Κηρομπογιές

Γαλανάκη, Αυγουστάκη
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά αφορά το διαμοιρασμό των κηρομπογιών που προσπαθεί να κάνει μια νηπιαγωγός. Τα δεδομένα του προβλήματος πληροφορούν τα παιδιά για τον αριθμό των κηρομπογιών οι οποίες είναι διαθέσιμες και τον αριθμό των παιδιών της τάξης, αλλά πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι κάποια παιδιά απουσιάζουν τη συγκεκριμένη μέρα.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά τα οποίο εμπεριέχονται στη δραστηριότητα αφορούν την εννοιολογική κατηγορία των πράξεων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα παιδιά καλούνται να επεξεργαστούν τα δεδομένα του προβλήματος εκτελώντας απλές πράξεις το οποίο αποτελεί επιδίωξη του ΔΕΠΠΣ του Προγράμματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Μαθηματικών.

Αρχεία εργασίας: