Αυτό που δεν Ταιριάζει

Χαρίτου Φωτεινή, Τζαερλης Βαγγελης, Φτήκα Ελευθερία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Το παιδί καλείται να βρει το ζώο ή το αντικείμενο το οποίο δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στην οποία βρίσκεται και ακολούθως να αιτιολογήσει την επιλογή του.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Σχετικά με τα μαθηματικά, το παιδί καλείται να εντοπίσει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που συνδέει τα μέλη της κάθε κατηγορίας και έπειτα βρει το μέλος το οποίο δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα σύμφωνα με το παραπάνω χαρακτηριστικό. Πρόκειται, δηλαδή, για σύγκριση και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών.

Αρχεία εργασίας: