Το πάρτυ μίας χάρτινης κούκλας

Γκαμπέτου, Δημοπούλου
Eισαγωγή : 

Ο Άγγελος, μία χάρτινη κούκλα, έχει γενέθλια. Οι μαθητές καλούνται να τον βοηθήσουν να οργανώσει το πάρτι του. Στα πλαίσια της οργάνωσης του πάρτι οι μαθητές εμπλέκονται μέσα από το παιχνίδι στη διαδικασία της αναπαράστασης και της διαχείρισης δεδομένων. Η αναπαράσταση και η διαχείριση των δεδομένων γίνεται με δύο τρόπους: με hands on πρακτικές και με την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα TableJR συνδυάστηκε με άλλα υλικά όπως χάρτινες φιγούρες, κούκλες, χάρτινα ποτηράκια και πιατάκια.

Πρόταση Σεναρίου Διδασκαλίας: 

Σενάριο 1ο: Οι μαθητές/τριες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας αναλαμβάνουν να διευκολύνουν την οργάνωση του πάρτυ του Άγγελου. Χωρίζουν χάρτινες φιγούρες (που αναπαριστούν τους φίλους του Άγγελου) με βάση τα χαρακτηριστικά τους σε ομάδες (ανάλογα με τα μαλλιά, το χρώμα ματιών, τα πόδια κτλ). Οι φοιτήτριες καλούν τους μαθητές να μαντέψουν με πιο κριτήριο οι συμμαθητές τους ομαδοποίησαν τους ‘χάρτινους φίλους’ του Άγγελου. Μέσα από αυτή την διαδικασία οι μαθητές/τριες παρακινούνται να δουν ‘πίσω’ από το έτοιμα ομαδοποιημένο υλικό και να εντρυφήσουν στην διαδικασία της κατηγοριοποίησης. Παρακάτω παρατίθενται επεισόδια που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών κατά την διάρκεια του ‘μαντέματος’. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές λαμβάνουν κυρίως την μορφή συμπληρωματικών σχολίων, τα οποία οδηγούν την ομάδα να καταλήξει στο κριτήριο της ομαδοποίησης. Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο τα συμπληρωματικά αυτά σχόλια θα μπορούσαν να συνδεθούν με μία συνεργατική πρακτική. Είναι τα επεισόδια αυτά ενδεικτικά συνεργατικού κλίματος; Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο ‘συνεργασία’ και πότε μία αλληλεπίδραση εμπεριέχει στοιχεία συνεργασίας;

Οι φίλοι του Άγγελου:

Σενάριο 2ο : Η διδακτική παρέμβαση φτάνει στο τέλος της και οι φοιτήτριες καλούν τους μαθητές να μιλήσουν για την εμπειρία τους ώστε να δουν πώς αυτή επηρέασε την κατανόηση των μαθητικών εννοιών. Κατανόησαν οι μαθητές/τριες τους διδακτικούς στόχους της παρέμβασης; Πού δίνουν έμφαση οι μαθητές/τριες;

Οι απαντήσεις των μαθητών μπορούν να θεωρηθούν σαν μία προσπάθεια επικοινωνίας της μαθηματικής έννοιας στην οποία εισήχθησαν. Εντούτοις, οι εστιάσεις των μαθητών διαφέρουν. Ο πρώτος μαθητής φαίνεται να εστιάζει στον όγκο των δεδομένων αυτό καθ’ αυτό. Η απάντησή του δεν μπορεί να θεωρηθεί ελάχιστα σχετική με την έννοια της διαχείρισης και της οργάνωσης δεδομένων. Ο μαθητής φαίνεται να επικεντρώνει στην αιτία που δίνει νόημα στην διαδικασία της διαχείρισης και της οργάνωσης.
H απάντηση του δεύτερου μαθητή εστιάζει στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας της οργάνωσης δεδομένων. Ο μαθητής εκφράζει γενικευμένα τον φόρτο εργασίας που έχει η οργάνωση ενός πάρτι. Τι ρόλο παίζει όμως η οργάνωση και η διαχείριση δεδομένων στην πολυπλοκότητα που εντοπίζει ο μαθητής στην διαδικασία προετοιμασίας ενός πάρτι; Οι φοιτήτριες θα μπορούσαν να διατυπώσουν επιπλέον ερωτήσεις για να εξακριβώσουν τι εννοεί ο μαθητής και κατά πόσο η εκπαιδευτική εμπειρία που είχε, οδήγησε σε αυτή την απάντηση. Ποιές θα μπορούσαν να ήταν αυτές οι ερωτήσεις;
Η απάντηση του τρίτου μαθητή είναι χαρακτηριστική των διαφόρων τρόπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση και οργάνωση δεδομένων. Ο μαθητής φαίνεται να δίνει έμφαση στον τρόπο αναπαράστασης, δείχνοντας ότι τον αντιλαμβάνεται ως ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας της οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων. Η απάντησή του αποτελεί μια περισσότερο ουσιαστική (συγκριτικά με τις προηγούμενες απαντήσεις) επικοινωνία της μαθηματικής έννοιας που εμπεριέχεται στην οργάνωση και διαχείριση δεδομένων. Αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι ο μαθητής δίνει έμφαση στη συμβολή της τεχνολογίας (και κατά επέκταση του ψηφιακού υλικού και λογισμικού) στην κατανόηση των διαφόρων τρόπων αναπαράστασης. Ενδιαφέρον θα είχε οι φοιτήτριες να παρακινούσαν τον μαθητή να μιλήσει για το πώς ο υπολογιστής συνέβαλε σε αυτή την κατανόηση. Τι ερωτήσεις θα μπορούσαν να διατυπωθούν;

Ο τελευταίος μαθητής φαίνεται να δίνει έμφαση στην χρησιμότητα της διαδικασίας οργάνωσης δεδομένων. ‘Έμμεσα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο μαθητής εστιάζει στο πώς η οργάνωση επηρεάζει την διαχείριση. Κατά τον μαθητή το αποτέλεσμα της οργάνωσης των δεδομένων κάνει το έργο της διαχείρισής τους πιο προσιτό και απλό. Εντούτοις, επιπρόσθετες ερωτήσεις προς το μαθητή θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε περισσότερα δεδομένα, ικανά να υποστηρίξουν την ακρίβεια των παραπάνω διατυπώσεων. Πώς κρίνετε τον χειρισμό της φοιτήτριας; Θα μπορούσε να επικεντρώσει το ενδιαφέρον και των υπόλοιπων μαθητών στην διατύπωση του τελευταίου μαθητή; Μήπως μια καλή αφορμή για διάλογο πήγε χαμένη;