Μετράμε τα Ζωάκια

Παυλίδου Άννα, Στυλιανού Ζωούλα
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία απευθύνεται στα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου και αφορά τη μέτρηση ενός αριθμού από ζώα τα οποία συναντούμε στο ζωολογικό κήπο του προβλήματος.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία της Μέτρησης.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ αναφέρει πως στο νηπιαγωγείο επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας για αξιοποίηση των δυνατοτήτων αριθμητικών εφαρμογών μέσα στα όρια των δυνατοτήτων των παιδιών.

Αρχεία εργασίας: