Προσθέτω και Αφαιρώ

Φλώρου Βασιλική, Χατζή Κυριακή
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα καλεί τους μαθητές να εκτελέσουν απλές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με τη βοήθεια της συμβολικής αναπαράστασης των ποσοτήτων.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία των πράξεων. Τα παιδιά βοηθούνται από τη συμβολική αναπαράσταση των ποσοτήτων και εξοικειώνονται με τις διαδικασίες και τα σύμβολα των πράξεων της πρόσθεσης και της αφάιρεσης.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ορίζει ως βασική επιδίωξη την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέσω του χειρισμού διαφόρων ποσοτήτων.

Αρχεία εργασίας: