Ένας τετράγωνος κόσμος

Αλεξιά Λυδία, Στρατήγη Ειρήνη
Περίληψη: 

Το θέμα της εργασίας μας είναι τα ψηφιακά παιχνίδια και η λειτουρία τους ως κοινωνικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, το ψηφιακό παιχνίδι που επιλέξαμε να ασχοληθούμε είναι το Minecraft.Πρόκειται για έναν κόσμο που αποτελείται από 3D αντικείμενα σε κύβους ( χώμα, νερό, πέτρα, δέντρα) και έχει δύο λειτουργίες αυτή της επιβίωσης (συγκέντρωση φυσικών πόρων) και αυτή της δημιουργικότητας (οικοδόμηση έργων). Επειτα από μία διαδιασία συλλογής πληροφοριών, πήραμε συνέντευξη από τρία παιδιά τα οποία μας έδωσαν σημαντικές πληροφορίες, ώστε να γνωρίσουμε το παιχνίδι αυτό ως μία πρακτική τεχνομαθηματικών που άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός της εργασίας μας.

Η πρακτική τεχνομαθηματικών : 

Η πρακτική τεχνομαθηματικών στην οποία εστιάζουμε είναι τα ψηφιακά παιχνίδια(παιχνίδια δικτύου-video games).Τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ για τον δυνητικό ρόλο των παιχνιδιών υπολογιστή και βίντεο όσον αφορά την υποστήριξη της μάθησης των νεαρών ατόμων. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι, όταν παίζουν παιχνίδια, τα παιδιά επιδίδονται σταθερά σε δραστηριότητες μάθησης οι οποίες είναι πολύ πιο περίπλοκες και προκλητικές από το μεγαλύτερο μέρος των κανονικών σχολικών εργασιών τους.Ακόμα και παιχνίδια χωρίς κανέναν εκπαιδευτικό σκοπό απαιτούν από τους παίκτες να μάθουν πολλά πράγματα. Τα παιχνίδια είναι περίπλοκα, απαιτούν προσαρμοστικότητα και αναγκάζουν τους παίκτες να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων. Οι ερευνητές έχουν καταγράψει πολυάριθμα οφέλη από το παιχνίδι , που αποτελούν συγχρόνως και εκπαιδευτικούς στόχους, όπως αρχικά η εξοικοίωση των παιδιών με γράμματα, αριθμούς και στη συνέχεια η αύξηση της κοινωνικό-αισθηματικής, γνωστικής και φυσικής ανάπτυξης του παιδιού, καθώς και το ακόνισμα των, λεπτών και μη, κινητικών ικανοτήτων, του συντονισμού χεριού-ματιού, της δημιουργικότητας, της συγκέντρωσης και των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων.Ο παιγνιώδης χαρακτήρας των ψηφιακών παιχνιδιών δίνει στα παιδιά τον έλεγχο και κινητοποιεί τη σκέψη προσφέροντας τους εναλλακτικές ευκαιρίες για επιλογές και λήψη αποφάσεων.Ακόμη, δείχνει στα παιδιά τη σχέση αιτίου αποτελέσματος, αφού η κάθε τους κίνηση, απόφαση, επιλογή έχει και από μία συνέπεια.Βέβαια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι μία άλλη δεξιότητα που αναπτύσσεται είναι και η έννοια του χώρου καθώς η δημιουργιή λειτουργία του Minecraft επιτρέπει στα παιδιά να τοποθετούν υλικά σε συγκεκριμένους χώρους αλλά και να υπολογίζουν τις αποστάσεις.Όσο βέβαια το παιχνίδι προχωρά σε δυσκολότερα επίπεδα τα παιδιά καλούνται να κάνουν στρατηγικούς σχεδιασμούς, μία διαδικασία μάλιστα που σχετίζεται με την επίλυση προβλημάτων.Συγκεκριμένα, τα παιδιά καλούνται να σκαρφιστούν τρόπους επιβίωσης και προστασίας από τα άγρια ζώα του Minecraft.Για το λόγο αυτό κατασκευάζουν καταφύγια σε αρχικό επίπεδο ( εξαιτίας των περιορισμένων υλικών που έχουν στη χρήση τους ) και στη συνέχεια σπίτια ή ακόμη και ειδικούς χώρους κατασκευασμένους έτσι, ώστε να φυλακίζουν τα επικίνδυνα ζώα ( π.χ δωμάτιο κατασκευασμένο από πέτρα για να μην βλάπτει ο ήλιος τα "ζόμπι" και γυαλί για να μπορούν να τα διακρίνουν και να τα παρατηρούν ).Ακόμη όταν κατασκευάζουν κάτι το οποίο περιέχει υλικό που είναι πιθανό να προκαλέσει καταστροφές αναλαμβάνουν και τις ανάλογες πρωτοβουλίες.Έτσι, στην περίπτωση που θα χρησημοποιήσουν νερό ή λάβα θα σκεφτούν και τα ανάλογα υλικά για να χτίσουν το κατάλυμα τους προκειμένου αυτό να είναι ασφαλές( π.χ αποφυγή χρήσης ξύλου με λάβα).

Προβληματική της Έρευνας Πεδίου σε Πρακτικές ΤεχνοΜαθηματικών: 

Η διαδικασία της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική αλλά και απαραίτητη στην περίπτωση που ένας επιστήμονας ενδιαφέρεται να αγγίξει μία θεματική και να εξάγει από αυτή κάποια συμπεράσματα.Αν δεν υπήρχε η έρευνα τότε τα αποτελέσματα της εργασίας θα θεωρούνταν ανακριβή και αυθαίρετα.Από τη στιγμή που ο επιστήμονας ενδιαφέρεται να διατυπώσει κάποιες καθολικές ιδέες τότε υποχρεούται να έχει κάνει σχετική και συστηματική έρευνα.Η έρευνα πιστοποιεί, θεμελειώνει και νομιμοποιεί κάποιες ιδέες, οι οποίες αντανακλούν σε μία πραγματικότητα, σε μία τάξη πραγμάτων.Καθώς αυτές οι ιδέες μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτές, η έρευνα δρα ως εγγυητής της αξιοπιστίας των ευρημάτων.Όσο πιο συστηματική και οργανωμένη ολόπλευρα είναι η έρευνα τόσο λιγότερες πιθανότητες άρσης της υπάρχουν αλλά και αμφισβήτισης της.Στη συγκεκριμένη εργασία μέσω της έρευνας γίνεται πραγματικά αντιληπτή στους ίδiους τους σπουδαστές η συμβολή των ψηφιακών παιχνιδιών στην ανάπτυξη τεχνομαθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά.Μόνο μέσα από τα δικά τους μάτια και τις δικές τους εμπειρίες θα κατορθώναμε να αντιληφθούμε τη σχέση αυτή και να επιχειρήσουμε να την αναλύσουμε - εξηγήσουμε. Ερευνώντας το ρόλο που διαδραματίζει το Minecraft ως παιχνίδι ανάπτυξης της φαντασίας και της δεξιότητας αντίληψης του χώρου αλλά και γενικότερα τη σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με την τεχνολογία μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε την επίδραση της τελευταίας στη ζωή τους.Καθώς μέριμνα ενός εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί ο συγκερασμός μάθησης και ενδιαφερόντων των παιδιών για την καλύτερη κατάκτηση της γνώσης, μέσω αυτής της έρευνας μπορούμε να λάβουμε υπόψη την οργάνωση μιας δραστηριότητας υπό το πρίσμα των video games.Οι στόχοι εξακολουθούν να παραμένουν αυτοί της εκπαίδευσης αλλά και της ψυχαγωγίας.

Μεθοδολογικά Βήματα: 

Η αναζήτηση των πληροφορητών μας δεν αποτέλεσε δύσκολη διαδικασία εφόσον τα τρία παιδιά που θα παίρναμε συνέντευξη βρίσκονταν στο οικείο φιλικό μας περιβάλλον. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κανονίσαμε την ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία που θα επιτελούνταν η συνέντευξη. Βέβαια, πριν την επιτέλεση της συνέντευξης είχε προηγηθεί μία μακρόχρονη διαδικασία αναζήτησης υλικού και πληροφοριών. Συγκεκριμένα διαβάσαμε άρθρα που σχετίζονταν γενικότερα με τα ψηφιακά παιχνίδια και το πώς αυτά λειτουργούν ως κοινωνικές πρακτικές και στη συνέχεια αναζητήσαμε πληροφορίες για το Minecraft ώστε σε ένα μικρό βαθμό να είμαστε ενημερωμένες και προετοιμασμένες για την στιγμή της συνέντευξης. Μάλιστα συζητήσαμε μεθοδολογικές τεχνικές και σταδιακά προχωρήσαμε στο σχεδιασμό ερευνητικών ερωτημάτων.Στη διαδικασία της συνέντευξης , έχοντας καταγράψει και χωρίσει τα ερωτήματα σε πέντε επίπεδα (πεδία γραμματισμού, συμβάντα γραμματισμού, διάμεσοι, δίκτυα και πεδία) - τα οποία και θα αναφέρουμε παρακάτω - συλλέξαμε τα ερευνητικά μας δεδομένα. Τέλος, στη διαδικασία της παρατήρησης, έγινε ερμηνεία και αναπαράσταση των ερευνητικών δεδομένων σε εθνογραφικό κείμενο.Όλη η παραπάνω διαδικασία μπορεί σε αρχικό επίπεδο να μας φαινόταν δύσκολη κυρίως η συλλογή πληροφοριών, όμως όταν φτάσαμε στο κομμάτι της συνέντευξης η επαφή μας με τα παιδιά-πληροφορητές αλλά και οι γνώσεις που αποκτήσαμε ήταν και κάτι το αναπάντεχο αλλά και πολύ προσοδοφόρο.To μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν καταφέραμε να συλλέξουμε φωτογραφίες από τον Άγγελο (χρονοδιακόπτης υπολογιστή) και τον Ορέστη (καθυστέρηση αποστολής μέσω email και δυσκολία αποσυμπίεσης αρχείων).Και τα τρία παιδιά παίζουν το Minecraft ωστόσο η στάση κάθε παιδιού (ενθουσιασμός) απέναντι σε αυτό εντοπίζει διαφορές.Συγκεκριμένα ο Σπύρος, ο οποίος ασχολείται μικρότερο χρονικό διάστημα με το παιχνίδι απ' ότι ο Ορέστης, αλλά διαθέτει και λιγότερο χρόνο για να παίξει ( 2 ώρες το Σαββατοκύριακο) φαίνεται να είναι περισσότερο ενθουσιασμένος με περίσσια διάθεση και όρεξη να εξερευνήσει και να δημιουργήσει.Ο Ορέστης έχοντας παίξει αρκετά Minecraft κρατάει μία πιο ουδέτερη στάση απέναντι στο παιχνίδι και ο ίδιος αναφέρει ότι βρίσκει πλέον ενδιαφέρον μόνο στην ομαδική πλευρά αυτού του παιχνιδιού.Ο Άγγελος αρέσκεται στο να παίζει Minecraft, αλλά όπως και ο Ορέστης κάποια καινούργια βιντεοπαιχνίδια τους έχουν επιστήσει την προσοχή τα ονόματα των οποίων δεν αναφέρθηκαν.

