Τα Γλυκά της Μαρίας

Γκαλιούρη Χριστίνα
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Η Μαρία έχει γελέθλια και αποφασίζει να αγοράσει γλυκά για να κεράσει. Τα παιδιά καλούνται να υπολογίσουν, με βάση τα δεδομένα του προβλήματος, πόσα γλυκά θα πρέπει να πάρει μαζί της η Μαρία στο σχολείο για να κεράσει τους συμμαθητές και τους καθηγητές της.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν απλές μαθηματικές πράξεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Στο ΔΕΠΠΣ επισημαίνεται ότι αποτελεί βασική επιδίωξη του εκπαιδευτικού να προτρέπει τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες έτσι ώστε να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις.

Αρχεία εργασίας: