Ισορροπημένο Γεύμα

Καλαντζάκου Γεωργία, Φιλίππου Ευτυχία, Θεοχαρούλης Κωνσταντίνος
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν ποια τρόφιμα βρίσκονται στη λάθος κατηγορία και να τα τοποθετήσουν στη σωστή καθώς και να φτιάξουν το ιδανικό γεύμα, το οποίο αποτελείται από τρόφιμα όλων των κατηγοριών.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία των Δεδομένων. Τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν τη δοθείσα κατηγοριοποίηση των τροφίμων και να τα οργανώσουν σωστά.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ μέσω των δραστηριοτήτων αποτελεί βασική επιδίωξη η συστηματική επεξεργασία των δεδομένων η οποία επιτρέπει στο παιδί να ταξινομεί τις γνώσεις που αφορούν τον περιβάλλοντα κόσμο.

Αρχεία εργασίας: