Οι Καραμέλες του Γιώργου

Κουτσάκη Παναγιώτα, Φώτου Σμαρώ
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να βρουν πόσες καραμέλες θα μείνουν στο Γιώργο αφού έχει χαρίσει κάποιες από αυτές στους φίλους του.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία των πράξεων και συγκεκριμένα της αφαίρεσης.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ενθαρρύνει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την ανάπτυξη της ικανότητας εκτέλεσης απλών μαθηματικών πράξεων, ως εκ τούτου η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.