Γνωρίζω τα Ζωάκια

Χαρίτου Φωτεινή, Τζαερλης Βαγγελης, Φτήκα Ελευθερία
Εργαλείο kidspiration: 

Η δραστηριότητα ζητά από το παιδί να επιλέξει ένα ζωάκι από τα προσφερόμενα το οποίο θα περιγράψει με τις κατάλληλες λέξεις.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αυτής αφορούν την κατηγορία των δεδομένων. Ειδικότερα το παιδί καλείται να περιγράψει το ζώο που θα επιλέξει σύμφωνα με την εκάστοτε κατηγορία (πού ζει, τί τρώει κ.α.). Καλείται δηλαδή να οργανώσει τις πληροφορίες που θα παρουσιάζει σε διακριτές κατηγορίες.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιδιώκεται μεταξύ άλλων και η ανάπτυξη συστημάτων σύμφωνα με το οποία το παιδί ταξινομεί τις γνώσεις που αφορούν τον περιβάλλοντα κόσμο.

Αρχεία εργασίας: