Παίζοντας με τον Ελιοτ: παιχνίδι με τους αριθμούς και τα ρομπότ

Χατζηιωάννου Σωτηρία, Κουβέλη Φαίδρα, Μαρκοζάνη Ελένη
Περίληψη: 

Στοιχεία προγράμματος δραστηριοτήτων

Διάρκεια: 2-3 συναντήσεις, Οργάνωση: 4 παιδιά /ομάδα ή αντίστοιχα 2 παιδιά/ομάδα

Περίληψη: Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήων έχει σκοπό την αλληλεπίδραση των νηπίων με τα Lego NXT, ούτως ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως: προσανατολισμό, αρίθμηση, αναγνώριση των αριθμών μέσω συμβόλων (κουκκίδες), αντιστοιχίσεις, διατύπωση υποθέσεων, επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας, χρήση πρόσθεσης και αφαίρεσης, καθώς επίσης και σεβασμό των κανόνων του παιχνιδιού και των συμπαικτών. Αρχικά, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις απόψεις των παιδιών σχετικά τη μορφή και τη λειτουργία των ρομπότ, μέσα από την προβολή ενός βίντεο, τη συζήτηση, τη δημιουργία ιστογράμματος και τη ζωγραφική των παιδιών. Έπειτα, παροτρύνουμε τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν με το ρομπότ («Έλιοτ»), γνωρίζοντας τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό του και κατασκευάζοντας ένα δικό τους από τουβλάκια. Στη συνέχεια, τα παιδιά θα πειραματιστούν με το πρόγραμμα ρύθμισης του Lego NXT, οδηγώντας μας στην επόμενη φάση, στο επιδαπέδιο παιχνίδι. Τέλος, αξιολογούμε τη δραστηριότητα αυτή, συζητώντας με τα παιδιά και παρατηρώντας νέα σχέδια που θα δημιουργήσουν, απεικονίζοντας κινούμενα ρομπότ, ώστε να συγκρίνουμε τις αντιλήψεις τους γύρω από αυτά πριν και μετά τη διδασκαλία.

Στόχοι για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών:

α) Να αριθμούν , να απαριθμούν και να μετρούν. β) Να κάνουν αντιστοιχίσεις. γ) Να αντιλαμβάνονται την θέση των αντικειμένων στο χώρο και να προσανατολίζονται σε αυτόν.

δ) Να κάνουν μετρήσεις. ε) Να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις για την επίλυση προβλημάτων. η) Να έρθουν σε επαφή με τις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης.

Επίσης: Να γνωρίζουν και να σέβονται την διαδοχική σειρά με την οποία παίζουν. Να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και να τους εφαρμόζουν. Να ξέρουν να χρησιμοποιούν το ζάρι και να αναγνωρίζουν την σημασία των αναπαραστάσεων που αυτό δείχνει. Να μπορούν να κινούν το πιόνι τους σε προσδιορισμένη διαδρομή.

Υλικά:

    • 2 έτοιμα lego

    • 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές

    • Λογισμικό Lego NXT

    • Κανσον, χαρτόνια

    • Επιδαπέδιο ταμπλό αποτελούμενο από 4 χρώματα

    • Ζάρι κατασκευασμένο από χαρτόνια με κουκίδες

    • Φύλλα εργασίας

    • Παιχνίδι «αυτοκινητάκι»

Ημερολόγιο Εφαρμογή στην Πράξη:

Τίτλος: Εξασκώντας μαθηματικούς όρους με τον «Έλιοτ»

Διάρκεια: 2-3 μέρες, Οργάνωση: 4 παιδιά /ομάδα ή αντίστοιχα 2 παιδιά/ομάδα

1η Φάση: Συγκεντρώνουμε τα παιδιά σε πρώτη φάση και χρησιμοποιώντας το movie maker τους δείχνουμε διάφορα video με lego για να τα εντάξουμε στο θέμα μας. Ακολουθεί συζήτηση με τα νήπια ακούγοντας τις απόψεις τους και καταγράφοντας αυτές με ένα μαγνητόφωνο. Στην συνέχεια δημιουργούμε μαζί τους 2 χάρτες εννοιών σχετικά με το τι γνωρίζουν για τα ρομπότ και τι θα ήθελαν να μάθουν. Καλούμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα ρομπότ όπως εκείνα το φαντάζονται και κρατάμε τις ζωγραφιές τους για να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε στο τέλος τις δραστηριότητες μας και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.

2η Φάση, Α: Παρουσιάζουμε στα παιδιά τον «ΕΛΙΟΤ» το ρομπότ μας ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή μαζί του και να τα προβληματίσουμε σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί. Έχουμε προγραμματίσει από πριν το ρομπότ να κάνει μια απλή κίνηση να προχωρά ευθεία να σταματά και μετά να στρίβει και ξανά να σταματά. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζουμε στα νήπια πως κινείτε και ταυτόχρονα ζητάμε από τα παιδιά να καταγράψουν την κίνηση που έκανε σε ένα φύλλο χαρτί για να αντιληφθούν με την βοήθειά μας την πορεία του και την κατεύθυνσή του. Ακολούθως τους δείχνουμε ένα βίντεο που έχουμε κατασκευάσει με το πρόγραμμα scratch όπου παρουσιάζουμε τα εικονίδια που προγραμματίζουν το lego να μιλούν και να εξηγούν την χρησιμότητά τους για να μπορέσουν να τα κατανοήσουν τα παιδιά. Στη συνέχεια τους δίνουμε εικόνες με τα σύμβολα που μόλις είδαν και ζητάμε από τα παιδιά να μας τις σχολιάσουν(για να δούμε τι κατάλαβαν και τι θυμούνται), και αναπτύσσουμε διάλογο ώστε να καταλάβουμε τις απορίες τους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται το κάθε παιδί. Αφού αφήσουμε όλα τα παιδιά να εκφραστούν τους ζητάμε να κατασκευάσουν με τα τουβλάκια lego της τάξης τους τα δικά τους ρομπότ όπως εκείνα τα φαντάζονται και με την χρήση των εικόνων να μας δείξουν μια κίνηση που υποθετικά κάνει το ρομπότ τους. Παρακινούμε τα παιδιά να πειραματιστούν με την κίνηση είτε χρησιμοποιώντας το ίδιο τους το σώμα μετρώντας πχ. Πόσα βήματα πρέπει να κάνω από εδώ μέχρι εκεί και εάν είναι πιο μεγάλο το βήμα μου τι θα συμβεί; Εάν θέλω να στρίψω τι θα κάνω; Με πόσους τρόπους μπορώ να φτάσω στο σημείο που θέλω;(με βήματα, τρέχοντας γρήγορα ή σιγά) κτλ.. είτε με ένα αυτοκινητάκι ταυτόχρονα μπορούν να καταγράφουν ότι ανακαλύπτουν. Με τον τρόπο αυτό βάζουμε τα νήπια να προβληματιστούν και να αναρωτηθούν για έννοιες που ίσως μέχρι πριν θεωρούσαν δεδομένες.

Β: Σε επόμενο στάδιο χωρίζουμε τα παιδιά 2 ομάδες ώστε το καθένα ξεχωριστά να πειραματιστεί, αυτή την φορά, στον υπολογιστή με τα εικονίδια μου πριν γνώρισε και να πραγματοποιήσει μια κίνηση. Στην διάρκεια αυτής της φάσης τα παιδιά θα δουν τον τρόπο που συνδέουμε τον υπολογιστή με το ρομπότ τα κουμπιά που χρησιμοποιούμε αλλά και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο κινείτε ο ΕΛΙΟΤ. Τα παιδιά θα «ανακαλύψουν» τις κινήσεις αλλά θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν και την ταχύτητα αναλύοντας τον τρόπο που γίνεται η περιστροφή της ρόδας (από εμάς) με την βοήθεια ενός αυτοκόλλητου που θα έχουμε κολλήσει στον ένα τροχό ώστε να μπορέσουν να την αντιληφθούν και να την κατανοήσουν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε μια κατάσταση προβληματισμού και ταυτόχρονης εξερεύνησης – ανακάλυψης στα παιδιά.

3η ΦΑΣΗ: Επιδαπέδιο παιχνίδι

Μετά τον πειραματισμό των παιδιών με τον προγραμματισμό του ρομπότ περνάμε στο επόμενο στάδιο τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Το ταμπλό αποτελείται από 24 τετράγωνα (που αναγράφουν πάνω τους αντίστοιχους αριθμούς) εκ των οποίων 8 ροζ, 8 γαλάζια, 4 κόκκινα και 4 πράσινα

-ΠΡΑΣΙΝΟ: 2 βήματα μπροστά

-ΚΟΚΚΙΝΟ: 1 βήμα πίσω

Το ζάρι είναι κατασκευασμένο από χαρτόνι και έχει πάνω κουκίδες που αντιστοιχούν στους αριθμούς 1-6. Οι 2 ομάδες χωρίζονται αναλόγως και τα 2 ρομπότ και οι υπολογιστές και τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και για να προχωρήσουν όσο εκείνο δείχνει θα πρέπει να προγραμματίσουν με τη βοήθειά μας όπου κρίνεται απαραίτητο τη κίνηση του ρομπότ. Όταν κάποια ομάδα πέσει σε πράσινο ή κόκκινο τετράγωνο θα πρέπει να τηρήσει τους κανόνες του παιχνιδιού δηλαδή να κάνει 2 βήματα μπροστά ή 1 πίσω αντιστοίχως. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη.

4η φάση

Αξιολόγηση: Στη φάση της αξιολόγησης ανατρέχουμε στους χάρτες εννοιών που δημιουργήσαμε στη 1η φάση και κάνουμε συγκρίσεις και αναστοχασμούς. Ωστόσο στο τέλος του παιχνιδιού ζητάμε από τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν ξανά ένα ρομπότ μετά την εμπειρία τους αυτή που θα συγκρίνουμε με την 1η ζωγραφιά που είχαν κάνει και θα αποκομίσουμε σημαντικά στοιχεία και από αυτή την δραστηριότητα. Τέλος θα κάνουμε μια ακόμη συζήτηση με τα νήπια όπου θα τους ζητάμε να μας πουν τι έμαθαν, τι τους εντυπωσίασε, τι πιστεύουν για τη λειτουργία των ρομπότ ποιες κινήσει έμαθαν και διάφορες ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν και από όσο θα μας λένε τα παιδιά (τη συζήτηση αυτή θα την μαγνητοφωνούμε).

Υλοποίηση

1η ΜΕΡΑ: Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα στο νηπιαγωγείο. Σε πρώτη φάση συγκεντρωθήκαμε στη γωνιά της παρεούλας και παρουσιάσαμε στα παιδιά το θέμα με το οποίο επρόκειτο να ασχοληθούμε. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν και άρχισαν να συνομιλούν μεταξύ τους αλλά και μαζί μας γι αυτά που γνωρίζουν. Το εκπληκτικό ήταν πως την ώρα που τους βάλαμε να παρακολουθήσουν το βίντεο με τα ρομπότ σχολίαζαν κάθε είδος ρομπότ που τους παρουσιαζόταν παρατηρούσαν λεπτομέρειες των ρομπότ και φυσικά γνώριζαν ορισμένα από αυτά. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε δύο χάρτες εννοιών σχετικά με το τι γνωρίζουν για τα ρομπότ και το τι θα ήθελαν να μάθουν για τα ρομπότ. Τα παιδιά συμμετείχαν είχαν καταπληκτικές και ενδιαφέρουσες ιδέες με ουσία και νόημα για να βγάλουμε εμείς τα συμπεράσματά μας σχετικά με τον τρόπο που σκέφτονται και για το τι γνωρίζουν για τα ρομπότ ώστε να προσαρμόσουμε καλύτερα πάνω τους την δραστηριότητα που είχαμε ετοιμάσει. Δώσαμε αρκετό χρόνο σε αυτό το σημείο στα παιδιά ώστε να μιλήσουν ελεύθερα και να εκφράσουν όλα με τη σειρά τις απόψεις τους. Το επόμενο στάδιο ήταν η δημιουργία πάνω σε χαρτί Α4 ενός ρομπότ όπως το κάθε παιδί το φαντάζεται. Τα παιδιά με εντυπωσίασαν και σε αυτό το σημείο με της δημιουργίες τους και τις ιδέες τους καθώς και με τις επεξηγήσεις τους πάνω σε αυτά που είχαν ζωγραφίσει όπως, πληκτρολόγια που συμπλήρωναν το ρομπότ ή και κεραίες για να μας δείξουν πως κάποιος άλλος τα χειρίζεται. Το ποιο ενδιαφέρον κομμάτι βέβαια της σημερινής ημέρας ήταν η παρουσίαση του Έλιοτ ο οποίος μετά μετονομάστηκε από τα παιδιά σε « Γουόλι»! Τα παιδιά παρατήρησαν το χειριστήριο του ρομπότ γνώριζαν ποιο κουμπί πατάμε για να ξεκινήσει παρατήρησαν πως γυρίζει ο τροχός και γι αυτό κινείται αλλά και όλη την κίνηση που το είχαμε προγραμματίσει να κάνει ότι σταματούσε ξανά ξεκινούσε και ότι έστριβε. Και αυτό ακριβώς το επιβεβαίωσαν και οι απεικονίσεις στα φύλλα που τους δόθηκαν όπου το κάθε παιδί είχε κατανοήσει την κίνηση του «Γουόλι» και την σχεδίασε με το δικό του τρόπο. Σε γενικά πλαίσια έμενα απολύτως ευχαριστημένη και ταυτόχρονα εντυπωσιασμένη από την σημερινή μου πρώτη επαφή με τα παιδιά. Δεν περίμενα να αντιληφθούν τόσο εύκολα το θέμα να συμμετάσχουν και να έχουν τόσο μοναδικές και ενδιαφέρουσες ιδέες χωρίς να επηρεάζεται το ένα παιδί από το άλλο αλλά και το πιο εντυπωσιακό να διαφωνούν μεταξύ τους και να απορρίπτουν κάποιες ιδέες τις οποίες θεωρούσαν υπερβολικές δίνοντας ταυτόχρονα και την αντίστοιχη αιτιολόγηση.

2η ΜΕΡΑ: Σήμερα ήταν η δεύτερη ημέρα στο νηπιαγωγείο και ομολογώ η δυσκολότερη θεωρητικά καθώς τα παιδιά θα έπρεπε να μάθουν το πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να ρυθμίζουν το ρομπότ. Την ώρα που ξεκινήσαμε το «μάθημα» μας παρουσίασε το βιβλίο που είχε φέρει από το σπίτι της με θέμα τα ρομπότ. Αφού ρίξαμε μια ματιά και σχολιάσαμε το περιεχόμενο δείξαμε το βίντεο στο scratch που είχαμε ετοιμάσει. Τα παιδιά το παρακολουθούσαν με αφοσίωση και παρατηρούσαν τα εικονίδια ενώ ταυτόχρονα σχολίαζαν και παρατηρούσαν ότι καινούργιο εμφανιζόταν. Θεώρησα σωστό να πάρω μια ομάδα παιδιών από την παρεούλα και να τα αναλάβω εγώ ώστε να δουλέψουμε ξεχωριστά για να έχουμε καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα. Τα παιδιά δούλευαν ομαδικά και με σεβασμό σε όσα τους ζητούσα και σε όσα τους έλεγα. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που αντιλαμβάνονταν όσα τους έλεγα και η υπομονή για την σειρά τους να κάνουν τα ρομποτάκια ή αντίστοιχα να πάρουν τη θέση του ανθρώπου που ρυθμίζει το ρομποτάκι με τις εικόνες. Το καλύτερο κομμάτι της ημέρας για εμένα ήταν η στιγμή που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στον υπολογιστή. Πήρα την ομάδα μου και πήγαμε στον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου για να έχουμε περισσότερη άνεση και ησυχία μαζί για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν τα παιδιά πάνω σε αυτά που τους έδειχνα και τους εξηγούσα. Ανοίξαμε το πρόγραμμα και ζήτησα από τα παιδιά να μου βρουν πιο εικονίδιο από αυτά που παρουσιάζονταν γνώριζαν. Κατευθείαν μου έδειξαν το γρανάζι τον βασιλιά όπως τον είχαμε ονομάσει και όταν τους ρώτησα τι πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μου είπαν να βάλουμε μπροστά τον βασιλιά γρανάζι και να προχωρήσει μετά το ρομπότ. Ανοίξαμε το πρόγραμμα και άρχισα να ρωτάω τα παιδιά ποια εικονίδια γνώριζαν και βρήκαν το αριστερά, δεξιά, το στορ αλλά και την αυξομείωση της ταχύτητας πως δηλαδή κουνώντας το βέλος προς τα πάνω μεγαλώνουμε την ταχύτητα και προς τα κάτω την μειώνουμε (μόνα τους μου ονόμασαν τη δύναμη ταχύτητα εγώ απλά τους ρώτησα εάν γνωρίζουν πως τα αυτοκίνητα όταν πατάμε φρένο σταματούν και όταν πατάμε γκάζι επιταχύνουν για να ταυτίσω αυτό με το ρομπότ και τα παιδιά μου είπαν πως λεγόταν ταχύτητα). Επειδή είδα πως τα παιδιά τα ενδιαφέρει πολύ αυτό που κάναμε έκρινα σωστό να τους μιλήσω και για τις θήρες υποδοχής του ρομπότ γνώριζαν πως λέγεται καλώδιο αυτό που ενώνει τον υπολογιστή με το ρομπότ και γενικά μιλήσαμε για όλη την διαδικασία για το πώς το πρόγραμμα από τον υπολογιστή περνά στο ρομπότ αλλά και της θύρες Α Β C που απεικονίζονταν στο παράθυρο ρύθμισης του Γουόλη. Τα παιδιά επανέλαβαν πολλές φορές όσα μάθαμε για τα κουμπιά και μετά προσπαθήσαμε να κάνουμε το ρομπότ να κινηθεί κάνοντας απλές ερωτήσεις προς τα παιδιά όπως που θέλουμε να πάει το ρομποτάκι άρα πιο κουμπί να πατήσουμε πώς να πάει λίγο πιο γρήγορα και πόσες φορές πρέπει να κάνουμε την ρόδα να γυρίζει για να προχωρήσει το ρομπότ πιο μπροστά. Και βέβαια οι απαντήσεις των παιδιών σε αυτές μου τις ερωτήσεις ήταν εξαιρετικές πχ να μεγαλώσουμε την ταχύτητα, να βάλουμε 100 στροφές στη ρόδα να το κάνουμε να σταματήσει και μετά να στρίψει. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, ενθουσιάστηκα και ήμουν πραγματικά ικανοποιημένη από την απόδοση των παιδιών περιμένω ακόμη πιο πολύ την επόμενη φορά για να συνεχίσω να δω μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα παιδιά με όσο μικρότερη βοήθεια από εμένα.

3η ΜΕΡΑ: Σήμερα αν και δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την προσχεδιασμένη δραστηριότητα με το επιτραπέζιο πετύχαμε όλους τους υπόλοιπους στόχους μας. Συγκεκριμένα δουλέψαμε με μια ομάδα 9 ατόμων σε έναν υπολογιστή και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν το καθένα ξεχωριστά με το πρόγραμμα να το εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον τρόπο που λειτουργεί πραγματοποιώντας διάφορες κινήσεις στο ρομπότ. Αρχικά, μεταφερθήκαμε με την ομάδα των παιδιών σε μικρότερη αίθουσα για να μπορούν τα παιδιά να είναι πιο συγκεντρωμένα και κάναμε μια επανάληψη σχετικά με όσα είχαμε μάθει την προηγούμενη φορά για να δω τι θυμούνται τα παιδιά και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Προς μεγάλη μου έκπληξη τα παιδιά θυμούνταν και την παραμικρή λεπτομέρεια και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να περάσω στο επόμενο βήμα με την βοήθεια των παιδιών και τον ενθουσιασμό τους. Έτσι λοιπόν, το κάθε παιδί έφτιαχνε μόνο του τη δική του κίνηση πάνω στο πρόγραμμα που τους είχα δείξει με σχεδόν μηδενική βοήθεια από την μεριά μου. Ενθουσιάστηκα και εντυπωσιάστηκα με τον τρόπο που σκέφτονταν και με το γεγονός ότι επιζητούσαν τον πειραματισμό και δεν έβρισκαν λύση στον εύκολο τρόπο να βάλουν το ρομπότ να πηγαίνει μόνο ευθεία πάντα έβαζαν μια διαφορετική κίνηση. Όταν ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα βάλαμε το ρομποτάκι να εκτελέσει την κίνηση που την είχαν προγραμματίσει αποκλειστικά τα παιδιά ώστε να δουν τυχόν λάθη τους αλλά και εάν το ρομποτάκι τελικά εκτέλεσε ότι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους τα παιδιά. Τα παιδιά μπήκαν σε μια διαδικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης που θεωρήσαμε σημαντικότερη από την διεξαγωγή του προγραμματισμένου επιδαπέδιου παιχνιδιού γι αυτό κιόλας δεν πραγματοποιήθηκε. Είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό που τους ζητούσα να εκτελέσουν δηλαδή την κίνηση που είχαν στο μυαλό τους σωστά. Τα παιδιά εξέφραζαν ελεύθερα τις απόψεις τους σχετικά με τις κινήσεις που δημιουργούσαν διόρθωναν τους συμμαθητές τους αλλά και παραδέχονταν τα λάθη, ένα πολύ βασικό στοιχείο που φανερώνει τη χημεία της ομάδας, τη συνεργασία και την ομαδικότητα γενικά. Αφού πειραματίστηκαν όλα τα παιδιά με τη σειρά και κάναμε διάλειμμα διότι η ώρα είχε πάει ήδη 11 μαζέψαμε ξανά τα παιδιά γύρω στις 11.30 οπότε είχαμε λίγη ώρα μπροστά μας έτσι πήραμε 4 παιδιά και τα βάλαμε να δουλέψουν ομαδικά για να καταφέρουν να κάνουν το ρομποτάκι να διανύσει μια διαδρομή που είχαμε κατασκευάσει εμείς από τετράγωνα χαρτόνια. Τα παιδιά δείχνοντας υπομονή και συνεργασία εξέφραζαν τις απόψεις τους το ένα στο άλλο έκαναν πολλά δοκιμαστικά πειράματα για να δουν και να αντιληφθούν πόσο χρειάζεται το ρομπότ για να φτάσει από το ένα τετράγωνο στο άλλο. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλη υπομονή όπως είπα δεν γκρίνιαζαν σχεδόν καθόλου σέβονταν και εμάς αλλά και τα μέλη της ομάδας τους και έδειχναν ενδιαφέρον για αυτό που κάναμε ομαδικά εκείνη τη στιγμή. Εμένα προσωπικά με ενδιέφερε πολύ αυτός ο πειραματισμός τον παιδιών γιατί μπόρεσα να αντιληφθώ τον τρόπο που σκέφτονται και συλλαμβάνουν όποια καινούργια γνώση τους παρέχεται, όπως και τις πνευματικές δυνατότητες αυτής τις ηλικίας. Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την δραστηριότητα επέμενα πως τα παιδιά είναι δύσκολο να κατανοήσουν όσα θα τους μεταφέραμε αλλά τελικά θεωρώ πως τα καταφέραμε εάν και δεν ολοκληρώσαμε την δραστηριότητα όπως την είχαμε σχεδιάσει. Παρόλα αυτά το σημαντικό ήταν πως δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην άποψη και το ενδιαφέρον των παιδιών.

Αξιολόγηση: 
A