Πράξεις και Αριθμολέξεις

Μαδεμτζή
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα έχει ως ζητούμενα την εκτέλεση απλών πράξεων (προσθέσεις και αφαιρέσεις με μονοψήφιους αριθμούς) και την έκφραση του αποτελέσματος με την αντίστοιχη αριθμολέξη.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν τις πράξεις καθώς και την έννοια του αριθμού αφού ζητείται η λεκτική αναπαράσταση αντί της τυπικής αριθμητικής για να εκφράσει το αποτέλεσμα των πράξεων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ υποστηρίζει την επιδίωξη της δυνατότητας εκτέλεσης απλών μαθηματικών πράξεων καθώς επίσης και τον εμπλουτισμό της γλώσσας με λέξεις οι οποίες συνδέονται με τα μαθηματικά.

Αρχεία εργασίας: