Τερατάκια από γεωμετρικά σχήματα

Χριστοδούλου Αθανασία- Δήμητρα
Περίληψη: 

Η βασική ιδέα είναι παρμένη από την ιστοσελίδα http://www.monsterexchange.org/, όπου τα παιδιά ενός σχολείου βρίσκουν παιδιά από ένα άλλο σχολείο για να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν τέρατα από γεωμετρικά σχήματα. Αναλυτικότερα τα νήπια του 2ου νηπιαγωγείου Περάματος έπρεπε να δημιουργήσουν τέρατα φτιαγμένα από γεωμετρικά σχήματα, να τα περιγράψουν και να αποστείλουν τις περιγραφές στα νήπια του 1ου νηπιαγωγείου Περάματος. Αυτά με τη σειρά τους, βασιζόμενα στις περιγραφές των τεράτων, τα αναδημιουργούσαν. Στη συνέχεια έπρεπε να αποστείλουν τα τέρατα που δημιούργησαν έτσι ώστε οι μαθητές του 2ου νηπιαγωγείου να τα συγκρίνουν και να καταλήξουν αν έμοιαζαν ή όχι. Σκοπός αυτής της ανταλλαγής ήταν να δοθούν κίνητρα στα παιδιά να μάθουν τα γεωμετρικά σχήματα μέσω διαδικασιών συνεργατικής μάθησης, τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους συμπαίκτες τους από το 1ο νηπιαγωγείο. Διάφορες δράσεις προέκυψαν μέσα από αυτό το σενάριο, άλλες σχεδιασμένες από την εκπαιδευτικό και άλλες αναδυόμενες από τα ίδια τα παιδιά.

Υλικά: 

Τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των δράσεων είναι: Τα λογισμικά Google Chrome, Microsoft Word, GeoGebra, καθώς επίσης σχήματα από χαρτόνι κάνσον κομμένα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα., γεωπίνακες.

Σύνθεση υλικών και δράσεων: 

Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν σε διάστημα ενός μήνα. Αρκετές από αυτές ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μιας ημέρας ενώ άλλες μπορεί να διαρκούσαν δυο και τρείς ημέρες αναλόγως το πόσο απαιτητικές ήταν από τα παιδιά και πόσος χρόνος ήταν διαθέσιμος για να πραγματοποιηθούν στο νηπιαγωγείο.

1η Δραστηριότητα – Η Αφόρμηση… (διάρκεια 1 ώρα μέσα στην ημέρα): Η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά ότι την προηγούμενη ημέρα συζητούσε με την νηπιαγωγό του 1ου νηπιαγωγείου περάματος και την ενημέρωσε ότι, μαζί με τα παιδιά της βρήκε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό ονομαζόταν «Ζωγράφισε το τερατάκι σου» , και το βρήκαν στο διαδίκτυο. Τα νήπια του 2ου νηπιαγωγείου Περάματος αναρωτήθηκαν για τον τρόπο που θα μπορούσε να παιχτεί αυτό το παιχνίδι καθώς και για το είδος του παιχνιδιού που ήταν. Αποφάσισαν ότι για να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες έπρεπε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του παιχνιδιού.

Παιδιά: Τι παιχνίδι είναι αυτό; Και εμείς ξέρουμε να ζωγραφίζουμε τερατάκια!

Νηπιαγωγός: Δεν γνωρίζω, δεν την ρώτησα... Πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε για αυτό το παιχνίδι;

Παιδιά: Να την ρωτήσεις να σου πει!

Νηπιαγωγός: Άμα το ξεχάσω; Πού αλλού θα μπορούσαμε να βρούμε πληροφορίες για το παιχνίδι αυτό;

Παιδιά: Στο ιντερνέτ! Να μπούμε στον ιντερνέτ και να πατήσουμε τα κουμπιά από αυτό το παιχνίδι και να διαβάσουμε τα γράμματα για να το παίξουμε και εμείς.

Νηπιαγωγός: Η αίθουσα που έχουμε τον υπολογιστή μας χωράει όλους; Μπορούμε να γράφουμε στον υπολογιστή όλοι μαζί;

Παιδιά: Να πάμε ένας ένας!

Παιδιά: Όχι να πάνε δύο παιδιά, να διαβάσουν τα γράμματα και να μας πουν μετά τους κανόνες. Να μάθουμε τους κανόνες για να το παίξουμε.

Νηπιαγωγός: Εντάξει! Θα μπούμε στο ίντερνετ. . Όμως επειδή σήμερα δεν λειτουργεί το ιντερνέτ του σχολείου, θα μπούμε αύριο. Όμως πως θα το θυμηθούμε;

Παιδιά: Να γράψουμε ένα σημείωμα στον πίνακα!

Νηπιαγωγός: Τι θα λέει το σημείωμα;

Παιδιά: Αύριο τα τερατάκια!!

Νηπιαγωγός: Ποιος θα σηκωθεί να το γράψει;

Αρχικά σηκώνεται ένα νήπιο, αλλά επειδή δεν γνωρίζει πώς να το γράψει, σηκώνονται και άλλα δύο να την βοηθήσουν. Στα Video που ακολουθούν τα νήπια συνεργάζονται για να γράψουν το σημείωμα.

2η δραστηριότητα: – Ιστοσελίδα – Πρόσκληση!! (Διάρκεια 1 ημέρα): Η δεύτερη δραστηριότητα εστίασε στην εύρεση και παρουσίαση της ιστοσελίδας (http://www.monsterexchange.org/index.asp), των κανόνων του παιχνιδιού καθώς και στην πρόσκληση στο παιχνίδι των παιδιών του 1ου νηπιαγωγείου. Σε μια πρώτη φάση συζήτησαν για την ιστοσελίδα του παιχνιδιού καθώς και για τους κανόνες του. Έπειτα, σε δεύτερη φάση, ασχοληθήκαν με βιντεοσκόπηση της πρόσκλησής τους στα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου. Και τέλος αποστείλαν το video μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιμέναν την απάντησή τους.

3η δραστηριότητα – Δημιουργούμε τα τερατάκια μας!!! (Διάρκεια 2 ημέρες): Η τρίτη δραστηριότητα εστίασε στη δημιουργία των τεράτων. Στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, ο σκοπός ήταν να σχεδιάσουν τα νήπια, σε μία πρώτη φάση, τα τέρατα σε χαρτί με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, νερομπογιές ή ότι υλικό επέλεγαν. Στη δεύτερη φάση με κομμένα σχήματα και τέλος στην τρίτη φάση στο πρόγραμμα GeoGebra, είτε με έτοιμα τερατάκια για να τα μετασχηματίσουν είτε να τα δημιουργήσουν εκ νέου μόνα τους τα παιδιά. Όμως οι συνθήκες και οι δυσκολίες που προέκυψαν, τροποποίησαν τον αρχικό σχεδιασμό. Επομένως, στην πρώτη δράση τα νήπια, είτε ζωγράφισαν τα τερατάκια τους, είτε τα δημιούργησαν με κομμένα σχήματα. Στη δεύτερη δράση τα νήπια περιέγραψαν τα τερατάκια τους και η εκπαιδευτικός έγραφε στον υπολογιστή την περιγραφή. Στην τρίτη δράση απέστειλαν τις περιγραφές στους συμπαίκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάποια νήπια δεν γνώριζαν όλα τα σχήματα που είχαν χρησιμοποιήσει, επομένως προέκυψε η 4η δραστηριότητα, πού περιγράφεται λίγο πιο κάτω. Όσα νήπια αναγνώρισαν λανθασμένα κάποια σχήματα (πχ. έλεγαν ότι είναι τετράγωνο ενώ ήταν τρίγωνο) δεν διορθώθηκαν από την εκπαιδευτικό.

Τα παιδιά δημιουργούν τα τέρατά τους.

Το τερατάκι μου το λένε Κωστή. Έβαλα πρώτα τον κύκλο για να είναι το κεφάλι του, μετά έβαλα τον λαιμό του που δεν ξέρω τι σχήμα έχει. Το σχήμα αυτό το ονομάζω Μανώλη και έχει 4 πλευρές, 2 μεγάλες και 2 μικρές. Έχει και 4 γωνίες. Μετά έφτιαξα τα χέρια του . έβαλα κόλλα και κόλλησα το τρίγωνο. Μετά κόλλησα πάνω του ένα άλλο τρίγωνο. Για τα πόδια του έβαλα ένα κύκλο μισό.

Το τερατάκι μου το λένε Μπουρμπουλήθρα. Το κεφάλι του έχει σχήμα μισό κύκλο, το σώμα του σχήμα ορθογώνιο. Τα χέρια του είναι τετράγωνα. Το ένα χέρι του έχει 5 τετράγωνα στην αριστερή πλευρά και το άλλο 4 τετράγωνα στη δεξιά πλευρά.. οι παλάμες του είναι τρίγωνα. Τα πόδια του είναι γραμμές. Τα κέρατά του, που βρίσκονται πάνω στο κεφάλι του είναι τρίγωνα και τα μάτια του είναι τετράγωνα. Το στόμα του μισό- μισό κύκλος με μια γραμμή που τον ενώνει.

Το τερατάκι μου το λένε Εβελίνα. Το κεφάλι του είναι κύκλος. Τα μάτια του είναι 2 κύκλοι μαύροι. Το στόμα του είναι μια γραμμή πάνω και κάτω που ενώνονται. Η μύτη του είναι κύκλος. Η κοιλιά του είναι καρδιά και τα χέρια του είναι γραμμή. Η παλάμη και τα δάχτυλά του μοιάζουν με κάστρο. Ένα κύκλο η παλάμη και τα δάχτυλα δεν ξέρω πως λέγεται αυτό το σχήμα. Έχει 4 γωνίες και 4 πλευρές. Οι 2 είναι μεγάλες και οι 2 μικρότερες. Τα πόδια του μοιάζουν με λουκάνικα.

[i]Το κεφάλι του είναι τετράγωνο, τα μάτι του και η μύτη του είναι κύκλος. Το στόμα του είναι τετράγωνο. Ο λαιμός του είναι τετράγωνο, το σώμα του κύκλος, τα χέρια του τετράγωνα και κύκλοι. Τα πόδια του είναι τετράγωνα.[/i]

4η δραστηριότητα- Δημιουργούμε τα σχήματα στο Geogebra που δεν γνωρίζουμε και περιμένουμε να μας απαντήσουν οι φίλοι μας που γνωρίζουν…. ( διάρκεια 2 ημέρες): Η τέταρτη δραστηριότητα εστίασε στη δημιουργία σχημάτων στο πρόγραμμα GeoGebra. Συγκεκριμένα τα παιδιά που δεν γνώριζαν κάποια σχήματα, με τα οποία δημιούργησαν τα τερατάκια τους, τα δημιουργούν στο Geogebra. Τα σχήματα αυτά στη συνέχεια τα απέστειλαν μαζί με τις περιγραφές, τόσο για να ανασχεδιαστούν σωστά τα τερατάκια όσο και για να μας μάθουν τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου ποια σχήματα είναι.

Τα παιδιά δημιουργούν στον υπολογιστή σχήματα.

5η Δραστηριότητα – Λαμβάνουμε την απάντηση στα σχήματα, προβληματιζόμαστε και δημιουργούμε παιχνίδια με τα σχήματα! (Διάρκεια 5 ημέρες): Στη πέμπτη δραστηριότητα λαμβάνουμε τα video των παιδιών του 1ου νηπιαγωγείου όπου μας ενημερώνουν για τα σχήματα που τους αποστείλαμε. Σε αυτή τη φάση γίνονται δραστηριότητες για τη γνωριμία όλων των παιδιών της τάξης με τα σχήματα. Η εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά διάφορα σχήματα κομμένα και τα παρατηρούν, τα συγκρίνουν και καταλήγουν στα στοιχεία και τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα σχήματα ορθογώνιο, τετράγωνο και ρόμβος. Στη συνέχεια αφού βλέπουμε πάλι τα video των παιδιών από το 1ο νηπιαγωγείο σε συνδυασμό με τα σχήματα που έχουν δημιουργήσει στο πρόγραμμα GeoGebra οι συμμαθητές μας προβληματιζόμαστε… Ο Μανώλης στο GeoGebra, δημιούργησε πέρα από τα τετράγωνα που δεν γνώριζε και ένα ορθογώνιο. Όμως τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου δεν το αναγνώρισαν το «λάθος» του Μανώλη. Κάποια παιδιά από τη δική μας ομάδα το παρατήρησαν και υπέθεσαν ότι τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου μάλλον δεν γνωρίζουν τις διαφορές του τετραγώνου και του ορθογωνίου. Και με αυτό τον τρόπο αποφάσισαν να αποστείλουν ένα video όπου εξηγούσαν στα παιδιά τα στοιχεία και τις ιδιότητες του τετραγώνου και του ορθογωνίου και ένα μικρόκοσμο στο Geogebra με αρκετά σχήματα όπου τους ζητούν να βρουν και να ζωγραφίσουν τα τετράγωνα μπλε και τα ορθογώνια κόκκινα. Τέλος έφτιαξαν και ένα μικρόκοσμο με άλλα σχήματα στο Geogebra όπου ζητούσαν από τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου να βρουν και να χρωματίσουν μονό τους ρόμβους.

