Κατοικίδια, Άγρια και Ζώα της Φάρμας.

Μπόλιου Βασιλική, Ντεντοπούλου Γεωργία, Παπαιωάννου Ελευθερία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να εντάξουν τα διάφορα ζώα στις συγκεκριμένες τρεις κατηγορίες "κατοικίδια", "ζώα φάρμας", "άγρια ζώα".

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας αφορούν την Οργάνωση Δεδομένων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ μέσω των δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη συστήματος σύμφωνα με το οποίο το παιδί οργανώνει τις γνώσεις που αφορούν τον περιβάλλοντα κόσμο.

Αρχεία εργασίας: