Γράμματα Αλφαβήτου

Δωνα Τριανταφυλλιά, Βαης Παναγιώτης, Κουρτεσιάδου Νικολέτα
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν την κάθε εικόνα στο σωστό κουτάκι ανάλογα με το αρχικό γράμμα της λέξης.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Η δραστηριότητα αφορά την οργάνωση δεδομένων.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δρστηριότητα συνδέεται με την επιδίωξη του ΔΕΠΠΣ σχετικά με την ερμηνεία γενικών στοιχείων του περιβάλλοντος μέσα από διαδικασίες αντιστοίχισης και ταξινόμησης.

Αρχεία εργασίας: