Η Πράξη της Αφαίρεσης

Χαρίτου Φωτεινή, Τζαερλης Βαγγελης, Φτήκα Ελευθερία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Το παιδί καλείται μέσω της δραστηριότητας να βρει το πλήθος των ντομάτων που απέμειναν σε σχέση με το αρχικό πλήθος μετά την κακοκαιρία.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά τα οποία εμπεριέχονται στη δραστηριότητα ανήκουν στην κατηγορία των Πράξεων και ειδικότερα στην πράξη της αφαίρεσης.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ορίζει ως βασική επιδίωξη την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέσω του χειρισμού διαφόρων ποσοτήτων.

Αρχεία εργασίας: