Πράξεις / Operations

Πρόσθεση και Αφαίρεση

Νεοφύτου Άντρια
Περίληψη: 

Επιλογή Virtual Manipulative: number operations ->Fractions- parts of a Whole

Τίτλος δράσης: πρόσθεση και αφαίρεση

Σχέση με Αναλυτικό πρόγραμμα: Να διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το virtual manipulative που επέλεξα μπορούμε με πολλά παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης να διδάξουμε στα παιδιά ούτως ώστε να τους γίνουν κατανοητά και πολύ πιο εύκολα.

Πολλά προβλήματα μπορούν να επιλέχτούν για αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα διευκολίνει τα παιδιά και επίσης θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον.

Ο άξονας που επέλεξα είναι: Αριθμοί και πράξεις(φυσικοί αριθμοί ως το 10 και πράξεις)

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Λόγω γενεθλίων θα παραγγείλουμε μια πίτσα με 10 κομμάτια. Τα παιδιά στη τάξη είναι 9, 4 αγόρια και 5 κορίτσια. Στόχος να μάθουν πόσα κομμάτια περίσσεψαν και πόσα έφαγε το κάθε παιδί. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να μάθουν τα παιδιά πρόσθεση και αφαίρεση.

Παιδια ηλικίας: 3 με 5 ετών

Οργάνωση τάξης: Τα παιδιά είναι μαζεμένα γύρω από την γωνιά της παρεούλας!

Ο ρόλος της νηπιαγωγού: να ρωτά τα παιδιά και να τα ενθαρρύνει για να απαντήσουν στις ερωτήσεις ακόμα και αν η απάντησή τους νομίζουν ότι είναι λανθασμένη.

Ερωτήσεις που απευθύνω στα παισιά ως νηπιαγωγός είναι οι εξης:

1)Πόσα κομμάτια έχει η πίτσα?

2)Πόσα παιδάκια είμαστε συνολικά?

3) Πόσα κομματια θα μπορέσει να φάει το καθε παιδί?

4)Πόσα κομμάτια θα περισσέψουν?

5)Ποσα κομμάτια θα περισσέψουν αν φάνε μόνο τα κορίτσια ή μόνο τα αγόρια?

6)Θα μπορέσει να φάει και η νηπιαγωγός αν φάει το κάθε παιδάκι απο ένα κομμάτι?

Η δράση πρέπει επίσης να είναι και αυτή ενθαρρυντική και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά.Θα τους ζητήσω να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλα των χεριών τους για να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Ο σχετικός μαθησιακός στόχος αποσαφηνίζει στον εκπαιδευτικό το αποτέλεσμα που μέσα απο τισ κατάλληλες δράσεις και περιβάλλοντα επιδιώκει να πετύχει ώστε να μπορεί να το αξιολογήσει και να λειτουργήσει διορθωτικά.

  1. Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 10

  1. Διερευνούν συνδυασμούς που δίνουν τα αθροίσματα ή τις διαφορές των αριθμών ως το 10.

  1. Μέσα απο ατομική αναζήτηση ή παιγνιώδες διαδικασίες σε ένα σύνολο δράσεων και ?περιββάλοντων κάνουν μια αρχική γνωριμία και έχουν μια πρώτη επμειρία μαζί τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Πρόσθεση και αφαίρεση με τον άβακα

Τριπαναγνωστοπούλου Βασιλεία
Περίληψη: 

