Το Μπουκέτο της Τάξης

Καραχρήστου Κωνσταντίνα, Κιώση Μυρσίνη
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλεί τους μαθητές να σκεφτούν και να απαντήσουν από πόσα λουλούδια αποτελείται το μπουκέτο που εφτιαξαν τα παιδιά αν κάθε αγόρι μάζεψε δυο λουλούδια και το κάθε κορίτσι τρία λουλούδια.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία των Πράξεων καθώς τα παιδιά μπορούν μέσω απλών πράξεων πρόσθεσης οι οποίες μπορούν να γίνουν και με τη βοήθεια συμβολικής αναπαράστασης των ποσοτήτων των λουλουδιών να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα μέσω αυτής της δραστηριότητας να κάνει μια πρώτη εισαγωγή στην πράξη του πολλαπλασιασμού.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Στο ΔΕΠΠΣ επισημαίνεται ότι αποτελεί βασική επιδίωξη του εκπαιδευτικού να προτρέπει τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες έτσι ώστε να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις.

Αρχεία εργασίας: