Εξερευνώντας Συμμετρίες

Κοντοπούλου Αργυρώ
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η άσκηση αυτή αφορά τη συμμετρία ως προς άξονα. Τα παιδιά καλούνται να σχηματίσουν το συμμετρικό ως προς άξονα σχέδιο χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα χρωματισμένα σχήματα της παλέτας.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία της Γεωμετρίας και ειδικότερα την έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

To ΔΕΠΠΣ προτρέπει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχήματα ως προς άξονα.

Αρχεία εργασίας: