Η συνάντηση

Μακρή Αργυρώ
Περίληψη: 

Το scratch είναι ένα λογισμικό το οποίο ενσωματώνει ένα σύνολο από μαθηματικές έννοιες και σχέσεις με τέτοιο τρόπο που το αποτέλεσμα είναι μια δημιουργική δραστηριότητα με μαθηματικά νοήματα. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω δημιούργησα μία ιστορία έχοντας ελεύθερη μόνο τη φαντασία μου αλλά συνάμα χρησιμοποίησα και μαθηματικά. Αρχικά, ορίζω τη θέση που θέλω να έχει ο ήρωας μου αλλά και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει για να κινηθεί μέσα στο επίπεδο. Επίσης κάνω μετρήσεις για το πόσα βήματα πρέπει να κάνει ο ήρωας μου για να ακουμπήσει το άλλο αντικείμενο και τέλος πόσο χρόνο να περιμένει για να κάνει την επόμενη κίνηση του.

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην θεματική κατηγορία Αριθμός και Πράξεις εφόσον για να φτιάξουμε το πρόγραμμα θα πρέπει να μετήσουμε πόσα βήματα χρειάζεται να προγραμματίσουμε να κάνει το αγόρι. Μετά τη δημιουργία του προγράμματος θα μπορούσαμε να προτρέψουμε τα παιδιά να σκεφτούν κάποιο άλλο σενάριο και να τα βοηθήσουμε να σχεδιάσουν ένα νέο πρόγραμμα για να το υλοποιήσουν στο περιβάλλον του Scratch. Η δραστηριότητα αντλέι στόχους από τη μαθησιακή περιοχή των Μαθηματικών του πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία και ειδικότερα από την θεματική κατηγορία Αριθμοί και Πράξεις καθώς απαιτείται καταμέτρηση των βημάτων.