Τεχνομαθηματικά ως πρακτική γραμματισμού: 

Στη συγκεκριμένη πρακτική μαθηματικών οι πληροφορητές έκαναν μία περιγραφή του παιχνιδιού και το χαρακτήρισαν αναφέροντας τις αξίες που επενδύουν σε αυτό που κάνουν αλλά και την ιδεολογία που περιβάλει η δραστηριοποίηση τους σε αυτό.Συγκεκριμένα ο Σπύρος αναφέρει για το Minecraft ότι πρόκειται ''για έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι σε τετράγωνα''.Την ίδια άποψη εκφράζουν και τα υπόλοιπα παιδιά με τον Άγγελο να προσθέτει τη φράση ''κόσμος από pixels.Τονίζουν τις δύο λειτουργίες του παιχνιδιού και μας τις αναλύουν.Η πρώτη είναι το survival όπου ο παίχτης προσπαθεί να διατηρήσει τη ζωή του και να εξασφαλίσει την επιβίωση του τρώγοντας ζώα ή φρούτα από τα δέντρα και η 2η είναι το creative όπου εδώ είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι του παίχτη,έχει άπειρη ζωή, του δίνεται η δυνατότητα να πετάει και να κάνει κατασκευές.Και τα τρία παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο για την πρώτη λειτουργία, η οποία θεωρούν ότι έχει περισσότερο νόημα και είναι πιο ελκυστική από την δεύτερη στην οποία τα πάντα δίνονται έτοιμα στον παίχτη. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι η επιβίώση και η κατασκευή μεγάλων έργων.O Σπύρος επισημαίνει ''στόχος μου δεν είναι να νικήσω αλλά να φτάσω στο επίπεδο που νικάς και να εξελιχθώ''.Όσον αφορά τους κανόνες, δεν υποστήριξαν ότι υπάρχουν,θεωρώντας το ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται για την ελευθερία που προσφέρει.Ο Σπύρος μάλιστα συμπληρώνει ότι ''δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει συνέπεια''.Το θεωρεί ενδιαφέρον γιατί υπάρχει το στοιχείο της εξέλιξης και το διαχωρίζει από τα υπόλοιπα μονότονα παιχνίδια που ''πατάς απλά ένα κουμπί'' (Σπύρος), γιατί υπάρχουν άπειροι τρόπο για να το παίξεις( Ορέστης ), γιατί ξεδιπλώνεις τη φαντασία σου (Άγγελος).Και τα τρία παιδιά παίζουν από μία ώρα την ημέρα λόγω περιορισμού από γονείς με τον Σπύρο να ασχολείται μόνο το σαββατοκύριακο λόγω επιβαρυμένου προγράμματος με εξοσχολικές δραστηριότητες.Δεν θεωρούν ότι υπάρχουν επίπεδα στο συγκεκριμένο βιντεοπαιχνίδι.Ο Σπύρος διατυπώνει την άποψη ότι αναφορικά με την ευκολία-δυσκολία του παιχνιδιου ''εξαρτάται σε τι λειτουργίες θα περιοριστείς'' ενώ ο Άγγελος και ο Ορέστης σημειώνουν ότι εξαρτάται και από την επιλογή που θα κάνεις στις ρυθμίσεις παιχνιδιού (easy-medium-hard).Kαι τα τρία παιδιά απάντησαν ότι δεν σταμάτησαν κάποια άλλη δραστηριότητα για να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο παιχνίδι.O Σπύρος μας εξηγεί ότι δεν υπάρχει κάποια ταύτιση με τον ήρωα του παιχνιδιού γιατί δεν τον επιλέγει μέσα από το παιχνίδι αλλά ο ίδιος τον δημιουργεί.Ο Ορέστης αναφέρει ότι δεν υπάρχει ταύτιση γιατί δεν υπάρχει ιστορία, αλλά ένα τετράγωνο ανθρωπάκι που είσαι εσύ και ο Άγγελος απαντά λέγοντας ότι ταυτίζεται όχι με τον ήρωα αλλά με το άτομο που παίζει Minecraft.Με λίγα λόγια, ο συγκεκριμένος ήρωας αναπαριστά τον κάθε παίκτη-παιδί.Και τα τρία παιδιά αναφέρουν ότι το Minecraft δεν κρύβει επιθετικά στοιχεία σε καμία περίπτωση κάνοντας μάλιστα συγκρίσεις με άλλα βιντεοπαιχνίδια.Έτσι για παράδειγμα, ακόμα και στην περίπτωση που πρέπει να σκοτώσεις ένα τέρας ή ένα ζώο, αυτό απλώς κοκκινίζει και έπειτα εξαφανίζεται.

