Παρατήρησε τα Σχήματα μέσα στα Σχήματα

Σιαμέτη Ευθυμία, Χαλιμουρδα Μαρία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα ζητά από τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα σχήματα από τα οποία αποτελούνται τα μεγαλύτερα σχήματα.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην κατηγορία της Γεωμετρίας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ το παιδί επιδιώκεται να αναπτύξει ικανότητες σχετικές με την αναγνώριση των βασικών σχημάτων καθώς και των βασικών ιδιοτήτων τους.

Αρχεία εργασίας: