Τα Σχήματα Μπερδεύτηκαν

Σγούρα Χαρίκλεια
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα αφορά την ομαδοποίηση των διαφόρων σχημάτων στην κατάλληλη κατηγορία με βάση τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία της γεωμετρίας καθως τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες των σχημάτων και να τα κατηγοριοποιήσουν με βάση αυτά.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Στο ΔΕΠΠΣ αναφέρεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικές ιδιότητες των απλών γεωμετρικών σχημάτων.

Αρχεία εργασίας: