Μέσα Μεταφοράς στο Παρελθόν και στο Σήμερα

Ξούρου Βάγια, Μπεκιάρη Ελευθερία, Μαρία Παντελαίου
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η δραστηριότητα αφορά την κατηγοριοποίηση των μέσων μεταφοράς βάσει της χρονικής περιόδου κατά την οποία χρησιμοποιούνταν.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά με τη δραστηριότητα μαθηματικά αφορούν την οργάνωση δεδομένων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ αποτελεί βασική επιδίωξη του νηπιαγωγείου, μέσω των δραστηριοτήτων, η συστηματική επεξεργασία των δεδομένων η οποία επιτρέπει στο παιδί να ταξινομεί τις γνώσεις που αφορούν τον περιβάλλοντα κόσμο.

Αρχεία εργασίας: