Μια βόλτα στο δάσος

Μάνη Βάια
Περίληψη: 

Ένα γατάκι περπατά ανέμελο στο δάσος. Μόλις όμως φτάνει στο μέρος που στέκεται το ελεφαντάκι, αυτό τινάζει την προβοσκίδα του και το γατάκι τρομάζει. Τότε εμφανίζονται στην οθόνη δύο παπάκια που γελάνε με το γατάκι που κατατρόμαξε. Μέσω του scratch τα παιδιά αναπτύσσουν τη λογομαθηματική τους σκέψη και κατανοούν τις έννοιες της απόστασης. Καταλαβαίνουν ότι μόλις ένα αντικείμενο που κινείται προς μια κατεύθυνση φτάσει εκεί που είναι ένα άλλο δεν το διαπερνά, αλλά σταματάει η πορεία του ή αλλάζει φορά ή διεύθυνση. Επίσης, καθώς παρατηρούν την κίνηση της γάτας καταλαβαίνουν πότε ένα αντικείμενο είναι μακριά από ένα άλλο και πότε κοντά. Το γατάκι δε θα τρόμαζε αν το ελεφαντάκι τίναζε την προβοσκίδα του και αυτό ήταν μακριά του.

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην θεματική κατηγορία Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση καθώς η δραστηριότητα πραγματεύεται θέσεις, δευθύνσεις και διαδρομές και συσχέτιση δυο διαφορετικών διαδρομών. Η απόσταση δυο αντικειμένων γίνεται επίσης αντικείμενο επεξεργασίας στη δραστηριότητα.

Ημερολόγιο Εφαρμογή στην Πράξη: 

Η επεξεργασία του υπάρχοντος προγράμματος (συζήτηση, ανάλυση βημάτων, καταμέτρηση) αρχικά αποτελεί τη δράση, ακολούθως ο/η εκπαιδευτικός θα μπορούσε να επεκταθεί στο σχεδιασμό ενός παρόμοιου προβλήματος από τα παιδιά και στην ανάπτυξη του ανάλογου προγράμματος με τη βοήθεια του λογισμικού Scratch. Η δραστηριότητα αντλεί στόχους κυρίως από τη μαθησιακή περιοχή των Μαθηματικών του πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών για την Προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Εδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, αντλεί στόχους από τη θεματική κατηγορία Χώρος και Γεωμετρία Μέτρηση αφού αναμένει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εντοπισμού, της περιγραφής θέσεων και διαδρομών στο χώρο, καθώς και του συσχετισμού δυο διαφορετικών διαδρομών.