Συμβάντα της συγκεκριμένης πρακτικής τεχνομαθηματικών: 

Τα συμβάντα τεχνομαθηματικού γραμματισμού που μας αφηγήθηκαν οι πληροφορητές μας έχουν να κάνουν με τις πρώτες τους απόπειρες να δημιουργήσουν κόσμους, αλλά και με κόσμους που έφτιαξαν και τους θεωρούν καλούς ή και κόσμους άλλων παιδιών που τους είχαν εντυπωσιάσει.Ο Σπύρος και ο Ορέστης για πρώτη φορά είχαν επιχειρήσει να φτιάξουν ένα σπίτι αλλά δεν είχαν υπολογίσει σωστά τα υλικά τους με αποτέλεσμα τα σπίτια να πάρουν φωτιά.Ο Σπύρος θεωρεί ως τον καλύτερο κόσμο που έχει φτιάξει ένα τρενάκι. Ο Ορέστης είχε εντυπωσιαστεί όταν είχε φτιάξει ο ίδιος μία γιγαντιαία τουαλέτα, ενώ το τζάκι μέσα στο σπίτι στον κόσμο ενός φίλου του τον εξέπληξε καθώ απόρησε πως το σπίτι δεν πήρε φωτιά.Και τα τρία παιδιά νιώθουν μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίση όταν παίζουν Minecraft ενώ ανάλογα με τις περιπτώσεις και τη διάθεση τους θα νιώθουν άλλοτε υπερένταση και άλλοτε χαλάρωση.Το συγκεκριμένο παιχνίδι μας απάντησαν ότι χρειάζεται αρχικά να το εγκαταστήσεις και στη συνέχεια να δημιουργήσεις ένα λογαριασμό με username και password. Η χρήση των τεχνομαθηματικών δεν είναι τόσο εμφανής και σίγουρα δεν γίνεται αντιληπτή από τα ίδια τα παιδιά ( τα οποία όταν ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι δεν μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού μαθηματικά ή φυσική κλπ.). Ωστόσο, η ικανότητά τους να ταξινομούν όμοια αντικείμενα, να συνδυάζουν υλικά, να ομαδοποιούν, να κάνουν υπολογισμούς και νοητικές πράξεις ανήκει στο πλαίσιο εξάσκησης των τεχνομαθηματικών. Είναι θα λέγαμε μία ευρύτερη έννοια που αγγίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, αυτή της ανάπτυξης μαθηματικού τρόπου σκέψης. Ίσως για αυτό το λόγο να μην συνειδητοποιούν τα παιδιά την εμπλοκή των μαθηματικών στο βιντεοπαιχνίδι.

Διάμεσοι ή διαμεσολαβητές γραμματισμού για την συγκεκριμένη πρακτική στα τεχνομαθηματικά: 

Στο κομμάτι αυτό ρωτήσαμε τα παιδιά για τα άτομα που τους βοήθησαν να παίξουν Minecraft αλλά και για τους γενικότερους παράγοντες που διαμεσολάβησαν ώστε να έρθουν σε επαφή με αυτό και να ζητήσουν πληροφορίες γι αυτό.Και τα τρία παιδιά πρωτοάκουσαν για αυτό το παιχνίδι από κάποιον φίλο τους.Η πρώτη τους επαφή με το παιχνίδι δεν είχε μεγάλη επιτυχία.Έμαθαν να το παίζουν με τη βοήθεια του you-tube και του wiki όπου σε αυτά απεθύνονταν και όταν είχαν κάποια δυσκολία-απορία.Συγκεκριμένα στο you-tube σε πρώτο επίπεδο παρατηρούσαν αποσπάσματα από παιχνίδια άλλων παιχτών που είχαν οδηγίες για τις κινήσεις που έπρεπε κάνουν και μετέπειτα στάδιο έπαιρναν ιδέες για τη δημιουργία των δικών τους κόσμους αλλά και ιδέες για το πως να αντιμετωπίζουν τους εχθρούς.Το wiki παρείχε πληροφορίες πάντα σε συνδιασμό με εικόνα κυρίως για τα υλικά που πρέπει να εξασφαλίσουν οι παίχτες για να δημιουργήσουν κόσμους(π.χ τσεκούρι, φτυάρι) , τα τρόφιμα που ήταν αναγκαία για την επιβίωση τους και γενικότερα πως από τουβλάκια να δημιουργούν κύβους ώστε να προχωρίσουν στις περαιτέρω δημιουργίες κατασκευων έργων (τα πάντα στο Minecraft είναι σε μορφή κύβου).

Δίκτυα μάθησης και διάχυσης γνώσης της συγκεκριμένης πρακτικής τεχνομαθηματικών : 

Στο συγκεκριμένο σημείο, θα αναπτύξουμε τις κοινωνικές σχέσεις που τυχόν δημιουργούνται μέσω του Minecraft, αλλά και τα επιμέρους δίκτυα που συνεπικουρούν στην διασύνδεση των ατόμων και στην ανταλλαγή πληροφοριών.Και τα τρία παιδιά δεν θεωρούν ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις φίλους μέσω του Minecraft.Kαταρχάς δεν θεωρούν το παιχνίδι αυτό κριτήριο για να είναι κάποιος φίλος τους, αλλά ούτε και η δυνατότητα συνομιλίας που δίνεται μέσω του blog Minecraft word, αποτελεί παράγοντα για δημιουργία φιλικών σχέσεων.Μας αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για ανταγωνιστικό παιχνίδι και ΄ότι όταν συναντιούνται με τους φίλους τους συζητάνε για τυχόν απορίες και για κόσμους που έχουν δημιουργήσει.Μπορεί να μην γνωρίζουν προσωπικά κορίτσια που να παίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι όμως δεν απορρίπτουν το γεγονός ότι και αυτά μπορούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται με αυτό.Τέλος, η οικογένεια τους κρατάει μια θετική στάση ως προς την ενασχόλησή τους με αυτό το ψηφιακό παιχνίδι. Ωστόσο, τους βάζουν όρους όσον αφορά το χρόνο που θα αφιερώσουν σε αυτό.

Πεδία εφαρμογής της συγκεκριμένης πρακτικής τεχνομαθηματικών : 

Η συγκεκριμένη πρακτική τεχνομαθηματικών φαίνεται να μην χρησιμοποιείται ανοιχτά και έκδηλα από τα παιδιά σε άλλα πεδία της καθημερινής ζωής και πρακτικής. Σύμφωνα με την κρίση τους, και οι τρεις ήταν απόλυτοι στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν προσφέρει κάποιες γνώσεις στον τομέα της φυσικής, των μαθηματικών κλπ., ούτε παρέχει εφαρμογές του στην πραγματική ζωή. Αν γνωρίζεις κάποιους κανόνες μαθηματικών και φυσικής τότε ίσως βοηθηθείς στην ενασχόλησή σου με το Minecraft, ωστόσο κάποιοι σημαντικοί νόμοι παραβλέπονται (πχ. δεν ισχύει πάντα ο νόμος της βαρύτητας ή παρέχεται ηλεκτρισμός σε ανοιχτό κύκλωμα). Το αντίστροφο όμως σίγουρα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί. Αξιοπρόσεκτο ήταν το σχόλιο του Ορέστη, ο οποίος ανέφερε ότι η μόνη ίσως εφαρμογή του Minecraft στο πεδίο των μαθηματικών για εκείνον είναι ότι υπολογίζει τα πολλαπλάσια του 8 σχεδόν μηχανικά πλέον, καθώς αυτή η διαδικασία τον διευκόλυνε προκειμένου να χτίσει ένα οικοδόμημα μέχρι 64 υλικών maximum χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να τα μετράει ένα-ένα. Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο συνίσταται η ιδέα του Σπύρου ότι μπορεί το συγκεκριμένο βιντεο - παιχνίδι να μην σου μαθαίνει κανόνες φυσικής ή μαθηματικών ή άλλων πεδίων γραμματισμού, ωστόσο σου παρέχει την αξία του πραγματικού κόσμου σύμφωνα με την οποία για να παράγεις κάτι αξιοθαύμαστο πρέπει να κοπιάσεις. Τέλος, αν και κανένα από τα παιδιά δεν το διέκρινε και δεν το ανέφερε, το Minecraft δίχως αμφιβολία αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό τη φαντασιακή ικανότητα του παιδιού, μια ικανότητα και δεξιότητα η οποία παραμελείται και ατροφεί όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται, καθώς μειώνονται τόσο τα πεδία όσο και οι δυνατότητες εξάσκησης αυτής της δεξιότητας. Τα αποτελέσματα των ενεργειών και των τριών παιδιών στο συγκεκριμένο παιχνίδι μαρτυρούν τη συγκεκριμένη άποψη και τη θεμελιώνουν.

Συμπεράσματα, Αναστοχασμός και Πιθανές Προτάσεις για Σχεδίαση Μάθησης: 

Μέσω της ενασχόλησής μας με το συγκεκριμένο θέμα, συνειδητοποιήσαμε τη δύναμη που κατέχει ο ψηφιακός κόσμος στη σύγχρονη κοινωνία ως μέσο ψυχαγωγίας αρχικά με τη μορφή των βιντεο - παιχνιδιών. Στόχος αλλά και πρόκληση, αποτελεί η επίτευξη δημιουργίας - συγκρότησης ενός παιχνιδιού που θα προσφέρει γνώσεις στα παιδιά τις οποίες αυτά με τη σειρά τους θα διοχετεύουν στον πραγματικό κόσμο. Αναμφίβολα, τέτοιου είδους δραστηριότητες θα κινούν το ενδιαφέρον των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας μας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων για την ολόπλευρη συγκρότηση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η αξιοποίηση της απέραντης δύναμης αυτού του μέσου για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς θα προσφέρει τη λύση σε πολλά προβλήματα του παρόντος συστήματος εκπαίδευσης και τα ίδια τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώνουν γνώσεις συμμετέχοντας ενεργητικά στη μάθηση. Ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης θα προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να αποπλαισιώνουν τις τυποποιημένες γνώσεις και να τις προσαρμόζουν χρήσιμα και αποτελεσματικά σε διάφορους τομείς της πραγματικής ζωής. Έτσι, τα παιδιά θα "κάνουν" μαθηματικά, φυσική, γλώσσα κλπ. Θα σκέφτονται με αυτό τον τρόπο και θα τα εφαρμόζουν επι τόπου. Το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να χρησημοποιειθεί για παράδειγμα σε μία δραστηριότητα εικαστικών.Τα παιδιά μπορεί αν τους ζητηθεί αρχικά να κάνουν μια απλά κατασκευή ενός χώρου-κτηρίου στο Minecraft και στη συνέχεια να επιχειρήσουν να το κατασκευάσουν σε μακέτα με υλικά.Έτσι θα μπορέσουν να μάθουν να μεταφέρουν την κατασκευή από εικονικά σε απτά και έτσι οι δεξιότητες θα μπορέσουν να αναπτυχθούν στο μέγιστο.

Βιβλιογραφία: 

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση( Κλεοπάτρα Νικολοπούλου)

http://www.pegi.info/gr/index/id/228/

http://www.google.gr/search?q=minecraft&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=aJDIUYSeHIGvPOO8gKAI&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667

http://ltme.ece.uth.gr/e-courses/file.php/13/Videogames_Technoculture.pdf

Παράρτημα : 

Δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο παράρτημα.