Στην συγκεκριμένη δράση, επιλέχθηκε ο άβακας ως εργαλείο για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων.Το συγκεκριμένο virtual manipulative εστιάζει στις μαθηματικές έννοιες των αριθμών και των πράξεων και εξυπηρετεί τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος. Με το εργαλείο αυτό το παιδί κατανοεί την αριθμητική ισότητα ανάμεσα σε μία δεκάδα και σε 10 μονάδες (ένα απλό παράδειγμα) και παίζει συνεχώς έτσι ώστε να εξοικειωθεί πλήρως με την έννοι αυτή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ο άξονας μαθηματικών εννοιών στον οποίο εστιάζει το συγκεκριμένο virtual manipulative είναι οι αριθμοί και πράξεις. Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων εισάγοντας τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα χρησιμοποιούσα τον άβακα καθώς θεωρώ οτι είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξάσκηση της αρίθμησης και την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων. Σχετικά με την εκτέλεση πράξεων, μπορεί να γίνει πρόσθεση ή αφαίρεση μετακινώντας τις χάντρες επάνω ή κάτω.Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση αριθμών καθώς και για την διερεύνηση συνδυασμών που δίνουν τα αθροίσματα των αριθμών.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η συγκεκριμένη δράση εστιάζεται στην μέτρηση και την σύγκριση ποσοτήτων και αφορά παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών. Αρχικά, ζητείται από τα παιδιά να κάνουν κλικ πάνω στις χάντρες μετακινώντας τες επάνω ή κάτω κ με αυτό τον τρόπο να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο virtual manipulative. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να συγκρίνουν ποσότητες απο χάντρες που κατασκευάζουμε. Διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ως εξής: "Ποιά είναι περισότερα/λιγότερα;". Θέτουμε έπειτα στα παιδιά προβληματισμούς σχετικά με την ισότητα των ποσοτήτων.Τα ρωτάμε ως εξής:'' Πόσα ακόμα πρέπει να βάλουμε/βγάλουμε για να είναι τα ίδια;''. Με αυτό τον τρόπο, εισάγουμε τα παιδιά στις έννοιες της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Επίσης, ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δίνουν διαφορετικές λύσεις στα προβλήματα. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσουμε ισότητα ανάμεσα σε δύο ποσότητες μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία στη μία ή να αφαιρέσουμε στοιχεία απο την άλλη. Στην συνέχεια, ζητάμε απο τα παιδιά να κατασκευάσουν ποσότητες άνισες μεταξύ τους και να προβληματιστούν σχετικά με τη δημιουργία ισότητας.Σε αυτή την περίπτωση, ένα παιδί θα σχηματίζει τις ποσότητες και τα υπόλοιπα θα προτείνουν τις πιθανές λύσεις, λέγοντας κάθε φορά πόσες χάντρες πρέπει να βάλουν ή να βγάλουν. Ιδανικά, τα παιδιά θα πρέπει να καταλήξουν στο συμπέρασμα οτι κάποια προβλήματα μπορούν να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η συγκεκριμένη δράση αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο του νέου αναλυτικού προγράμματος και αφορά τους εξής στόχους: τα παιδιά εξασκούνται στην αρίθμηση, στην σύγκριση ποσοτήτων και στην εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων μέσω του χειρισμού ποσοτήτων τις οποίες ενώνουν ή αφαιρούν ένα μέρος τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια ισότητα.Επίσης, τα παιδιά οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ορισμένα προβλήματα ενδέχεται να έχουν περισσότερες απο μία λύσεις.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Η πρόσθεση

Πλη Φανή
Περίληψη: 

Από τους αριθμούς επέλεξα το base block addition διότι με αυτό το virtual τα παιδιά θα μάθουν να κάνουν πρόσθεση χρησιμοποιώντας τις μονάδες, τις δεκάδες,τις εκατοντάδες και τις χιλιάδες.Έτσι τα παιδιά θα μάθουν από πολύ νώρις να ασχολούνται με πραγματικά προβλήματα,αποκτώντας την μαθηματική σκέψη και ικανότητα.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Εστιάζω στο base block addition δηλαδή στην πρόσθεση.Επέλεξα το συγκεκρίμενο virtual επειδή μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά θα αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτήριζουν τη μαθηματική επιστήμη,συνειδητοποιώντας παραλληλα την κοινωνική τους διάσταση,τον λόγο δηλαδή για τον οποίον χρησιμοποιούμε την πρόσθεση στην ζωή μας.Ακόμη θα κατανοήσουν την έννοια του αριθμού και τις διαδικασίες αρίθμησης και μέτρησης.Όπως να μάθουν να αριθμούν δηλαδή να απαγγέλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών,να απαρριθμούν και να μετρούν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά ζητώ από τα παιδιά να κοιτάξουν ένα παρόμοιο πρόβλημα πρόσθεσης που παρουσιάζετε στο virtual, έτσι ώστε να αποκτήσουν μία γνώση με τη συγκεκριμένη μέθοδο μέτρησης.Στην συνέχεια ζητώ από τα παιδιά να προσθέσουν μονάδες π.χ 2+2=4.

Θα ρωτούσα στα παιδιά τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν στον πίνακα των μονάδων έχουμε τρεις αριθμούς και προσθέσουμε άλλους δύο;

Πόσο νομίζετε ότι θα κάνει;

Θα αυξηθούν οι αριθμοί ή θα μειωθούν;

Ποιό νομίζετε ότι θα έιναι το αποτέλεσμα;

Εκτός από το λυμένο πρόβλημα που παρουσιάζετε στο virtual θα ζητούσα από τα ίδια τα παιδιά να προσπαθήσουν να κάνουν μόνοι τους απλές προσθέσεις.Μέσα από αυτήν την διαδικασία διαπιστώνω ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν αρκετά καλά με τους μικρούς αριθμούς ,δηλαδή τις μοναδές.Σε αυτό το σημείο τα παιδιά έιναι αρκετά ικανα να μεταφερθούν σε ένα άλλο στάδιο,δηλαδή να ασχοληθούν με τις δεκάδες.

Οταν τα παιδιά κάνουν σωστά τις πράξεις πιστεύω ότι θα καταλάβουν ότι έφτασαν στο τελικό στάδιο,δηλαδή κατάφεραν να κάνουν προσθέσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια το σημαντίκο έιναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν μετρήσεις επιδιώκοντας να τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν την αξία των μετρήσεων και όχι απαραίτητα να πάρουμε σωστή απάντηση.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Τα παιδιά μεγαλώνουν στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουμε μαθηματικά προβλήματα.Η επαφή τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο νηπιαγωγείο τα βοηθάει να συνδέσουν τη μάθηση που πραγματοποιείτε στο σχολείο με τις μαθηματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει εκτός σχολείου,στον πραγματικό κόσμο.

Αρχικά προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν προσθέσεις,προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά.Μπορουν να αναπαραγουν στον υπολογιστη ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανοντάς το αρκετές φορές,ώστε να προσεγγίσουν τον κόσμο των αριθμών και τις μαθηματικής γλώσσας.Μεσα από την διαδικασία τα παιδιά καταφέρνουν να επιλύουν προβλήματα,να συνειδητοποιούν την σημασία των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή,να συνειδητοποιούν ότι το πληθος μίας συλλογής αντικειμένων δεν αλλάζει όταν αλλάξει η διάταξη τους στο χώρο και τέλος καταφέρνουν να περιγράφουν την διαδικασία που ακολούθησαν για να καταλήξουν σε διαπιστώσεις χρησιμοποιώντας λέξεις που συνδεονται με την μαθηματική γλώσσα.

Τα παιδιά μεγαλώνουν στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την σύγχρονη τεχνολογία για να επιλύουμε μαθηματικά προβλήματα.Η επαφή τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο νηπιαγωγείο τα βοηθάει να συνδέσουν τη μάθηση που πραγματοποιείτε στο σχολείο με τις μαθηματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει εκτός σχολείου,στον πραγματικό κόσμο.

Αρχικά προτρέπουμε τα παιδιά να κάνουν προσθέσεις,προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που συναντούν καθημερινά.Μπορουν να αναπαραγουν στον υπολογιστη ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβανοντάς το αρκετές φορές,ώστε να προσεγγίσουν τον κόσμο των αριθμών και τις μαθηματικής γλώσσας.Μεσα από την διαδικασία τα παιδιά καταφέρνουν να επιλύουν προβλήματα,να συνειδητοποιούν την σημασία των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή,να συνειδητοποιούν ότι το πληθος μίας συλλογής αντικειμένων δεν αλλάζει όταν αλλάξει η διάταξη τους στο χώρο και τέλος καταφέρνουν να περιγράφουν την διαδικασία που ακολούθησαν για να καταλήξουν σε διαπιστώσεις χρησιμοποιώντας λέξεις που συνδεονται με την μαθηματική γλώσσα.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Πρόσθεση θετικών και αρνητικών αριθμών

Σιάκα Κωνσταντίνα
Περίληψη: 

Έχω επιλέξει το λογισμικό Color Chips-Addition. Με το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν την έννοια της πρόσθεσης καθώς αποκτούν και μια επαφή με τους θετικούς και τους αρνητικούς αριθμούς.Είναι ένα πολύ απλό λογισμικό το οποίο μας καθοδηγεί πλήρως και έτσι η πρόσθεση γίνεται παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Χρησιμοποιώ την έννοια της προσθεσης των ακεραιων με θετικό και αρνητικό προσημο. Γίνετια ευκολο για τα παιδια να το κατανοησουν, καθως με χρωματα οπως κοκκινο και μαυρο ξεχωριζουν θετικούς και αρνητικούς αριθμούς.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Με το λογισμικο που επελεξα μπορεις να κανεις μονο προσθεσεις, καθως στα μαθηματικα η μια απο τις δυο βασικες πραξεις ειναι η προσθεση. Μπορω ευκολα να βρισκω αποτελεσμα μεσα απο ενα διασκεδαστικο και ευκολο τροπο τοποθετώντας τα αντιθετα προσημα το ενα επανω στο αλλο και εκεινα εξαφανιζονται. Ετσι οταν εχω μονο ενα χρωμα στο κουτι κατω απο τη γραμμη της πραξης ειναι ετοιμο και το αποτελεσμα μου. Το σημειωνω στο κουτακι διπλα απο την πραξη και παταω check. Επισης εκτος απο τα προβληματα που ειναι ηδη προγραμματισμενα μπορω να βαλω και οποιουσδηποτε αριθμους θελω εγω.
Στα παιδια μπορω να πω πως οσα κουτακια ειναι μαυρα αντιστοιχουν σε τσιχλες που παιρνω και τα κοκκινα σε τσιχλες που δινω. Αρα στο τελος της ασκησης τους,που θα ειναι σαν παιχνιδι, θα ξερουν και ποσες τσιχλες παιρνουν ή ποσες τσιχλες πρεπει να δωσουν.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Με βαση το προγραμμα που επελεξα η καταλληλοτερη ηλικια για να χρησιμοποιησει το λογισμικο αυτο ειναι τα παιδια 5-6 ετων. Πρωτος μου σκοπος ειναι τα παιδια να μπορουν να ξεχωρισουν τους αριθμους,δηλαδη τους θετικους απο τους αρνητικους και να βαλουν τα καταλληλα κουτακια στο γκρι οβαλ πεδιο. Τα παροτρυνω ροκαλω κατα καποιο τροπο να καταλαβουν ποιο απο τα δυο θα υπερισχυσει και να μου πουν το προσημο του αποτελεσματος χωρις να ειναι δεσμευτικο να το υπολογισουν πριν τη χρηση του προγραμματος. Ζηταω επειτα το καθε παιδι ξεχωριστα με τη σειρα του να ερχεται να χρησιμοποιει αυτο το εργαλειο με τη βοηθεια μου ή με τη βοηθεια της συναδελφου νηπιαγωγου. Θελω ολα τα παιδια να προσεχουν το προσημο του καθε αριθμου και να τοποθετουν τα κοκκινα και τα μαυρα κουτακια με προσοχη και χωρις να βιαζονται.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Μαθαίνω την πρόσθεση

Παυλή Φωτεινή
Περίληψη: 

Το VM ''color chips addition'' που θα χρησιμοποιήσουμε,θα βοηθήσει σημαντικά τα νήπια στο να εισαχθούν στον κόσμο των μαθηματικών μεσω του ηλεκτρονικου παιχνιδιού και να κατανοήσουν την έννοια της πρόσθεσης των αριθμών με ευχάριστο και εποικοδομιτικό τρόπο.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Με το ''color chips'' ,θα εισάγουμε με ευχάριστο και εύκολο τρόπο τα νήπια,στην έννοια της πρόσθεσης.Μέσω της ενασχόλησής τους με αυτό το πρόγραμμα,θα μάθουν να πειραματίζονται στο πώς να προσθέτουν αριθμούς ειτε με θετικό πρόσιμο είτε με αρνητικό.Το VM αυτό,είναι κατάλληλο για την εκμάθηση των πράξεων,αφού ο νηπιαγωγός,θα πρέπει να εισάγει τα νήπια στις έννοιες των διαφορετικών προσίμων.αυτό θα το καταφέρει, με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των νηπίων,όπως η θερμοκρασία που έχει και θετικά και αρνητικά πρόσημα.Επίσης,θα μάθουν τα νήπια,οτι ενά ζεύγος από ένα αρνητικό πρόσιμο και από ένα θετικό,έχει ως αποτέλεσμα,το μηδέν.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Η δράση που σχεδιάσαμε,περιλαμβάνει το προαναφερόμενο VM,και παιδιά ηλικίας 6 ετών,λίγο πριν εισαχθούν στο δημοτικό.Χωρίζουμε τα νήπια σε ομάδες δύο ατόμων και στη συνέχεια τα βάζουμε να κάνουν τις εργασίες εναλλάξ.Τους ζητάμε να σύρουν στο χώρο εργασίας τα θέτικά και αρνητικά πρόσιμα που αντιστοιχούν στους αριθμούς που αναγράφονται στο αθροισμα.Προτρέπουμε τα νήπια να πειραματιστούν στην εργασία αυτη με τα διαφορετικά πρόσιμα και να διορθώσουν τα λάθη τους σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας.Στη συνέχεια κάνουμε τις απαραίτητες παρατηρήσεις στα αποτελέσματα των ασκήσεων,επεξηγόντας στα νήπια το λόγο που το αποτέλεσμα ορισμένων προσθέσεων είχαν αρνητικό πρόσιμο αντί για θετικό.Έτσι,οι μαθητές θα μπορούν να εξοικειωθούν με την ιδέα της πρόσθεσης και να διατυπώνουν η καθε ομαδα διάφορες υποθέσεις,τις οποίες θα πρέπει το ένα μέλος της να απαντάει.Τέλος,θα ρωτήσει ο ενήλικας αν έχουν κατανοήσει τη διαφορά ανάμεσα στα πρόσιμα των ακέραιων αριθμών,φέρνοντάς τους διάφορα παραδείγματα που θα πρέπει να απαντήσουν προφορικά.Θα καταλήξουν λοιπον,στο συμπέρασμα ότι με την απλή μέθοδο των ''chip''μπορουν να κατανοήσουν την πραξη της πρόσθεσης των αριθμών με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το VM που επιλέξαμε να διεξάγουμε στα παιδιά ηλικίας 6 ετών,σχετίζεται άμεσα με το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς προάγει τη μάθηση μέσω του εποικοδομητικού παιχνιδιού και της συνεργατικότητας καθώς και της συζήτησης μέχρι να βρεθεί η λύση.Η μάθηση σχετικά με αυτό το αντικείμενο των μαθηματικών,σχετίζεται με την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ως μελλοντικών ενηλίκων και θα συνεισφέρει σημαντικά σε ποικίλους τομείς στη ζωή τους.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια

Χαιριστανίδου Αντιγόνη
Περίληψη: 

Επιλέγω την δραστηριότητα base blocks από τα virtual manipulatives για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας " Σχηματίζοντας μεγέθη με τα κυβάκια". Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά κατανοούν, σε ψηφιακή μορφή, τα ξυλάκια και τις έννοιες του μήκους, της ισότητας και του χώρου. Καταλαβαίνουν πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να απαντήσουν σε ένα ερώτημα καθώς και ότι μπορούν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Επιλέγω τη δραστηριότητα BASE BLOCKS από τα virtual manipulatives καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο και τις έννοιες των μαθηματικών ιδιαίτερα όσον αφορά τις έννοιες του εκατοστού, της ισότητας και του χώρου. Επίσης έχουν τη δυνατότα να γνωρίσουν τον ψηφιακό κόσμο των μαθηματικών και να πειραματιστούν μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κάτι με το οποίο έχουν ασχοληθεί χειραπτικά στην καθημερινή τους ζωή, όπως έχουν κάνει με τις διάφορες δραστηριότητες με ξυλάκια, για παράδειγμα. Έχουν έρθει σε επαφή με αυτά, γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν και τι αναπαριστούν, οπότε εξοικειώνονται καλύτερα με τη χρήση τους. Τελος με τη χρήση του υπολογιστή γίνεται πιο διασκεδαστική κι ενδιαφέρουσα η ενασχόληση με τα μαθηματικά και δεν μετατρέπεται σε κάτι το οποίο είναι βαρετό.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:​

ΜΕΘΟΔΟΙ: ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, ομαδοσυνεργατική

ΥΛΙΚΑ: μαρκαδόροι, Η/Υ, ξυλάκια Cuisenaire, μπλοκ ζωγραφικής

Α’ σταδιο: Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια και τη σκάλα των ράβδων, εισάγοντας τα παιδιά στην έννοια της ισότητας. Πρόκειται για συνδυασμούς ράβδων που αν τοποθετηθούν κατακόρυφα οι σειρές, παρατηρούμε ότι έχουν το ίδιο μήκος.

Ζητάμε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τη μεγαλύτερη ράβδο και από κάτω να συμπληρώσουν με μία ράβδο άλλου χρώματος. Στο κενό που περισσεύει θα πρέπει να βρούν ποια ράβδος καλύπτει ακριβώς το κενό.

Β’ στάδιο: Εξηγούμε στα παιδιά ότι η μικρότερη ράβδος, άσπρου χρώματος, έχει μήκος ένα (1) εκατοστό και κάθε επόμενη είναι ένα εκατοστό μεγαλύτερη.

Τους ζητάμε να βρούν με πόσες άσπρες ράβδους ισούται κάθε χρωματιστή. (π.χ. η κόκκινη είναι ίση με δύο άσπρες)

Χρησιμοποιούν τις ράβδους για να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν έαν οι υποθέσεις τους επαληθεύονται. Έραχονται έτσι σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του μήκους και του εκατοστού.

Γ’ στάδιο: Μαζεύω τα παιδιά στη γωνιά της παρεούλας και συζητάμε μαζί τους για ότι έμαθαν προκειμένου να δούμε αν τα έχουν κατανοήσει.

Εφόσον, τα παιδιά έχουν κατανοήσει την αντιστοιχία των ράβδων με τους αριθμούς και το μήκος τους, τα χωρίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η επιλογή αυτή δε θα είναι τυχάια.

Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη δραστηριότητα, που βασίζεται στην αλλαγή του περιεχομένου με κριτήριο τη μαθησιακή ετοιμότητα του κάθε παιδιού τόσο στα μαθηματικά όσο και στην ικανότητά τους χειρισμού των υπολογιστών. Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν όλα τα παιδιά να χειρίζονται εξίσου καλά τους υπολογιστές όπωτε θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάθε ομάδαχωριστά έτσι ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τη χρησιμότητα της δραστηριότητας αυτής. Όσο τα παιδιά μιας ομάδας ασχολούνται με την δραστηριότητα base blocks στον υπολογιστή τα υπολοιπά ζωγραφίζουν τους αγαπημένους τους αριθμούς και τους χρωματίζουν ή μπορούν να παίξουν με τα ξυλάκια προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση τους.

Με την κάθε ομάδα καθόμαστε στη γωνιά του υπολογιστή, δείχνουμε στα παιδιά πώς να τη χειρίζονται και στη συνέχεια τους ζητάμε να αναπαραστήσουν διάφορα μεγεθη με τα κυβάκια (1εκ.) που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή απευθύνοντας ερωτήσεις όπως:

   • Πώς θα σχηματίζατε τα παρακάτω μεγέθη;

(2εκ, 4εκ, 5εκ, 9εκ, 12εκ, και 16εκ)

   • Με ποιό κριτήριο επιλέξατε τα συγκεκριμένα κυβάκια για να αναπαραστήσετε τα παραπάνω μεγέθη;

   • Υπάρχει άλλος τρόπος να τα σχηματίσουμε; Αν ναι, πώς;

   • Είναι σωστός αυτός ο τρόπος;

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Από την παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά προβληματίζονται, ερευνούν ποικίλες καταστάσεις και βάσει προπηγούμενων εμπειριών προχωρούν στα επόμενα στάδια της δραστηριότητας αξιοποιώντας τις γνώσεις τους. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή όπως είναι οι μαθηματικοί υπολογισμοί και οι υπολογισμοί ποσοτήτων. Αναπτύσσουν με τον τρόπο αυτό δυνατότητες δοκιμής, επαλήθευσης και υπολογισμού του χώρου (ποσότητας).
Μέσα από τη συζήτηση τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις οι οποίες συνδέονται με τα μαθηματικά, κατανοώντας και εστιάζοντας σε λέξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ποσότητα και τα μεγέθη.
Η χρήση του υπολογιστή βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο και την οθόνη του. Η μάθηση αποκτά ενδιαφέρον, γίνεται πιο προσιτή και ελκυστική για τα παιδιά.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Γνωρίζοντας την αφαίρεση

Νεάρχου Δήμητρα
Περίληψη: 
Η εργασία που έχω επιλέξει έχει να κάνει με την έννοια των μαθηματικών πρέξεων και εστιάζεται ιδιαίτερα στην έννοια της αφαίρεσης. 
Δηλαδή τα παιδιά να είναι σε θέση να μάθουν την έννοια του 'βγάζω ή αφαιρώ' αντικείμενα. Η επιλογή του virtual manipulative για 
την εργασία αυτή έγινε διότι θεωρώ ότι είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο τίτλος της 
δραστηριότητας είναι "Γνωρίζοντας την αφαίερση" και έχει άμεση σχέση με το Α.Π. του νηπιαγωγείου.

 

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 
Η επιλογή του virtual manipulative έγινε λόγω του ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών μπορούν να μάθουν μαθηματικά και συγκεκριμένα 
αφαίρεση παίζοντας.Δεν μπορείς να διδάξεις μαθηματικά στις μικρές ηλικίες λόγω του ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα για μια τόσο 
δασκαλοκεντρική διαδικασία . Εξερευνόντας το VM τα παιδιά συνδυάζουν τα μαθηματικά σε ένα είδος παιχνιδιού σε ένα πλαίσιο 
και είναι πιο εύκολο για αυτά να μάθουν ,να παρατηρήσουν ,να επεξεργαστούν ,να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν την γνώση. 
Σίγουρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα το VM είναι το κατάλληλο μέσο για να εξοικιωθουν αλλά και να εξασκηθούν τα παιδιά με 
την έννοια της αφαίρεσης η οποία δεν είναι κ τόσο εύκολή σε παιδιά μικρών ηλικιών.
Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 
Η δράση που θα μπορούσα να σχεδιάσω θα επευθύνεται για παιδιά από νήπια μέχρι την ηλικία των 7 ετών λόγω του ότι η 
έννοια της αφαίρεσης είναι δύσκολο να κατακτηθεί απο αρκετά νήπια στο νηπιαγωγείο . 
Στη συνέχεια θα άφηνα τα παιδιά απο μόνα τους να περιεργαστούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή το vitual manipulative χωρίς
 να επέμβω καθόλου να προσπαθήσουν απο μόνα τους να βρούν λύση στο πρόβλημα . Ακόμα θα τους άφηνα να επεξεργαστούν
 όπως αυτά νομίζουν το πρόγραμμα αυτό .Να αλλάζουν τα ερωτήματα τα χρώματα κτλ. Να παρατηρήσουν πως γίνονται οι 
μαθηματικές πράξεις και ιδιαίτερα της αφαίρεσης καθώς θα τα βοηθηθούσα να κατανοήσουν το τρόπο που δουλεύει το πρόγραμμα 
της αφαίρεσης πώς γίνεται δηλαδή η αφαίρεση με το VM θα τα ρωτούσα τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το σημείο ? με ερωτήσεις
 ανοιχτού τύπου ώστε τα παιδιά να μπορούν να απαντήσουν ότι τα ίδια φαντάζονται και πιστεύουν πως είναι σωστό καθώς δεν θα 
υπάρχει μια και μοναδική απάντηση στα ερωτήματα που θα τους θέτω.
Τα συμπεράσματα που πρέπει να καταλήξουν τα παιδιά είναι σαφώς πως υπάρχει τρόπος πώς γίνεται η αφαίρεση , να μπορέσουν 
να τον κατανοήσουν και πλέον να είναι σε θέση να τον εφαρμόσουν όποτε τους χρειαστεί στη ζωή τους.

 
Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 
Η εργασία αυτή έχει άμεση σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα . Οι στόχοι που έχουν τεθεί για αυτή την δραστηριότητα είναι 
αμεσα συνυφασμένοι με το αναλυτικό πρόγραμμα του 2011 , απο το οποίο έχω θέσει ώς στόχους πρώτα τα παιδιά να είναι σε 
θέση να μπορούν να διερευνούν καταστάσεις του βγάζω και αφαιρώ αλλά και να μπορούν να προσεγγίσουν την πράξη της 
αφαίρεσης .Να μπορούν και τα ίδια να κάνουν δικά τους απλά προβλήματα αφαίρεσης . Ακόμα να μπορούν να διερευνούν και 
να κάνουν συνδυασμούς που να δίνουν το κατάλληλο αποτέλεσμα δηλαδή τις σωστές διαφορές.'Ενα παράδειγμα για αυτούς 
τους στόχους θα μπορούσε να είναι τα παιδιά να χωρίζονται σε ομάδες και να κάνουν συνδυασμούς για να βρούν την διαφορά 
που προκύπτει απο συγκεκριμένους αριθμούς.
Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Παίζοντας και μαθαίνοντας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο>

Φώτη Βασιλική
Περίληψη: 

Η παρακάτω δραστηριότητα γίνεται με σκοπό να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει. Έρχονται σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίζουν, πειραματίζονται και οργανώνουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού διάφορες δραστηριότητες μαθηματικών. Μέσω της επιλογής του virtual αυτού τα παιδιά θα κατανοήσουν νέες μαθηματικές έννοιες με έναν περισσότερο παιγνιώδη τρόπο παρά θεωρητικό.

Λογισμικά: 
Τι μαθηματικά κάνω;: 

Ως virtual για την συγκεκριμένη σχεδίαση Δράσης επέλεξα το Fraction Pieces που ανήκει στον άξονα μαθηματικών εννοιών <αριθμοί και πράξεις>. Η επιλογή αυτή στοχεύει στο να κατανοήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τις έννοιες <μισό, ολόκληρο, τέταρτο> με τρόπο που θα είναι εύκολα κατανοητός σε αυτά.

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Αρχικά, για να εντάξω τα παιδιά στις λειτουργίες του εργαλείου αυτού αλλά και για να τα βοηθήσω να αντιληφθούν τις παραπάνω έννοιες θα επέλεγα έναν τρόπο που θα έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι ώστε να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της Δράσης με περισσότερη όρεξη. Θα έφερνα στην τάξη ένα μήλο για να τους εξηγήσω τι εννοούμε όταν λέμε <ολόκληρο, μισό, το ¼ ενός αντικειμένου, τα 2/4, τα ¾ αυτού>.

Αρχικά θα τους έλεγα πως το ένα μήλο θεωρείται το ολόκληρο και ότι αν το κόψουμε στη μέση τότε θα έχουμε 2 μισά. Το ίδιο μήλο μπορούμε να το κόψουμε σε 4 κομμάτια και αν πάρουμε τα 2 κομμάτια από τα 4 τότε λέμε ότι έχουμε πάρει τα 2/4 αυτού. Αν πάρουμε το 1 κομμάτι τότε λέμε ότι έχουμε πάρει το ¼.

Στη συνέχεια, με ερωτήσεις θα προσπαθούσα να τους κάνω κατανοητά όσα τους είπα πιο πάνω για π.χ. Αν κόψω ένα πορτοκάλι σε 4 κομμάτια και φάω τα 3 τότε πόσα κομμάτια λέμε ότι έχω φάει;

Έπειτα, θα τους ζητούσα να δουν το virtual αυτό και να μου πουν αν καταλαβαίνουν σε τι μπορεί να χρησιμεύει η πως θα μπορούσαν να το συγκρίνουν με το παράδειγμα του μήλου που τους είπα πριν. Στη συνέχεια θα τους ρωτούσα αν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο και αν ναι, να μας εξηγήσουν που.

Στη συνέχεια έχοντας αλλάξει το virtual από την αρχική του μορφή θα ζητούσα από τα παιδιά να συγκρίνουν τον κύκλο αυτό με το μήλο και να μου πουν τι παρατηρούν να συμβαίνει εδώ. Δηλαδή τι θα λέγατε ότι έχουμε εδώ; τα 2/4 του κύκλου η το ½ του κύκλου;

Θα έκανα και άλλες αλλαγές στη μορφή του virtual για να τους προβληματίσω και να τους κάνω να σκεφτούν πιο σύνθετα. Π.χ. Tέλος, μέσα από την εμπλοκή τους σε αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες < μισό, τέταρτο, ολόκληρο>.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχους να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης. Να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν με μια αυτό που λέμε το ½ ενός αντικειμένου, ¾ κλπ, σε διάφορες περιπτώσεις είτε πρόκειται για ένα μήλο και σε πόσα κομμάτια μπορούμε να το κόψουμε, είτε πρόκειται για μια τούρτα κλπ. Τέλος, να ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ερωτήσεις για όσα τους προβληματίζουν ώστε η νηπιαγωγός θα προσπαθεί δίνοντας κάθε φορά παραδείγματα να τα βοηθήσει.

Εικόνες σχετικές με τη δράση: 

Pages