Στην πρώτη φάση της δράσης τα παιδιά είδαν ξανά τα σχήματα από το Geogebra που είχαν δημιουργήσει οι συμμαθητές τους και παρακολουθήσαν την απάντηση των συμπαικτών τους. Αρχικά δόθηκαν διάφορα τετράγωνα, ορθογώνια και ρόμβοι στα παιδιά, όπου με την ενθάρρυνση της νηπιαγωγού και με δράσεις των παιδιών πάνω στα σχήματα «ανακάλυψαν» τα στοιχεία και τις ιδιότητες αυτών των σχημάτων. Στο Video 14A, Πίνακας 5.1.3 φαίνεται η διαδικασία που ακολούθησαν τα παιδιά για να «ανακαλύψουν» τα στοιχεία και τις ιδιότητες του ρόμβου. Αντίστοιχες δράσεις έγιναν με όλα τα παιδιά για όλα αυτά τα σχήματα.. Στην συνέχεια είδαν ξανά τα Video μαζί με τα σχήματα στο GeoGebra, και τα παιδιά ανακάλυψαν το «λάθος» του Μανώλη και υπέθεσαν ότι τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου δεν γνωρίζουν καλά αυτά τα σχήματα. Αποφάσισαν λοιπόν να δημιουργήσουν ένα video όπου ανέφεραν στα παιδιά τις ιδιότητες του τετραγώνου και του ορθογωνίου, γιατί φαντάστηκαν ότι μάλλον δεν γνώριζαν καλά το τετράγωνο και το ορθογώνιο.

Στη δεύτερη δράση αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα μικρόκοσμο στο GeoGebra όπου τα παιδιά θα πρέπει, από όλα τα σχήματα που δημιούργησαν, να ζωγραφίσουν μόνο τα τετράγωνα και τα ορθογώνια. Το πρόβλημα που προέκυψε, σε αυτό το σημείο, ήταν πως θα μπορούσαν να μετρήσουν τις πλευρές των σχημάτων έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι είναι τετράγωνα και ορθογώνια. Η εκπαιδευτικός είχε ανοίξει το πλέγμα στο GeoGebra και δύο νήπια κατάφεραν να αντιληφθούν τη δυνατότητα της χρήσης του πλέγματος. Τότε κρίθηκε απαραίτητο να σταματήσει η δημιουργία του μικρόκοσμου και να δημιουργηθεί ένα υλικό – παιχνίδι, τύπου γεωπίνακα που να προσομοιάζει στο πλέγμα του υπολογιστή έτσι ώστε να αντιληφτούν όλα τα νήπια τη δυνατότητα χρήσης του. Τα νήπια που κατάφεραν να αντιληφτούν τη χρήση του πλέγματος παρουσιάζουν στα υπόλοιπα παιδιά το παιχνίδι (τύπου γεωπίνακα) και τη χρήση του.

Στην τρίτη και τελευταία δράση αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά δημιουργούν τους δικούς τους μικρόκοσμο με διάφορα σχήματα για να παίξουν τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου. Ζητούν από τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου στο ένα μικρόκοσμο να βρουν και να βάψουν τα τετράγωνα μπλε και τα ορθογώνια κόκκινα, και στον δεύτερο να βάψουν μόνο τους ρόμβους.

6η δραστηριότητα – Λαμβάνουμε τα πρώτα τερατάκια!!! (Διάρκεια 1 ημέρα): Σε αυτή τη δράση έλαβαν τα πρώτα τερατάκια που δημιούργησαν οι συμπαίκτες τους. Σε κάθε παιδί ξεχωριστά παρουσιάστηκε το τέρας που δημιούργησε, η περιγραφή που έδωσε και το τέρας που δημιούργησαν οι συμπαίκτες τους. Τα παιδιά σύγκριναν τα τέρατα και κατέληξαν αν μοιάζει ή όχι. Αν δεν έμοιαζε, έκαναν υποθέσεις και κατέληγαν σε συμπεράσματα γιατί δεν ήταν τα ίδια.

7η δραστηριότητα – προβληματιζόμαστε με τα σχήματα- τελική αξιολόγηση !!! (Διάρκεια 3 ημέρες): Κατά την τελευταία δράση στο νηπιαγωγείο για να εκτιμηθεί αν εντέλει τα παιδιά έμαθαν τα σχήματα που δεν γνώριζαν, τους παρουσιάστηκαν δημιουργημένα σχήματα από την εκπαιδευτικό στο GeoGebra. Η νηπιαγωγός ή μόνα τους τα παιδιά περιέστρεφαν το σχήμα και προβληματιζόντουσαν τι σχήμα ήταν αυτό. Παράλληλα ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν τα στοιχεία και τις ιδιότητες των σχημάτων.

Αποτίμηση της Εμπειρίας: 

Ήταν φανερός ο ενθουσιασμός της ομάδας. Από τη πρώτη μέρα που διήρκησε το σενάριο μέχρι και την στιγμή που σταμάτησε η συγγραφή αυτής της εργασίας, τα νήπια δεν έχασαν το ενδιαφέρον τους και τον ενθουσιασμό τους για το πρόγραμμα. Τα Video που μας έστελναν τα παιδιά του άλλου νηπιαγωγείου τα παρακολουθούσαμε ξανά και ξανά! Περίμεναν κάθε φορά με αγωνία την απάντησή τους και όποτε είχαμε video ή απάντηση μέσω e- mail ενθουσιάζονταν πάρα πολύ. Αποκαλούσαν τα παιδιά φίλους τους αν και δεν τους είχαν γνωρίσει ποτέ από κοντά. Συζητάμε, τώρα στο σχολείο ότι θέλουμε να τους καλέσουμε για επίσκεψη για να τους γνωρίζουμε και από κοντά. Αν και δεν ξέρουμε αυτό αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί…. Ίσως αυτή η ευκαιρία δοθεί στην αποκριάτικη γιορτή αν συμφωνήσουν οι γονείς!

Όσο αφορά τις δραστηριότητες στον υπολογιστή, τα νήπια, αρχικά, ήταν φοβισμένα. Προφανώς γιατί σχεδόν όλα από αυτά, αν και οι γονείς του έχουν υπολογιστές στο σπίτι, δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ από μόνα τους. Στην πορεία των δραστηριοτήτων τα παιδιά εξοικειώθηκαν τόσο πολύ με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έβρισκαν τόσο ενδιαφέρουσα την ενασχόληση μαζί του. Αν κάποια ημέρα η εκπαιδευτικός δεν έφερνε τον υπολογιστή στο σχολείο, τα νήπια την ρωτούσαν πότε θα τον φέρει. Συγκεκριμένα η έκφρασή τους ήταν «καλέ κυρία γιατί δεν τον έφερες; Θα τον φέρεις αύριο να παίξουμε;». Επίσης, αποτέλεσε ο υπολογιστής και την αιτία πολλών παραπόνων και αψιμαχιών. Τα νήπια όλα ήθελαν να παίξουν κάθε μέρα στον υπολογιστή και να φτιάξουν σχήματα και όταν κάποια μέρα δεν προλάβαιναν να ασχοληθούν παραπονιόντουσαν στην κυρία ή στους συμμαθητές τους λέγοντας « κυρία εγώ δεν έπαιξα σήμερα! Δεν θα παίξω;, Σπύρο, Ευαγγελία σηκωθείτε να κάνω εγώ! Είστε πολύ ώρα!!» .

Όσο αφορά τον τρόπο συνεργασίας των παιδιών με τους συμμαθητές του στον υπολογιστή, αρχικά το κάθε παιδί σχεδίαζε από μόνο του χωρίς να λαμβάνει υπόψη την γνώμη του άλλου. Στη πορεία των δράσεων τα νήπια βρήκαν τρόπους και συνεργαζόντουσαν. Αυτό φαίνεται στο video όπου τα νήπια δημιουργούν σχήματα για παιχνίδι για τα παιδιά του πρώτου νηπιαγωγείου αλλά και όταν γράφουν στο παιχνίδι που δημιούργησαν. Πέρα από τις οργανωμένες δραστηριότητες, τα νήπια ακόμα και στον ελεύθερο τους χρόνο ζωγράφιζαν σχήματα και έπαιζαν με τα σχήματα που η εκπαιδευτικός τους είχε αφήσει στη γωνία της ζωγραφικής.

Όμως κατά την εφαρμογή των δράσεων, όπως ήταν φυσικό, αντιμετωπίστηκαν και δυσκολίες. Η σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν η κυριότερη. Με την απλή σύνδεση PSTN, δεν ήταν δυνατό να αποσταλούν από το σχολείο τα Video. Συντάσσαμε και στέλναμε τα e mail, και στη συνέχεια τα video τα απέστειλε και τα λάμβανε η εκπαιδευτικός από το σπίτι της, μετά από συνεννόηση με τα παιδιά. Όμως τα προβλήματα δεν έφτασαν ως εκεί. Για 2 εβδομάδες το σχολείο δεν είχε καθόλου σύνδεση στο διαδίκτυο λόγω τεχνικού προβλήματος. Με αποτέλεσμα και τα e mail να τα αποστέλλει η εκπαιδευτικός.

Τέλος η εκπαιδευτικός αντιμετώπισε δυσκολίες χειρισμού της ομάδας, όταν έπρεπε να γίνουν ατομικές δράσεις με τα παιδιά, όπως στην φάση της περιγραφής των τεράτων, στη φάση της σύγκρισης αλλά και της τελικής αξιολόγησης. Τα παιδιά που δεν συμμετείχαν εκείνη τη στιγμή στις δράσεις έπαιζαν ελεύθερα με αποτέλεσμα όταν βαριόντουσαν έκαναν πολύ φασαρία και χανόταν ο έλεγχος της τάξης. Αρκετές φορές, λόγω αυτής της φασαρίας χανόταν και η προσοχή του παιδιού που συνεργαζόταν με την εκπαιδευτικό, όπως επίσης και της εκπαιδευτικού. Συνεπώς πολλές διαφορετικές παρεμβάσεις ή σχόλια που θα μπορούσαν να γίνουν κατά τη διάρκεια αυτή, δεν συνέβεναν. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε και άλλος εκπαιδευτικός όπου θα μπορούσε να απασχολεί τα παιδιά κατά τη διάρκεια αυτή.

Σε γενικές γραμμές, ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Δόθηκε ευκαιρία, στην εκπαιδευτικό να καταλάβει τις δυνατότητες , τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες κάθε παιδιού ξεχωριστά, όπου με τη «παραδοσιακή» διδασκαλία των σχημάτων δεν θα ήταν τόσο φανερά. Επιπλέον οι στόχοι που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πάρα πολλοί μέσω από τη χρήση του υπολογιστή, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, συντονισμού ματιού χεριού, προσέλκυση του ενδιαφέροντος των παιδιών και πάρα πολλούς άλλους, που αναλόγως τους σκοπούς της κάθε παρέμβασης μπορούν να αναπτυχθούν. Το βασικότερο όμως είναι οι δράσεις στον υπολογιστή να γίνονται με την παρουσία του εκπαιδευτικού που θα βοηθάει, συντονίζει και προβληματίζει τα παιδιά. Ο υπολογιστής στη τάξη μας πλέον θα γίνει καθημερινή ρουτίνα!