Ζωγραφίζω σχήματα

Παπασπύρου Aποστολία-Μαρία
Περίληψη: 

Η εργασία που χρησιμοποιώ ονομάζεται Geoboard. Με αυτήν την εργασία θέλω να εστιάσω στο πώς τα παιδιά με ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο μπορούν να μάθουν βασικές έννοιες των Μαθηματικών αλλά και διάφορες πράξεις και ερμηνείες. Επιπλέον, με αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά έχουν όρεξη για περισσότερη μάθηση λόγω του ότι υπάρχουν πολλές και διάφορες μαθηματικές πράξεις αλλά και προγράμματα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα Μαθηματικά που κάνω σε αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ εύκολα και πολύ κατανοητά στα παιδιά. Επίσης το πρόγραμμα αυτό φαίνεται παιχνιδιάρικο με διάφορα χρώματα σχήματα που στα παιδιά τους αρέσουν να παίζουν με τέτοιου είδους προγράμματα. Ακόμα, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα σωστό και κατανοητό για τα παιδια αλλά και για τις Μαθηματικές ερμηνείες και έννοιες. Tέλος θεωρώ το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ καλό για τα παιδιά γιατί μαθαίνουν αρκέτες ασκήσεις είναι πιο εύκολα και πιο ευχάριστα και πιο διασκεδαστικά προς αυτά. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αυτό εστιάζει περισσότερο για πράξεις αλλά και για σχήματα.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση που μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά είναι να πάρω το πρόγραμμα Geoboard. Σ' αυτό τα παιδιά μπορούν να σχηματίσουν διάφορα σχήματα όπως για παράδειγμα τρίγωνα,τετράγωνα και άλλα. Ακόμα, μπορούν απο ένα τρίγωνο να διαμορφώσουν ένα τρίγωνο ή και το αντίθετο. Αρχικά απο τα παιδιά ζητάω να μου φτιάξουν δίαφορα σχήματα με ένα συγκεκριμένο χρώμα που τους αρέσει, αφού το κάνουν αυτό τους λέω γιατί επέλεξαν αυτό το σχήμα και γιατί αυτό το χρώμα στην συνέχια αφου μου εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτά τους βάζω να πειραματιστούν με τα σχήματα για παράγειγμα να αλλάξουν τα σχήματα και τα χρώματα που είχαν αρχικά. Οι παρατηρήσεις που διαπιστώνω είναι θετικές διότι μέσα απο όλα αυτά που τους είπα να κάνουν τους ήταν εύκολα και κατανοήτα με συνέπεια να μου δείξουν ότι έτσι μαθαίνουν πιο εύκολα να καταλαβαίνουν τις ασκήσεις. Το συμπέρασμα είναι πως τα παιδιά μπορούν εύκολα μέσω αυτού του προγρμάμματος να καταλάβουν αρκέτα πράγματα και να μπορούν απο μόνα τους να δημιουργούν διάφορα πράγματα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

H σχέση που έχει το Αναλυτικό Πρόγραμμα με αυτό που έκανα είναι πως μέσα απο αυτό το πρόγραμα δείχνει στα παιδιά με αναλυτικό πρόγραμμα πως να σχεδιάζουν διάφορα σχήματα με χρώματα και πως μπορούν να τα αλλάζου χωρίς να τα διαγράψουν και ξανα αρχίσουν απο την αρχή με συνέπεια να τους κουράζει. Έτσι με αυτό το πράγραμμα μαθαίνουν να εξασκούνται στα διάφορα σχήματα με εύκολο και κατανητό τρόπο.