την έννοια της προσωπικής παρέμβασης του κάθε παιδιού.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η δραστηριότητα που επέλεξα να κάνουν τα παιδιά ώστε να βοηθηθούν στην αναλογική συλλογική σκέψη όπου όσο και να μεγαλώσει –μικραίνει ένα σχήμα, όπου και να κινηθεί (αλλάξει θέση στο χώρο) οι διαστάσεις του και οι ιδιότητές του δεν αλλάζουν.

Όπως επίσης η δραστηριότητα αυτή να μπορεί να παρέχει την οπτική απεικόνιση της αναλογίας . Έτσι με την βοήθεια του εργαλείου αυτού τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν ότι η Πυραμίδα του Χέοπα είναι με απλούστευση ένα τρίγωνο, το Πεντάγωνο (το κοινοβούλιο) ένα απλό πεντάγωνο ενώ το τάβλι ένα τετράγωνο (η οικογένεια του Πολυγωνούλη) απλά σε άλλες αναλογίες από αυτές που έχει.στο μυαλό του (Νοερή απεικόνιση).

Αρχεία εργασίας: