Η οικογένεια των τετραπλεύρων

Daniel Mentrand
Λογισμικά_δυναμική: 
Περιγραφή Δράσης: 

Πρόκειται για μια υποδειγματική άσκηση η οποία παρουσιάζει τα είδη των τετραπλεύρων. Μετακινώντας τον κόκκινο δρομέα, ξεκινάμε από το απλό τετράπλευρο και καταλήγουμε στο τετράγωνο.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Geometrie/Quadrilats.html

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα σχετικά μαθηματικά αφορούν την κατηγορία της Γεωμετρίας.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία περιλαμβάνει στόχους σχετικούς με την αναγνώριση την ονομασία αλλά και τη σύνδεση μεταξύ γεωμετρικών σχημάτων