Ανάπτυξη γεωμετρικής σκέψης

Βάγια Καλλιόπη Παναγιώτα, Δημητροπούλου Ζαχαρένια, Ντίνου Μαρία Χρυσάνθη
Περίληψη: 

Η εργασία μας πραγματεύεται αρχικά την γεωμετρική σκέψη, τα στάδια ανάπτυξής της καθώς και τις διαδοχικές φάσεις εξέλιξης της διδασκαλίας. Στην συνέχεια, αναφερόμαστε στην μάθηση των σχημάτων και των ιδιοτήτων τους, στην μάθηση των μετασχηματισμών και της θέσης στον χώρο κατά την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Επίσης, στην εισαγωγή περιλαμβάνονται ορισμένες διδακτικές προτάσεις, λίγα λόγια για τις βασικές έννοιες σημείο, γραμμή, γωνία καθώς και λίγα λόγια για τα γεωμετρικά σχήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε (τρίγωνα, τετράπλευρα, πολύγωνα). Ακολουθούν 3 προγραμματισμένες συναντήσεις με δράσεις για τα παραπάνω γεωμετρικά σχήματα. Η πρώτη συνάντηση περιλαμβάνει 4 δράσεις: 1η δράση: brainstorming και ταξινομήσεις σχημάτων, 2η δράση: αφήγηση «Η Τριγωνίτσα», 3η δράση: διαδικτυακή εφαρμογή στο Geogebra και 4η δράση: παιχνίδι-«κυνήγι σχημάτων». Η δεύτερη συνάντηση περιλαμβάνει 3 δράσεις: 1η δράση: σχήματα από σχοινιά, 2η δράση: σχήματα από νήματα και 3η δράση: παιχνίδι-«κάνοντας σχήματα με το σώμα». Τέλος, η τρίτη συνάντηση περιλαμβάνει μία δράση με την εφαρμογή Geogebra. Στις δράσεις που οργανώσαμε περιλαμβάνονται επίσης η πλαισιοθέτηση, η μαθηματικοποίηση, ο αναστοχασμός, η δράση εκπαιδευτικού, παιδιών και υλικών και τέλος η δημοσιοποίηση της γνώσης.

Για πολλά χρόνια, η διδασκαλία των Μαθηματικών στις μικρές ηλικίες ήταν στραμμένη σε προ-μαθηματικές έννοιες, έτσι η ανάπτυξη της χωρικής και γεωμετρικής σκέψης περιορίζονταν σε απλές έννοιες χώρου και στις ονομασίες των γεωμετρικών σχημάτων. Στην εκπαίδευση, γενικά, οι αριθμητικές και σε επόμενο στάδιο οι αλγεβρικές έννοιες είναι αυξημένες σε αντίθεση με τις χωρικές και τις γεωμετρικές. Ο χώρος και οι εμπειρίες μέσα σε αυτόν πέρα από το γεγονός ότι συνιστούν μια πρώτη πηγή εννοιών, στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μαθηματική σκέψη των παιδιών, επομένως, δίνεται μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της χωρικής και της γεωμετρικής σκέψης. Η συστηματική διδασκαλία της γεωμετρίας από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης επιτρέπει στα παιδιά να προετοιμάζονται καλύτερα για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς βοηθά στην αναπαράσταση και την περιγραφή του κόσμου μας με συστηματικό τρόπο (Clements, 2001’ Clements & Sarama, 2000b). Πριν προχωρήσουμε σε δραστηριότητες που αφορούν τα γεωμετρικά σχήματα πρέπει πρώτα τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του σημείου, της γραμμής και της γωνίας, διότι αυτές αποτελούν θεμελιώδεις έννοιες της γεωμετρίας και συνιστούν την βάση για να μάθουν τα παιδιά τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητες τους.

Τα γεωμετρικά σχήματα στα οποία θα εστιαστεί το θέμα της εργασίας είναι τα τρίγωνα, τα τετράπλευρα και τα πολύγωνα. Στόχος μας πριν προχωρήσουμε σε δραστηριότητες για τα γεωμετρικά σχήματα είναι να ξεφύγουν τα παιδιά από τα οπτικά πρότυπα που έχουν δημιουργήσει, π.χ. να μην θεωρούν ως σωστό τρίγωνο μόνο αυτό που βλέπουν με την κλασσική τοποθέτηση. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε στα παιδιά, ειδικά για τα συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα θα ήταν καλό να βάλουμε τα ίδια τα παιδιά να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα σχήματα αυτά. Αφού προηγηθεί αυτή η παρατήρηση θα ξεκινήσουμε με τα τρίγωνα. Αρχικά θα εξηγήσουμε ότι το τρίγωνο αποτελείται από τρεις γραμμές οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους και αν παραλείψουμε μία γραμμή δεν έχουμε τρίγωνο. Έπειτα, θα τα βάλουμε να παρατηρήσουν πόσες μύτες έχουν και θα τους εξηγήσουμε ότι επειδή έχουν τρεις μύτες (γωνίες) λέγονται τρίγωνα. Ύστερα, θα προχωρήσουμε στο τί είδους γωνίες μπορεί να έχει ένα τρίγωνο, π.χ. ότι μερικά τρίγωνα μπορεί να έχουν μία μεγαλύτερη γωνία από τις άλλες και μία μικρότερη ή μπορεί να έχουμε ένα τρίγωνο που να στέκεται με την μία του πλευρά (ορθογώνιο). Έπειτα θα ασχοληθούμε και με τα τετράπλευρα. Για αυτήν την κατηγορία γεωμετρικών σχημάτων θα πρέπει να βάλουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν ότι δεν σχηματίζονται μόνο από τρεις τσακισμένες γραμμές, αλλά από τέσσερις όπως και το ότι οι γωνίες είναι τέσσερις καθώς και το ότι αυτές μπορεί να βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη και η μία απέναντι από την άλλη. Η τελευταία κατηγορία των γεωμετρικών σχημάτων με την οποία θα ασχοληθούμε είναι τα πολύγωνα. Για να καταλάβουν τα παιδιά τι εννοούμε όταν λέμε πολύγωνα θα πρέπει να τους δώσουμε πολλά πολύγωνα, να τα παρατηρήσουν και να τα επεξεργαστούν και μετά θα τους ζητήσουμε να τα περιγράψουν και να μετρήσουν τις πλευρές τους και τις γωνίες τους. Έτσι, θα προκύψει το συμπέρασμα ότι πολύγωνα είναι αυτά τα οποία έχουν περισσότερες από τέσσερις πλευρές και γωνίες.

Υλικά: 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις δράσεις είναι: Διάφορα σχήματα από χαρτόνι, στεφάνια, πίνακας ταξινόμησης, παραμύθι "Η Τριγωνίτσα", λογισμικό Geogebra, φυσικά αντικείμενα της τάξης, σχοινιά, νήμτα σε διάφορα μήκη, κόλλες Α4, κόλλες, χρώματα, λάστιχα.

"Η Τριγωνίτσα"

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα τρίγωνο που το έλεγαν Τριγωνίτσα. Η Τριγωνίτσα ήταν συνήθως χαρούμενο τριγωνάκι, αλλά τελευταία κάτι την απασχολούσε. Ήταν πολύ στεναχωρημένη με το σχήμα της. Δεν της άρεσε να έχει μόνο τρεις πλευρές και τρεις γωνίες. Θαύμαζε πολύ τα άλλα σχήματα. Το τετράγωνο με τις τέσσερις ίσες πλευρές, τα πολύγωνα με τις πολλές γωνίες (5,6,7,8,…..), τον κύκλο χωρίς γωνίες, όλα ωραία γεμάτα και φουσκωτά. Η Τριγωνίτσα λοιπόν αποφάσισε να αρχίσει να τρώει περισσότερο, ώστε να αποκτήσει άλλη μια πλευρά. Έτρωγε και ξανάτρωγε και δώστου ξανάτρωγε. Έτρωγε καραμέλες και σοκολάτες και παγωτά και γλυκά για τρεις ολόκληρες μέρες. Την τέταρτη ημέρα ξύπνησε και αμέσως πήγε να κοιταχτεί στο καθρέπτη. Επιτέλους!!! Είχε αποκτήσει μια τέταρτη πλευρά. Είχε γίνει τετράγωνο. «Αυτό ήταν!» σκέφτηκε. «Τα κατάφερα!». Τώρα όμως είχε μια καινούργια ιδέα. «Αν συνεχίσω να τρώω έτσι…» σκέφτηκε «…θα αλλάξω και πάλι!». Έτσι, άρχισε να τρώει πάλι ό, τι έβρισκε μπροστά της, αρκεί να είχε πολλή πολλή ζάχαρη. Μόλις πέρασαν δυο μέρες κοιτάχτηκε στο καθρέπτη και τι να δει!!! Είχε αποκτήσει δυο ακόμη πλευρές και γωνίες. Τώρα πια ήταν ένα πολύγωνο, ένα στρουμπουλό εξάγωνο!!! Της άρεσε τόσο πολύ το σχήμα της που συνέχιζε να τρώει όλο και περισσότερο. Κοιταζόταν στον καθρέφτη και θαύμαζε τον εαυτό της καθώς μεταμορφωνόταν από εξάγωνο σε εφτάγωνο… οκτάγωνο… εννιάγωνο…. δεκάγωνο…. μέχρι που μια μέρα, από το πολύ φαΐ είχε γίνει ένας ολοστρόγγυλος κύκλος!!! Η Τριγωνίτσα ήταν πολύ χαρούμενη. Όχι όμως για πολύ! Όταν συναντούσε τους φίλους της κανένας δεν την αναγνώριζε. Έπρεπε να τους λέει διαρκώς ποια είναι. Και το χειρότερο, δεν μπορούσε να σταματήσει να τρώει. Όσο πιο πολύ έτρωγε τόσο πιο μεγάλος κύκλος γινόταν. Στο τέλος, η Τριγωνίτσα πήγε στο γιατρό. Εκείνος της είπε ότι, αν δεν σταματήσει να τρώει τόσο πολύ, θα σκάσει σαν μπαλόνι. Έτσι, η Τριγωνίτσα σταμάτησε να τρώει γλυκά και άρχισε να τρώει φρούτα και λαχανικά. Μετά από λίγες μέρες, δεν ήταν πια τόσο μεγάλη. Αλλά ακόμη δεν είχε καμία σχέση με τον παλιό της εαυτό. Μερικές μέρες αργότερα, παρατήρησε στον καθρέπτη καθώς κοιταζόταν ότι είχε αποκτήσει πολλές μυτούλες. Είχε ξαναγίνει ένα πολύγωνο!!! Δυο μέρες αργότερα οι τόσες πολλές μυτούλες άρχισαν να μειώνονται μέχρι που έγιναν 7 και μετά 6 και μετά 5 και μετά 4!!! Η Τριγωνίτσα τώρα είχε ξαναγίνει ένα τετράγωνο. Χάρηκε πολύ, αλλά σκέφτηκε: «Τι καλά!!! Αλλά όμως έχω πολύ δρόμο μπροστά μου». Δυο ακόμα μέρες κράτησε την διατροφή με τα φρούτα και τα λαχανικά και, ωπ!, ξύπνησε το πρωί και είδε ότι είχε γίνει όπως παλιά, δηλαδή ένα τριγωνάκι! Η Τριγωνίτσα ήταν τόσο χαρούμενη. Πήγε στο καθρέφτη και υποσχέθηκε στον εαυτό της ότι ποτέ, ποτέ ξανά δεν θα έκανε μια τέτοια κουταμάρα…!!!

Σύνθεση υλικών και δράσεων: 

Δράση 1.

Στόχοι: Παρατήρηση, πειραματισμός, αναγνώριση και ονομασία σχημάτων μέσω σύγκρισης και ταξινόμησης.

Στη γωνιά της παρεούλας-συζήτησης όπου έχει συγκεντρωθεί η ολομέλεια της τάξης, με αφορμή διάφορα κομμένα από χαρτόνι σχήματα (τρίγωνα, τετράπλευρα, πολύγωνα) που η νηπιαγωγός έχει σκορπίσει στη μοκέτα, ζητείται από τα παιδιά να τα παρατηρήσουν, να τα περιγράψουν και να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους (brainstorming). Παράλληλα, η νηπιαγωγός καταγράφει τις ιδέες των παιδιών σε ένα χαρτόνι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση των δράσεων.Αρχικά θέλουμε τα παιδιά να ενθαρρύνονται να παρατηρούν και να πειραματίζονται με διάφορα σχήματα, να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν ευθύγραμμα σχήματα (τρίγωνα, τετράπλευρα, πολύγωνα) και να αντιλαμβάνονται απλές βασικές ιδιότητές τους. Επίσης, να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης και ταξινόμησης. Σε αυτό το σημείο, η νηπιαγωγός παίρνει τον πίνακα όπου είχαν καταγραφεί οι αρχικές ιδέες των παιδιών και μαζί με τα παιδιά συγκρίνουν το τι καινούργιο έμαθαν για τα γεωμετρικά σχήματα και μπορεί μέσα από αυτό να δημιουργηθεί ένας καινούργιος πίνακας με τα νέα στοιχεία που αναδύθηκαν μέσα από την παρατήρηση, περιγραφή και δράση των παιδιών.

Μετά από τον καταιγισμό ιδεών των παιδιών και τη συζήτηση όπου αναδύονται τα νέα στοιχεία για τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητες τους, ζητείται από τα παιδιά να ταξινομήσουν τα ανακατεμένα σχήματα που βρίσκονται στο δάπεδο μέσα σε τρία στεφάνια ανάλογα με το είδος του σχήματος (π.χ. στο κίτρινο στεφάνι τα τρίγωνα, στο πράσινο στεφάνι τα τετράπλευρα και στο κόκκινο στεφάνι τα πολύγωνα). Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα παιδιά θα ανακατέψουν πάλι τα σχήματα και θα τα τοποθετήσουν σε ένα κουτί το οποίο θα βρίσκεται στην γωνιά των μαθηματικών και που τα παιδιά όποτε θέλουν θα μπορούν να το ανοίγουν και να ταξινομούν τα σχήματα. Μετά το τέλος της δραστηριότητας η νηπιαγωγός θα κάνει μια παρουσίαση της αρχικής γνώσης των παιδιών και της νέας γνώσης που προέκυψε μέσα από τις δραστηριότητες. Η δημοσιοποίηση αυτών των γνώσεων θα γίνει παρατηρώντας και συγκρίνοντας τους πίνακες των αρχικών και των νέων ιδεών.Δράση 2.

Στόχοι: Προβληματισμός πάνω σε ποικίλες καταστάσεις, υποθέσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στη γωνιά της συζήτησης, η νηπιαγωγός διαβάζει την ιστορία «Η Τριγωνίτσα». Τα παιδιά κατά την διάρκεια της αφήγησης θα ρωτούνται από την νηπιαγωγό τι πιστεύουν ότι θα συμβεί στην συνέχεια κλπ. Στο τέλος της αφήγησης συζητούν για την ιστορία, τι τους άρεσε κλπ.Τα παιδιά μέσα από την αφήγηση αυτή θέλουμε να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, να κάνουν απλές υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα.Με την αφήγηση της ιστορίας «Η Τριγωνίτσα» τα παιδιά προβληματίζονται πάνω στις ιδιότητες των σχημάτων και στα σχήματα που προκύπτουν από μεταβολές που μπορεί να επιδέχονται.

Δράση 3.

Στόχοι: Προβληματισμός, πειραματισμός και κατανόηση μεταβολών στις ιδιότητες των σχημάτων.

Με αφορμή το παραμύθι «Η Τριγωνίτσα» σε επόμενο στάδιο ακολουθεί μια δράση που αφορά μια διαδικτυακή εφαρμογή βασισμένη στο πρόγραμμα Geogebra. Με την εφαρμογή αυτή τα παιδία αρχικά παρατηρούν τα διάφορα στάδια μεταμόρφωσης από τα οποία πέρασε η Τριγωνίτσα και σε επόμενο στάδιο πειραματίζονται με αυτά.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Geometrie/ver3110/Surfacpoly.html[/i]

Στόχος είναι να κατανοήσουν τις μεταβολές στις ιδιότητες των σχημάτων μέσα από τον προβληματισμό και τον πειραματισμό με την διαδικτυακή εφαρμογή που βασίζεται στο πρόγραμμα Geogebra.Κατά την διάρκεια της δράσης όσο και μετά το πέρας αυτής γίνεται συζήτηση των παιδιών με την νηπιαγωγό προκειμένου η νηπιαγωγός να καταλάβει αν τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις αλλαγές που έκανε η Τριγωνίτσα στο σώμα της και κατ’ επέκταση αν μπόρεσαν μέσα από τον χειρισμό της εφαρμογής αυτής να παρατηρήσουν και να προκαλέσουν αλλαγές στις ιδιότητες των σχημάτων. Κατά την διάρκεια της συζήτησης η νηπιαγωγός καταγράφει τις ιδέες των παιδιών και τα συμπεράσματά τους. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή και δίνοντάς την στα παιδιά, τους δίνει την δυνατότητα να πειραματιστούν και να προβληματιστούν, να ερευνήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα μέσα από καθοδηγούμενες ερωτήσεις. Αφού τα παιδιά έχουν πειραματιστεί και παρατηρήσει τις αλλαγές των σχημάτων στην διαδικτυακή εφαρμογή, θα γίνει μια συζήτηση στην οποία θα καταγραφούν οι ιδέες των παιδιών που προέκυψαν μέσα από αυτήν την ενασχόλησή τους με την συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή.

[/i]

Δράση 4.

Στόχοι: Αναγνώριση φυσικών αντικειμένων-σχημάτων στον χώρο της τάξης και ονομασία αυτών.

[/i]

Παιχνίδι: «Κυνήγι σχημάτων». Οργανώνουμε ένα «κυνήγι σχημάτων» μέσα στον χώρο του νηπιαγωγείου. Τα σχήματα μπορεί να είναι οτιδήποτε μέσα στο χώρο της τάξης (παράθυρα, ντουλάπια, κάδρα, πίνακες, παιχνίδια κλπ.). Χωρίζουμε τα παιδιά σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα ψάχνει για τρίγωνα, η δεύτερη ομάδα ψάχνει για τετράπλευρα και η τρίτη για πολύγωνα. Η νηπιαγωγός σε έναν πίνακα καταγράφει όσα σχήματα βρίσκουν τα παιδιά.

[/i]

Ομάδα Α

τρίγωνα

Ομάδα Β τετράπλευρα

Ομάδα Γ

πολύγωνα

Σύνολο

Σύνολο

Σύνολο[/i][/i]

[/i][/i]

Τα παιδιά πρέπει να βρουν τα σχήματα σε κάποιο χρονικό διάστημα (με χρονόμετρο). Όσα περισσότερα σχήματα βρουν τόσους περισσότερους πόντους κερδίζουν. Όταν τελειώσει ο χρόνος συγκεντρώνονται οι ομάδες για καταμέτρηση των πόντων. Τα παιδιά συζητούν στην ολομέλεια για τα σχήματα που βρήκαν (τις ιδιότητές τους κλπ.). Το παιχνίδι αυτό έχει στόχο το να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα στο περιβάλλοντα χώρο και να τα ονοματίζουν. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί ένα είδος εξάσκησης για τα παιδιά στο να αναπτύξουν την παραπάνω δεξιότητα.

Συνάντηση 2. Δράση 1.

Στόχοι: Αναγνώριση, ονομασία, δημιουργία και αίσθηση σχημάτων μέσω της κίνησης.

Στο χώρο της παρεούλας η νηπιαγωγός έχει σχηματίσει με σκοινί στο πάτωμα ένα γεωμετρικό σχήμα. Τα παιδιά καλούνται να το αναγνωρίσουν και να θυμηθούν τις ιδιότητές του με βάση τις δράσεις της προηγούμενης συνάντησης. Έπειτα τους ζητείται να φτιάξουν και εκείνα τα δικά τους σχήματα και ακολούθως να τα σχεδιάσουν νοητά με το δάχτυλό τους και μετά να τα περπατήσουν. Με την δράση αυτή θέλουμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα ευθύγραμμα σχήματα. Να τα περιγράψουν και περπατώντας πάνω τους θέλουμε να κατανοήσουν το σχήμα και τις ιδιότητές τους μέσα από την κίνηση.Μετά το πέρας της δράσης αυτής, θέλουμε να δούμε αν τα παιδιά θυμούνται από προηγούμενες δράσεις τα σχήματα και τις ιδιότητες τους και αν μπόρεσαν να τα σχηματίσουν με το σχοινί.Σε αυτήν την δράση, ο εκπαιδευτικός ελέγχει αν τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με τα γεωμετρικά σχήματα που ήρθαν σε επαφή σε προηγούμενες δράσεις (τρίγωνα, τετράπλευρα, πολύγωνα). Μετά το τέλος της δράσης αυτής η δημοσιοποίηση της γνώσης σχετικά με τα σχήματα και τις ιδιότητες που έχουν αυτά θα γίνει μέσω των σχημάτων που έχουν φτιάξει τα παιδιά στο πάτωμα, τα οποία θα αποτελούν έναν πίνακα στον οποίο τα παιδιά θα έχουν αποτυπώσει με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο τα όσα ξέρουν για τα σχήματα.

Δράση 2.

Στόχοι: Πειραματισμός με τα νήματα, κατανόηση ιδιοτήτων και μεταβολών των σχημάτων.

Τα παιδιά σε επόμενο στάδιο, στα τραπεζάκια τους, παίρνουν κόλλες Α4 και νήματα σε διάφορα μήκη για να πειραματιστούν με αυτά και να σχηματίσουν τα δικά τους σχήματα. Στόχος της δράσης αυτής είναι τα παιδιά να πειραματιστούν, να καταλάβουν ότι τα σχήματα αποτελούνται από γραμμές που τέμνονται και να αναπτύξουν την δεξιότητα του να μεταβάλουν βασικές ιδιότητες (μετακινώντας τα νήματα) των σχημάτων προκειμένου να τα μεταμορφώσουν. Η νηπιαγωγός καλεί τα παιδιά να κάτσουν στα τραπεζάκια τους και τους δίνει κόλλες Α4 και κομμάτια νήμα σε διάφορα μήκη. Αρχικά, θα τους ζητηθεί να πειραματιστούν με τα νήματα και στην συνέχεια να καταλήξουν σε 3 σχήματα (τρίγωνο, τετράπλευρο, πολύγωνο) και να τα κολλήσουν στο χαρτί. Στη πορεία, θα τους ζητηθεί να χρωματίσουν το σχήμα που δημιούργησαν με τα νήματα. Στην συγκεκριμένη δράση οι αναπαραστάσεις των ιδεών των παιδιών για τα σχήματα θα γίνει μέσω των σχημάτων που έφτιαξαν τα ίδια με νηματάκια κολλώντας τα σε κόλλες Α4.


Δράση 3.
Στόχοι: Κατανόηση των ιδιοτήτων των σχημάτων μέσω του σώματος και κατανόηση των μεταβολών των σχημάτων μέσω της μετακίνησης.

Παιχνίδι: «Κάνοντας σχήματα με το σώμα». Στην αυλή του σχολείου, η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να προσπαθήσουν να κάνουν σχήματα με το σώμα τους και με τα δάχτυλά τους. Επίσης, τους ζητάει να προσπαθήσουν να κάνουν σχήματα ενώνοντας τα σώματά τους με τους συμμαθητές τους (π.χ. αν πιαστούν τρία παιδιά με τα χέρια κάνουν ένα εξάγωνο). Έπειτα, τους δίνονται λάστιχα και ζητείται από αυτά να δημιουργήσουν διάφορα σχήματα τεντώνοντάς τα. Στόχος του παιχνιδιού είναι να κατανοήσουν με το σώμα τους τις ιδιότητες των σχημάτων και χρησιμοποιώντας τα λάστιχα βάζοντας τον εαυτό τους ως σημεία να καταλάβουν τις μεταβολές των σχημάτων αν μετακινηθούν.

Συνάντηση 3. Δράση 1.
Στόχοι: Πειραματισμός και κατανόηση των ιδιοτήτων των σχημάτων. Να κάνουν υποθέσεις και να εξάγουν συμπεράσματα.

Με αφορμή τις δράσεις της Συνάντησης 2, τα παιδιά καλούνται να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα Geogebra προκειμένου να πειραματιστούν σχεδιάζοντας και προκαλώντας μεταβολές στα δικά τους σχήματα. Τα παιδιά θέλουμε να πειραματιστούν και να κατανοήσουν την κατασκευή των σχημάτων, τις ιδιότητες τους και τις μεταβολές που μπορεί να προκαλέσουν σε αυτά. Να διερευνήσουν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν υποθέσεις και να εξάγουν συμπεράσματα. Τέλος, θα κατανοήσουν ότι ενώ το σχήμα αλλάζει παραμένουν οι ιδιότητές του. Μέσα από την χρήση του προγράμματος αυτού και τις απαντήσεις των παιδιών η νηπιαγωγός βλέπει την εξέλιξη της σκέψης των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις καθοδηγεί τα παιδιά και τους θέτει προβληματισμούς. Στην συγκεκριμένη δράση η νηπιαγωγός θα χρησιμοποιήσει ως υλικό για δημοσιοποίηση της γνώσης των παιδιών τα ίδια τα σχήματα τα οποία κατασκεύασαν τα παιδιά στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα Geogebra.