Η Ντουλάπα της Φίφης

Μαράμη Ελένη, Καιβα Φωτεινή
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα αφορά την ταξινόμηση των ρούχων της Φίφης με βάση το χρώμα τους.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην κατηγορία των Δεδομένων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ μέσω των δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη συστήματος σύμφωνα με το οποίο το παιδί ταξινομεί τις γνώσεις που αφορούν τον περιβάλλοντα κόσμο.

Αρχεία εργασίας: