Διακόσμησε τους Χαρταετούς!

Μητρακοπούλου, Λαζαρίδου, Μαθιουδάκη
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να διακοσμήσουν τους χαρταετούς με τη βοήθεια των σχημάτων της παλέτας.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά με τη δραστηριότητα μαθηματικά ανήκουν στην κατηγορία της Γεωμετρίας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ προτείνει την εφαρμογή δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων της αναγνώρισης των σχημάτων και του πειραματισμού με αυτά καθώς επίσης και τη βασική γνώση των βασικών ιδιοτήτων των σχημάτων και την αξιοποίηση αυτών.

Εικόνες σχετικές με την εργασία: 
Αρχεία εργασίας: