Το πεινασμένο καβουράκι

Καπερώνη Γλυκερία
Περίληψη: 

Ένα καβουράκι έκανε βόλτες στο βυθό της θάλασσας, ψάχνοντας να βρει κάτι να φάει, γιατί ήταν νηστικό . Ξαφνικά βλέπει μπροστά του ένα ψαράκι που φαινόταν πολύ νόστιμο! Άρχισε λοιπόν να το πλησιάζει με αργά βήματα, έτσι ώστε να το φτάσει και να το καταβροχθήσει! Έτσι λοιπό με γρήγορα και προσεκτικά βήματα το φτάνει και το τρώει με μιας!

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην θεματική κατηγορία Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση καθώς η δραστηριότητα πραγματεύεται θέσεις, δευθύνσεις και διαδρομές. Επίσης η θεματική κατηγορία Αριθμός και Πράξεις σχετίζεται με τη δραστηριότητα καθώς έχουμε και καταμέτρηση των βημάτων του κάβουρα στις δυο κατευθύνσεις.

Ημερολόγιο Εφαρμογή στην Πράξη: 

Η δράση θα μπορούσε να κινηθεί αφενός μεν στην επεξεργασία του υπάρχοντος προγράμματος (συζήτηση, ανάλυση βημάτων, καταμέτρηση), αφετέρου δε θα μπορούσε να επεκταθεί στο σχεδιασμό ενός παρόμοιου προβλήματος από τα παιδιά και στην ανάπτυξη του ανάλογου προγράμματος με τη βοήθεια του λογισμικού Scratch. Η δραστηριότητα αντλεί στόχους κυρίως από τη μαθησιακή περιοχή των Μαθηματικών του πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία. Εδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, αντλεί στόχους από τη θεματική κατηγορία Χώρος και Γεωμετρία Μέτρηση αφού αναμένει την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εντοπισμού και της περιγραφής θέσεων και διαδρομών στο χώρο, καθώς και από την θεματική κατηγορία Αριθμοί και Πράξεις λόγω της καταμέτρησης των βημάτων του κάβουρα.