Συνέχειες

Κοντοπούλου Αργυρώ
Εργαλείο kidspiration: 

Η δραστηριότητα ζητά από τα παιδιά να αναπαραστήσουν μέσω του αντίστοιχου αριθμού σχημάτων μεγαλύτερους αριθμούς.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την έννοια του αριθμού και ειδικότερα τη συμβολική αναπαράσταση αυτού μέσω διαφόρων σχημάτων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ενθαρρύνει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες βοηθούν τη σταδιακή οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού. Στην παρούσα δραστηριότητα υποβοηθάται η οικοδόμηση της έννοιας του αριθμού μέσω της αντιστοίχισης της αριθμητικής με τη συμβολική αναπαράστασή του.

Αρχεία εργασίας: