Καλάθια με Φρούτα

Μαρτάκη, Γκαλιούρη, Μιχαήλ, Κωνσταντίνου
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα ζητά από τα παιδιά να βρουν το αποτέλεσμα των πρόσθεσεων των φρούτων που περιέχονται στα δυο καλάθια.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εντάσσονται στην κατηγορία των Πράξεων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ επιδιώκεται η ανάπτυξη των ικανοτήτων εκτέλεσης απλών πράξεων. Συνάμα, η γραφική αναπαράσταση των ποσοτήτων επιτρέπει στα παιδιά την προσέγγιση των πράξεων μέσω του χειρισμού (ένωσης) των ποσοτήτων αυτών.

Αρχεία εργασίας: