Τα Φρούτα της Παρέας

Αντωνοπούλου Μαρία, Ζήση Αναστασία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα αφορά το μοίρασμα των φρούτων στα παιδιά που πήγαν εκδρομή.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην κατηγορία των Πράξεων. Συγκεκριμένα προσεγγίζεται η πράξη της διαίρεσης.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ορίζει ως βασική επιδίωξη την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέσω του χειρισμού διαφόρων ποσοτήτων, έτσι και στη δραστηριότητα οι ποσότητες των φρούτων μοιράζονται στα παιδιά και έτσι φθάνουμε σε μια πρώτη επαφή με την πράξη της διαίρεσης.

Αρχεία εργασίας: