Δραστηριότητες με Ράβδους Cuisenaire και το Kidspiration

Γκούρη Φραντζέσκα-Σωτηρία,Καλογήρου Ραφαήλα-Αργυρώ, Μπερμπέρη Μαρία
Eισαγωγή : 

Το θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε στην εργασία είναι η συνεισφορά του μεγάλου παιδαγωγού George Cuisenaire στον κλάδο των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, εστιάζουμε στα χειραπτικά παιδαγωγικά υλικά τα οποία ο ίδιος ανακάλυψε και πρότεινε, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον ψηφιακό κόσμο του kidspiration.

Aρχικά παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία του παιδαγωγού, καθώς και λεπτομερής περιγραφή των ράβδων Cuisenaire. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται παιδαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον συνδυασμό χειραπτικού και ψηφιακού υλικού. Τέλος , πραγματοποιείται σύγκριση ανάμεσα στα δύο υλικά.

Διερεύνηση Παιδαγωγικού Υλικού : 

George Cuisenaire: Ράβδοι Cuisenaire
Το υλικό περιλαμβάνει ένα κιβώτιο με χρωματικά ξυλάκια σε 10 χρώματα και 10 μεγέθη. Το μήκος τους ξεκινά από το 1 εκατοστό και φτάνει έως τα 10 εκατοστά, μετρημένο ανάλογα με την πιο μικρή ράβδο. Όλα τα ραβδάκια χωρίζονται σε 5 οικογένειες ανάλογα με τα χρώματα που έχουν.
α) Ομάδα του άσπρου: 50 ραβδάκια μήκους 1 εκ.
β) Ομάδα του κόκκινου: 50 ραβδάκια μήκους 2 εκ. σε χρώματα κόκκινο, 25 ραβδάκια μήκους 4 εκ. σε χρώμα ροζ, 12 ραβδάκια μήκους 8 εκ. σε χρώμα καφέ.
γ) Ομάδα του κίτρινου: 20 ραβδάκια μήκους 3 εκ. σε χρώμα κίτρινο,10 ραβδάκια μήκους 10 εκ. σε χρώμα πορτοκαλί.
δ) Ομάδα του πράσινου: 33 ραβδάκια μήκους 3 εκ. σε χρώμα ανοιχτό πράσινο,16 ραβδάκια μήκους 6 εκ. σε χρώμα βαθύ πράσινο, 11 ραβδάκια μήκους 9 εκ. σε χρώμα μπλε.
ε) Ομάδα του μαύρου: 14 ραβδάκια μήκους 7 εκ. σε χρώμα μαύρο.
Ακόμη, υπάρχουν δύο ζάρια που περιέχουν τα δέκα χρώματα.
Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία προτιμούν να μαθαίνουν για τους αριθμούς μέσα από σύμβολα (π.χ. λουλούδια, κυβάκια, ξυλάκια) παρά με τους ίδιους τους αριθμούς, διότι ο αριθμός για να κατανοηθεί πρέπει το παιδί να έχει αναπτύξει αφαιρετική σκέψη για να μπορεί να συλλαμβάνει αυτόματα τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών (σχέσεις μεγέθους-ποσότητας) και τις πραγματικές ποσότητες και πραγματικές σχέσεις τις οποίες αντιπροσωπεύουν.
Αρχικά το παιδί ασχολείται ελεύθερα με τα ραβδάκια, ενώ αργότερα περνά στους αριθμούς. Η διαδικασία γίνεται παιχνίδι, διευκολύνοντας την παρατήρηση, την αυτενέργεια, τον προβληματισμό, την επεξεργασία και τον πειραματισμό.. Τοποθετώντας τις ράβδους συγκρίνει τα μεγέθη, κατανοεί πόσα άσπρα πήρε για να έχει τόσα κόκκινα, ή σε πόσα κόκκινα αντιστοιχεί ένα καφέ, πόσα λιγότερα είναι τα κίτρινα από τα μαύρα, ακόμη προσθέτει και αφαιρεί για να έχει το επιθυμητό μήκος. Σε μία πρώτη επαφή μαζί τους τα παιδιά με την επεξεργασία των χρωματιστών ράβδων κατανοούν την έννοια του αριθμού, φτιάχνουν πιθανούς συνδυασμούς τοποθετώντας τις μονάδες πάνω σε μεγαλύτερα σύνολα και βλέπουν μόνα τους τα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουν την έννοια του πλήθους ενός συνόλου (πχ ότι το μωβ αποτελείται από 4 άσπρα ή 2 κόκκινα ή ένα λαχανί με ένα άσπρο) και σε επόμενο στάδιο μπορούν να καταφέρουν μικρές πράξεις που αφορούν σχέσεις από το 1-10 μαζί με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι κάθε ραβδάκι με το ιδιαίτερο χρώμα του παριστάνει έναν αριθμό. Πολλά ραβδάκια του ίδιου χρώματος παριστάνουν τις σχέσεις μεταξύ των αριθμών αυτών. Δύο ή περισσότερα ραβδάκια διαφορετικών χρωμάτων παριστάνουν μαζί με τον αντίστοιχο τους αριθμό τις σχέσεις και τις αναλογίες μεταξύ των διαφορετικών αριθμών. Έτσι λοιπόν σχηματίζονται σχέσεις ποσών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται μέσω των ράβδων ίδιου χρώματος και σχέσεις μεγεθών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται μέσω ράβδων διαφορετικού χρώματος.
Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε αρχικά να εστιάσει στα χρώματα των ράβδων παρά στην ιδιότητά τους ως αριθμοί. Τα παιδιά θα το εκλάβουν ως παιχνίδι, θα δείξουν ενδιαφέρον παρατηρώντας τους και θα φτάσουν σε νοερούς υπολογισμούς.
Ο Jean-Egide de Groef ,μαθηματικός και γενικός γραμματέας του συλλόγου Cuisenaire στο Βέλγιο λέει ότι: Όταν τα ξυλάκια χρησιμοποιούνται «ποιοτικά» ,πράγμα που σημαίνει ότι ο χειρισμός τους γίνεται βάσει της «χρωματικής» τους ιδιότητας και όχι βάσει της αριθμητικής τους τιμής ,παρέχεται η δυνατότητα για πλήθος ανακαλύψεων ,που όλες προπαρασκευάζουν τον «αριθμητικό» τρόπο σκέψης και λογισμού. Φυσικά από την πλευρά του/της νηπιαγωγού, αυτό προϋποθέτει συνειδητοποίηση και κατά συνέπεια κατάρτιση ως προς τη χρήση του εποπτικού υλικού Cuisenaire.

Πλεονεκτήματα και Ψυχοπαιδαγωγικές αρχές
Μία σημαντική ανακάλυψη που εμφανίζεται στα πρώτα στάδια της επαφής με τις ράβδους είναι η ποσοτική διάσταση των αριθμών (π.χ. το κόκκινο είναι περισσότερο από το άσπρο αλλά λιγότερο από το καφέ). Η συμμετρία στις διαφορετικές διαστάσεις τους, ενεργοποιούν τις αισθήσεις τις όρασης και της αφής , οδηγώντας το παιδί στο να κατασκευάσει εικόνες στο μυαλού του και στη συνέχεια να τις συνδυάσει πειραματίζοντας(π.χ. το καφέ είναι μεγαλύτερο από το κόκκινο άρα θα βρω πόσα κόκκινα θέλω για να το φτιάξω). Μέσα από την αυτενέργεια, το παιδί έχει τη δυνατότητα να φτιάξει πολλούς και διαφορετικούς συνδυασμούς χωρίς περιορισμούς και να επαληθεύσει μόνο του το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που κάνει κάποιο λάθος θα μπορέσει να το διορθώσει άμεσα με τη διαδικασία της παρατήρησης και του πειραματισμού. Ο συνεχής πειραματισμός με τις ξύλινες ράβδους οδηγεί το παιδί στην αναζήτηση νέων αριθμητικών προβλημάτων και στην κατανόηση πιο πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των αριθμών. Επιτυγχάνεται μια προσωπική αναζήτηση των μαθηματικών από το κάθε παιδί, με το να μαθαίνουν από μόνα τους, με τον δάσκαλο να στέκεται από πίσω, χωρίς να προσφέρει τις δικές του προκατασκευασμένες γνώσεις για να τα επηρεάζει. Λόγω του παιγνιώδη χαρακτήρα της μεθόδου, τα εξωτερικά κίνητρα δεν είναι πλέον απαραίτητα. Τα παιδιά γίνονται υπεύθυνα για την δική τους διδασκαλία.
Οι ψυχοπαιδαγωγικές αρχές τις μεθόδου είναι η παρατήρηση των χρωμάτων των διαστάσεων αλλά και του συνδυασμού αυτών των δύο, η αυτενέργεια και η πράξη, η αριθμητική σκέψη, η επαλήθευση, η κατανόηση και η προσωπική έρευνα. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Cuisenaire ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να είναι τα εξής:
• Κάθε παιδί διευκολύνεται στην συγκρότηση μαθηματικής σκέψης σύμφωνα με τις ατομικές τους δυνατότητες.
• Ασκούνται οι μύες και η όραση και δημιουργούνται σαφείς και μόνιμες οπτικές εικόνες.
• Επιτυγχάνεται η κατανόηση του «όλου» σε συνάρτηση με τα «μέρη» μέσω των ποικίλων δραστηριοτήτων που προσφέρονται από το υλικό.
• Οδηγεί το παιδί στην κατάκτηση της αφαιρετικής σκέψης, καθώς την ώρα που επεξεργάζεται το υλικό δημιουργεί νοητές εικόνες τις οποίες αντιστοιχεί με την εκάστοτε μαθηματική πράξη που κάνει.
• Το μάθημα των μαθηματικών καθίσταται ελκυστικό, ευχάριστο και παιγνιώδες για τα παιδιά.
• Χτίζει την σχέση που συνδέει την εργασία του παιδιού πάνω στο συγκεκριμένο μαθηματικό υλικό με την αφαιρετική του σκέψη για τα σύμβολα-αριθμούς.

Συνοπτική παρουσίαση λογισμικού kidspiration

Το λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration πρόκειται για ένα ψηφιακό περιβάλλον, ο σχεδιασµός του οποίου προάγει την οπτική µάθηση και τον εποικοδοµισµό. Οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται είναι τριών ειδών. Πιο συγκεκριμένα το παιδί καλείται να κατασκευάσει ένα νοητικό χάρτη για µία έννοια που έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός, να συµπληρώσει τη δοµή ενός νοητικού χάρτη, που επίσης έχει δοθεί από τον εκπαιδευτικό, να τοποθετήσει µέσα σ’ ένα σύνολο, το λεγόµενο SuperGrouper , αντικείµενα που έχουν κοινές ιδιότητες. Πρόκειται για ένα λογισµικό η χρήση του οποίου ενισχύει την προσέγγιση διάφορων γνωστικών αντικειµένων, ενώ παράλληλα υποβοηθά την ενεργητική µάθηση. Παρέχεται στους µαθητές ένα ψηφιακό υλικό το οποίο μπορούν να χειριστούν αυτόνοµα και δυναµικά, να πειραµατίζονται µε αυτό και παράλληλα να αυτοελέγχονται και να αυτοδιορθώνονται σύμφωνα πάντα με το γνωστικό τους επίπεδο, το οποίο βέβαια δεν αποτελεί εμπόδιο για την ενασχόλησή τους με αυτό.

Ύστερα από την επεξεργασία των δύο υλικών εντοπίστηκαν ορισμένες ομοιότητες και διαφορές οι οποίες αξίζει να αναφερθούν. Όσον αφορά τις ομοιότητες αυτές θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
1) Kαι τα δύο υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και όχι μόνο.
2) Τα παιδιά προσεγγίζουν βιωματικά και τα δύο υλικά προκειμένου να τα επεξεργαστούν.
3)Προσφέρεται και από τα δύο υλικά η δυνατότητα άμεσης ατομικής επαλήθευσης , αυτοελέγχου και αυτοδιόρθωσης.
4) Δεν υπάρχει άγχος για λανθασμένη δραστηριότητα διότι δε δίνονται προκαθορισμένες οδηγίες για τη χρήση των υλικών.
5) Υπάρχει ελευθερία στη χρήση και δυνατότητα ποικιλότροπης εκμετάλλευσης και των δύο υλικών.
6) Και τα δύο υλικά είναι ελκυστικά και δημιοργούν παιγνιώδη περιβάλλοντα μάθησης που εγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών.
7) Μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά για την επίτευξη κοινών στόχων.
8)Προωθούν την κριτική σκέψη, αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα των παιδιών και συμβάλλουν στην ολόπλευρη μαθησιακή/γνωστική ανάπτυξη.
Πέρα από τις ομοιότητες, διακρίνονται και κάποιες διαφορές ανάμεσα στα δύο υλικά οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
1) Οι ράβδοι Cuisenaire κατατάσσονται στα χειραπτικά υλικά ενώ το λογισμικό kidspiration είναι ένας ψηφιακός μικρόκοσμος.
2) Στο kidspiration οι δραστηριότητες που δίνονται στα παιδιά μπορεί να είναι και προκατασκευασμένες ενώ δε συμβαίνει το ίδιο με τις ράβδους.
3) Στο kidspiration μπορεί να γίνει χρήση οπτικών και ακουστικών μέσων ενώ στις ράβδους δεν είναι εφικτό.
4) Με τις ράβδους τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν ελεύθερα στη διάρκεια μιας δραστηριότητας ενώ στο kidspiration οι οδηγίες για την πορεία μιας δραστηριότητας είναι απαραίτητες.
5) Στο kidspiration υπάρχει πλήθος αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά ενώ το χειραπτικό υλικό αποτελείται μόνο από τις ράβδους.
6) Και τα δύο υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γραφή, την άλγεβρα, τη γεωμετρία και την ανάγνωση αλλά το kidspiration προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης άλλων δύο θεματικών όπως: κοινωνικές και φυσικές επιστήμες.
7) Τα ξυλάκια είναι ένα παραδοσιακό διαχρονικό υλικό ενώ το λογισμικό Kidspiration εισάγει τα παιδιά στον κόσμο της τεχνολογίας και τα βοηθάει στην εκμάθηση της χρήσης του υπολογιστή.
8) Με το χειραπτικό υλικό προωθείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ενώ το Kidspiration είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται σε ατομικό επίπεδο.

Πρόταση Σεναρίου Διδασκαλίας: 

Σκοπός των δραστηριοτήτων: Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα ξυλάκια Cuisenaire και με το λογισμικό kidspiration, να γνωρίσουν τα δύο υλικά χειραπτικό/ψηφιακό, να καταλάβουν τις διαφορές και τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο μαθαίνοντας έτσι την αρίθμηση και την πρόσθεση Των αριθμών 1-10.

Ενότητες: Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και Πληροφορική
Στόχοι: Να οικοδομούν σταδιακά την έννοια των αριθμών ένα έως δέκα. Να μετρούν από το ένα έως το δέκα χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια Cuisenaire. Να απαριθμούν αντικείμενα από το ένα έως το δέκα. Να εκτελούν πρωταρχικές μαθηματικές πράξεις πρόσθεσης των αριθμών ένα έως δέκα. Να χρησιμοποιούν το λογισμικό kidspiration για να εκτελέσουν δραστηριότητες εξερεύνησης και επίλυσης απλών μαθηματικών προβλημάτων σχετικά με τους αριθμούς ένα έως δέκα.
Εποπτικά μέσα και υλικά: ξυλάκια Cuisenaire, ηλεκτρονικός υπολογιστής, λογισμικό kidspiration,φύλλα εργασίας

Στη γωνιά των μαθηματικών η νηπιαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά τα ξυλάκια Cuisenaire και κάνει ερωτήσεις όπως: « Τι είναι αυτά που βλέπετε; Τα έχετε ξαναδεί; Ξέρετε πως ονομάζονται; Μήπως γνωρίζετε πως μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει;». Στη συνέχεια τα παροτρύνει να τα παρατηρήσουν, να τα ακουμπήσουν για να δουν πως είναι και να παίξουν με αυτά.
Ένας πρωταρχικός στόχος είναι τα νήπια να μπορέσουν να παρατηρήσουν και να εκφράσουν από μόνα τους ότι τα ξυλάκια έχουν διαφορετικά χρώματα μεταξύ τους και διαφορετικό μέγεθος. Κατόπιν η νηπιαγωγός τους ζητάει να ταξινομήσουν τα ξυλάκια σε ομάδες ανάλογα με το χρώμα τους και να απαριθμήσουν πόσα ξυλάκια έχει η κάθε ομάδα. Ο αριθμός της κάθε ομάδας έχει οριστεί από την νηπιαγωγό. Στην συνέχεια δίνει στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας με πίνακα διπλής εισόδου, όπου από την μια μεριά αναγράφεται ένας αριθμός, από το ένα μέχρι το δέκα, με χρώμα, το οποίο αντιστοιχεί κάθε φορά με μία ομάδα ράβδων που έχουν καταμετρήσει τα παιδιά(πχ: υπάρχει στο φύλλο εργασίας ο αριθμός οχτώ με πράσινο χρώμα ο οποίος αντιστοιχεί στην ομάδα των πράσινων ράβδων).
Έτσι λοιπόν τα παιδιά θα αντιστοιχίζουν αρχικά το χρώμα του αριθμού μα τα ξυλάκια της αντίστοιχης ομάδας και στην συνέχεια θα τα τοποθετούν δίπλα από αυτόν ξεκινώντας να χτίζουν συγχρόνως και την σχέση αριθμού-ποσότητας. Να τονιστεί ότι ο αριθμός της κάθε ομάδας από ξυλάκια είναι ίδιος με τον αντίστοιχο αριθμό που γράφεται στο χαρτί, δηλαδή δεν δίνονται παραπάνω αλλά ούτε και λιγότερα ξυλάκια στα παιδιά για να μετρήσουν προκειμένου να μην επικρατήσει σύγχυση σε αυτήν την πρώτη τους επαφή με τους αριθμούς.

1η Δραστηριότητα
Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά ασχολούνται αρχικά με τα ξυλάκια. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει ενασχόληση με το άσπρο ραβδάκι που συμβολίζει την μονάδα. Τα παιδιά προσπαθούν να εντοπίσουν τις σχέσεις μεταξύ των ράβδων (μεγαλύτερο-μικρότερο) καθώς και από πόσα μέρη αποτελείται. Για παράδειγμα: δύο ραβδάκια άσπρα ισούνται με ένα ραβδάκι κόκκινο που συμβολίζει τον αριθμό 2.Κάνει ερωτήσεις όπως : «πόσα ραβδάκια χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τον αριθμό 5; Πόσες φορές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το άσπρο ραβδάκι για να σχηματίσουμε το καφέ ραβδάκι; Ποιο ραβδάκι είναι μεγαλύτερο; Από πού το καταλαβαίνετε;» προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να προσεγγίσουν με πιο συστηματικό τρόπο τα ραβδάκια και να αρχίζουν να τα αντιστοιχούν νοητά με τον αριθμό που αντιστοιχούν και τις σχέσεις που προκύπτουν ανάμεσα σε αυτούς.
Στη συνέχεια η νηπιαγωγός πηγαίνει με τα παιδιά στη γωνία του υπολογιστή όπου θα ασχοληθούν με αυτόν. Ανοίγουν το πρόγραμμα kidspiration και ασχολούνται με την εξής δραστηριότητα: δίνονται δύο ράβδοι κάθε φορά στο νήπιο και ζητείται να βρει απο πόσα τετραγωνάκια αποτελείται η κάθε μία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας το νήπιο κάτω από την ράβδο τόσα τετραγωνάκια όσα χρειάζονται για να την σχηματίσει ξανά. Τα τετραγωνάκια αντιστοιχουν σε μία μονάδα το καθένα και δίνονται περισσότερα από όσα θα χρειαστεί το νήπιο μέσα στο πλαίσιο. Μόλις το νήπιο ολοκληρώσει αυτήν την διαδικασία καλείται να γράψει δίπλα από την κάθε ράβδο τον αριθμό που της αντιστοιχεί, ο οποίος έχει προκύψει από την καταμέτρηση των τετραγώνων που έχουν τοποθετηθεί κατά αναλογία κάτω από αυτήν. Να επισημανθεί ότι τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ράβδους στο λογισμικό δεν αντιστοιχούν στα χρώματα των ράβδων Cuisenaire ώστε να αποφευχθεί το παιδί να συνδυάσει το κάθε χρώμα με έναν συγκεκριμένο αριθμό. Η νηπιαγωγός κάνει κατά την διάρκεια της ενασχόλησης του νηπίου ερωτήσεις όπως: « πόσα τετραγωνάκια χρησιμοποίησες για να φτίαξεις την ράβδο ξανά; Ποια ράβδος είναι μεγαλύτερη; Γιατί ;». Αυτή η δραστηριότητα σχεδιάστηκε ώστε τα νήπια να επαληθεύσουν τις γνώσεις που κατέκτησαν με τις ράβδους Cuisenaire μέσα σε έναν ψηφιακό μικρόκοσμο αυτήν την φόρα.

2η Δραστηριότητα
Τα νήπια ξαναγυρίζουν στην γωνία των μαθηματικών. Εκεί τα παιδιά ασχολούνται με τα ξυλάκια προσπαθώντας να βρουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ των αριθμών, διαφορετικούς κάθε φορά, χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια. Για παράδειγμα ο αριθμός 4, που είναι το μωβ ξυλάκι, μπορεί να φτιαχτεί με: τέσσερα άσπρα ξυλάκια, ένα πράσινο και ένα άσπρο ξυλάκι, δύο κόκκινα ξυλάκια, ένα κόκκινο ξυλάκι και δύο άσπρα ξυλάκια.

Ο αριθμός που δίνεται στα παιδία έχει να κάνει με το γνωστικό τους επίπεδο. Στα παιδιά που έχουν κατανοήσει περισσότερο τους αριθμούς μέχρι το 10 δίνονται μεγαλύτεροι αριθμοί ενώ σε εκείνα τα παιδιά που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα δίνονται μικρότεροι. Έτσι λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν να οικοδομούν τις γνώσεις τους σχετικά με την σχέση όλον-μέρος των αριθμών έχοντας πλήρη έλεγχο των κινήσεών τους και επιλογή επαλήθευσης με πολλαπλούς τρόπους και το κυριότερο με τον τρόπο που τα ίδια μπορούν να κατανοήσουν και φυσικά ύστερα από προσωπική επιλογή.
Κατόπιν τα παιδιά ασχολούνται με τον υπολογιστή και το πρόγραμμα kidspiration. Αυτή την φορά η δραστηριότητα είναι η εξής: αρχικά δίνεται ένας αριθμός τετραγώνων που αντιστοιχούν το καθένα σε μία μονάδα και το παιδί καλείται να τα καταμετρήσει. Αυτά τα τετράγωνα βρίσκονται στην σειρά και από κάτω τους δίνονται περιθώρια ώστε το παιδί να σχηματίσει διάφορους συνδυασμόυς με ράβδους, εντός των περιθωρίων που δίνονται, και οι οποίες βρίσκονται σε πλαίσιο που βρίσκεται στα δεξιά του. Για παράδειγμα, στην πρώτη δραστηριότητα δίνονται πέντε τετραγωνάκια τα οποία βρίσκονται στην σειρά και σχηματίζουν μια ράβδο που αντιστοιχεί στον αριθμό πέντε και επομένως το νήπιο θα κάνει διάφορους συνδυασμούς με ράβδους, τους οποίους θα επιλέξει από το πλαίσιο, για να τον σχηματίσει. Αυτοί οι ράβδοι είναι διαφόρων μηκών κάθε φορά διότι αντιστοιχούν σε διαφορετικούς αριθμούς. Ο αριθμός των ράβδων που δίνονται είναι συγκεκριμένος ώστε να γίνουν και συγκεκριμένοι συνδυασμοί από το παιδί ανάλογα με τον αριθμό που δίνεται ως πρότυπο από τα τετραγωνάκια που βρίσκονται στην πρώτη σειρά. Αφού το νήπιο ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία, καλείται να τοποθετήσει πάνω σε κάθε ραβδό τον αριθμό που της αντιστοιχεί. Ο αριθμός για την κάθε ράβδο προκύπτει από την σύγκρισή της με τα αρχικά τετραγωνάκια που αντιστοιχούν στην μονάδα. Η νηπιαγωγός κάνει ερωτήσεις όπως: « πόσα τετραγωνάκια βλέπεις στην πρώτη σειρά; Άρα σε ποιόν αριθμό αντιστοιχεί αυτή η ράβδος; Τι συνδυασμούς μπορείς να κάνεις για να σχηματίσεις αυτόν τον αριθμό με άλλους ράβδους; Αυτές οι ράβδοι που χρησιμοποίησεις σε ποιόν αριθμό μπορεί να αντιστοιχούν; Πώς το κατάλαβες;».
3η Δραστηριότητα
Στη συνέχεια η νηπιαγωγός για να τους εξηγήσει τα σύμβολα + και = τα συγκεντρώνει στη γωνία των μαθηματικών και τους διηγείται ένα παραμύθι δείχνοντας τους παράλληλα καρτέλες.

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο σύμβολα, το «και» και το «ίσον». Κάποια μέρα αποφάσισαν να βγουν βόλτα στην πόλη και ξαφνικά συναντήθηκαν!
Το «και» είπε στο «ίσον»:
-Eσένα κάπου σε ξέρω.
Έτσι λοιπόν, έκατσαν σ’ένα παγκάκι και προσπαθούσαν να σκεφτούν τι ήταν αυτό που τους ένωνε.
Καθώς προσπαθούσαν να βρουν τα δύο σύμβολα την απάντηση, τους άκουσαν 4 παιδάκια και τους πλησίασαν.

–Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε!, είπαν τα παιδάκια.

–Αλήθεια; Αυτό ακούγεται υπέροχο!, είπαν με ενθουσιασμό το «και» και το «ίσον». Και με ποιον τρόπο μπορείτε να μας βοηθήσετε;

- Ελάτε εδώ που καθόμαστε εμείς, είπαν τα παιδάκια.

Το «και» και το «ίσον» έκατσαν όρθια δίπλα στα παιδάκια. Τα 4 παιδάκια μοιράστηκαν σε 2 και 2. Τα δύο παιδάκια έκατσαν από τη μία πλευρά του και και τα άλλα δύο από την άλλη.

–Τώρα θα πρέπει να βρούμε πόσο κάνει 2 και 2.»

Η νηπιαγωγός ρωτάει τα νήπια : “Εσείς παιδιά ξέρετε την απάντηση;Ας βοηθήσουμε τους φίλους μας και ας συμπληρώσουμε δίπλα στο ίσον τη σωστή απάντηση”. Kατά τη διάρκεια της αφήγησης και στο τέλος του παραμυθιού η νηπιαγωγός κάνει ερωτήσεις στα παιδιά όπως:“ Άρα πού χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο σύμβολα; Τι πράξη μπορούμε να φτιάξουμε; Πώς είπαμε ότι λέγονται; Mήπως μπορείτε να μου πείτε πού συναντάμε αυτά τα δύο σύμβολα;”.

Αφού ολοκληρωθεί το παραμύθι τα παιδιά ασχολούνται με την πρόσθεση των αριθμών με την βοήθεια από τα ξυλάκια. Η νηπιαγωγός βάζει δύο ξυλάκια και ανάμεσά τους το σύμβολο της πρόσθεσης και έπειτα το σύμβολο ισούται και τα παιδιά πρέπει να βρουν το ξυλάκι που αποτελεί το άθροισμα αυτών των δύο και να το τοποθετήσουν στην κατάλληλη θέση. Για παράδειγμα τους βάζει το ξυλάκι μωβ που συμβολίζει το 4 και το ξυλάκι πράσινο που συμβολίζει το νούμερο 3 και τα παιδιά πρέπει να βρουν το άθροισμα αυτών των ψηφίων και να τοποθετήσουν το ξυλάκι που αντιστοιχεί σε αυτόν τον αριθμό, δηλαδή το ξυλάκι μαύρο που αντιστοιχεί στο νούμερο 7.Από κάτω τα παιδιά γράφουν ολογράφως τους αριθμούς. Ακόμη η νηπιαγωγός μπορεί να τους πει αριθμούς και να βρουν από μόνα τους τα αντίστοιχα ξυλάκια που αντιστοιχούν σε αυτούς και προσθέτοντας τους να τα βάλουν δίπλα-δίπλα και να βρουν το άθροισμα που τους αντιστοιχεί. Επίσης μπορεί να γίνεται και ελεύθερος πειραματισμός των παιδιών με τα ξυλάκια ώστε να προκύψουν πολλαπλές προσθέσεις και διάφορα αθροίσματα προκειμένου η νηπιαγωγός να εντοπίσει και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών σε αυτό το στάδιο (δηλαδή παιδιά που έχουν κατανοήσει τους αριθμούς μέχρι και το δέκα θα εκτελούν δυσκολότερες πράξεις πρόσθεσης από τα παιδιά τα οποία έχουν κατανοήσει αριθμούς μέχρι και το πέντε και τα οποία θα εκτελούν πιο απλουστευμένες πράξεις, αποκτώντας έτσι η νηπιαγωγός ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης και έπειτα παροχή κατάλληλης βοήθειας ώστε όλα τα παιδιά να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί).

Στην συνέχεια τα παιδιά στο kidspiration μαθαίνουν και εκεί την πρόσθεση με παρόμοιο τρόπο μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης δραστηριότητας. Δίνονται αντικείμενα ανάμεσα στα οποία βρίσκεται το σύμβολο της πρόσθεσης και έπειτα το σύμβολο «ισούται με» και προσθέτοντας ίδια αντικείμενα τα παιδιά καλούνται να βάλουν από δίπλα τόσα αντικείμενα όσο είναι και το άθροισμα τους. Επίσης μπορεί να δίνεται το αποτέλεσμα και τα παιδιά να πρέπει να τοποθετήσουν τα αντικείμενα από τα οποία προήλθε αυτό το άθροισμα. Δίπλα από κάθε δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν στα κενά τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως.

Συμπεράσματα συμπληρωματικής χρήσης χειραπτικού και ψηφιακού υλικού
Ύστερα από επεξεργασία και των δύο υλικών καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Για να είναι αποτελεσματική η μάθηση στον τομέα των μαθηματικών είναι προτιμότερο να υπάρχει συνδυασμός και των δύο μεθόδων. Από τη μία πλευρά έχουμε το χειραπτικό υλικό, το οποίο βοηθά τα παιδιά να το επεξεργαστούν, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν νοητές εικόνες των αριθμών στο μυαλό τους μέσα από την ενασχόληση τους με τις ράβδους και να τις αντιστοιχίσουν με τους πραγματικούς αριθμούς και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από ένα παιγνιώδη υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους χωρίς να είναι απαραίτητη μία γνωστική βάση από το μέρος των παιδιών. Λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της συχνής απασχόλησης των παιδιών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κρίθηκε απαραίτητος ο συνδυασμός των ράβδων Cuisenaire με το λογισμικό kidspiration, το οποίο αποτελεί έναν ψηφιακό κόσμο όπου μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλες διαθεματικές δραστηριότητες ειδικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι άπειρες και ο νηπιαγωγός μπορεί να διαμορφώσει τις δρστηριότητες ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο και τις ικανότητες των παιδιών.Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με το χειραπτικό υλικό(ξυλάκια Cuisenaire) και να συμπληρώσει τις γνώσεις των παιδιών με δραστηριότητες στο ψηφιακό λογισμικό(kidspiration), για να επιτύχει μία ολόπλευρη κατανόηση της στοχευμένης μάθησης.

Βιβλιογραφία : 

Ηλίας Ι. Ξυροτύρης, Αθήνα 1972, «Η διδασκαλία της αριθμητικής με τη μέθοδο Cuisenaire»

John A. Van De Walle, Eπίκεντρο 2007, «Διδάσκοντας Μαθηματικά»

Κατερίνα Δ. Τσολάκη, εκδόσεις Καστανιώτη , «Παιδαγωγικό υλικό για το νηπιαγωγείο: δραστηριότητες Α’ προμαθηματικά»

Ηλεκτρονικές πηγές:

http://why.gr/#/state/itemCard/ID/101028/language/el_GR

http://pkliapis.wordpress.com/2013/09/11/%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%B9-cuisenaire/

http://en.wikipedia.org/wiki/Cuisenaire_rods

http://www.lwsd.org/school/wilder/PTSA/Enrichment-Activities/MathAdventures/Documents/Kindergarten/Cuisenaire%20Rods.pdf

http://www.nurturedbylove.ca/resources/cuisenairebook.pdf

http://classicalschoolathome.com/cuisenaire-rods-preschool-math-activities/

http://teachthemath.blogspot.gr/2012/07/cuisenaire-rods-in-classroom.html

http://vimeo.com/42662269

http://www.learningresources.com/text/pdf/7527book.pdf

http://utopia.duth.gr/~xsakonid/index_htm_files/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf

http://why.gr/#/state/itemCard/ID/101028/language/el_GR

http://pkliapis.wordpress.com/2013/09/11/%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%B9-cuisenaire/