Ρίξε τα Ψαράκια στη Γυάλα

Σβερκούλη, Τοπούζη
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να ρίξουν τα ψάρια στην αντίστοιχη γυάλα ανάλογα με το χρώμα τους. Επίσης, κάθε γυάλα χωράει τον αριθμό των ψαριών που αναγράφεται από πάνω.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά με τη δραστηριότητα μαθηματικά αφορούν την έννοια του αριθμού καθώς επίσης και την έννοια της οργάνωσης δεδομένων καθώς κάθε ψάρι πρέπει να τοποθετηθεί στη γυάλα που έχει το αντίστοιχο χρώμα και κάθε γυάλα μπορεί να φιλοξενήσει τόσα ψάρια όσα επιτρέπει ο αριθμός που αναγράφεται πάνω από κάθε γυάλα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ μέσω των δραστηριοτήτων αποτελεί βασική επιδίωξη η ανάπτυξη της ικανοτητας της οργανώσης των γνώσεων που αφορούν τον περιβάλλοντα κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την οργάνωση με βάση το χρώμα όπως επίσης και με βάση τον αριθμό που αναγράφεται πάνω από τη γυάλα.

Αρχεία εργασίας: