Επίσκεψη στο Βιβλιοπωλείο

Στόικου Ιωάννα, Χαλεπλή Βασιλική, Ιωαννίδου Ανδριάνα
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα είναι στην ουσία ένα πρόβλημα το οποίο καλεί τα παιδιά να βρουν την απάντηση σε ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν την αγορά συγκεκριμένου αριθμού τετραδίων ανάλογα με τα μαθήματα των παιδιών όπως επίσης και ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτουν.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά με τη δραστηριότητα μαθηματικά εντάσσονται στην κατηγορία των Πράξεων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ορίζει ως βασική επιδίωξη την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέσω του χειρισμού διαφόρων ποσοτήτων.

Αρχεία εργασίας: