Ο σκύλος ψάχνει το φαγητό του

Μπήτου Γεωργία
Περίληψη: 

Η ατομική εργασία του scratch δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού η οποία περιγράφει μια ιστορία. Το σενάριο έχει ως εξής: πρόκειται για έναν σκύλο ο οποίος βρίσκεται χαμένος τη νύχτα μέσα στην πόλη, και ο στόχος του είναι να φτάσει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδρομή που έχω προγραμματίσει στο μπισκοτάκι. Έχω επιλέξει το σκηνικό της πόλης και το σκύλο αφενός γιατί τα παιδιά στο δρόμο βλέπουν αρκετούς σκύλους και αφετέρου σκοπός μας είναι να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. Έχω προγραμματίσει τα ακριβή βήματα που θα εκτελέσει ο σκύλος για να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή προκειμένου να φτάσει στο μπισκοτάκι-στόχο. Επίσης έχω καθορίσει να αλλάζει ενδυμασία ο σκύλος για να φαίνεται η διαφορά κατά τη διάρκεια της κίνησης καθώς και έχει προστεθεί μουσική υπόκρουση προκειμένου να τραβήξει πιο εύκολα το ενδιαφέρον των παιδιών.

Η δραστηριότητα στηρίζεται σε μαθηματικά τα οποία εντάσσονται στην θεματική κατηγορία Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση καθώς η δραστηριότητα πραγματεύεται θέσεις, δευθύνσεις και διαδρομές. Επίσης η θεματική κατηγορία Αριθμός και Πράξεις σχετίζεται με τη δραστηριότητα καθώς έχουμε και καταμέτρηση των βημάτων του σκύλου στις δυο κατευθύνσεις.

Ημερολόγιο Εφαρμογή στην Πράξη: 

Η δράση θα μπορούσε να κινηθεί αφενός μεν στην επεξεργασία του υπάρχοντος προγράμματος (συζήτηση, ανάλυση βημάτων, καταμέτρηση), αφετέρου δε θα μπορούσε να επεκταθεί στο σχεδιασμό ενός παρόμοιου προβλήματος από τα παιδιά και στην ανάπτυξη του ανάλογου προγράμματος με τη βοήθεια του λογισμικού Scratch. Η δραστηριότητα αντλεί στόχους κυρίως από τη μαθησιακή περιοχή των Μαθηματικών του πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία. Εδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, αντλεί στόχους από τη θεματική κατηγορία Χώρος και Γεωμετρία Μέτρηση αφού αναμένει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εντοπισμού και της περιγραφής θέσεων και διαδρομών στο χώρο, καθώς και από την θεματική κατηγορία Αριθμοί και Πράξεις λόγω της καταμέτρησης των βημάτων του κάβουρα.