Ντύσε τους Χιονανθρώπους

Μητσιάνη Έφη, Κορδελα Ματίνα
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να χρησιμοποιήσουν διάφορους συνδυασμούς σχημάτων από τα τρία επιτρεπόμενα έτσι ώστε να καλύψουν την επιφάνεια του σώματος κάθε χιονανθρώπου.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στη Γεωμετρία.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ τα παιδιά είναι καλό να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν και πειραματίζονται με διάφορα σχήματα. Ακόμα ενθαρρύνονται να αντιλαμβάνονται απλές ιδιότητές τους και να τις αξιοποιούν όπου χρειάζεται.

Αρχεία εργασίας: