Αριθμοί και Αριθμολέξεις

Γούλα Αλεξάνδρα
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα αφορά την αριθμητική αναπαράσταση της ποσότητας των μήλων και των παιδιών που λαμβάνουν μέρος στην ιστορία.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την εννοιολογική κατηγορία του Αριθμού και συγκεκριμένα των αναπαραστάσεων του αριθμού λεκτικά και αριθμητικά.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ενθαρρύνει την εφαρμογή δραστηριοτήτων που επιδιώκουν τη σταδιακή οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η έννοια του αριθμού εμπλουτίζεται μέσω των δύο διαφορετικών εκφράσεών του.

Αρχεία εργασίας: