Ζωγραφίζοντας με το Geogebra

Θεωχαροπούλου Αικατερίνη
Λογισμικά_δυναμική: 
Προσέγγιση Δράσης: 
Περιγραφή Δράσης: 

Προκειμένου να δημιουργήσω την ατομική εργασία στο πρόγραμμα Geogebra, δημιούργησα μια εικόνα στην οποία αρχικά έφτιαξα δυο πολύγωνα όπου το ένα το χρωμάτισα γαλάζιο για να συμβολίζει τον ουρανό και το άλλο πολύγωνο το οποίο βρίσκεται από κάτω το χρωμάτισα πράσινο για να συμβολίζει το καταπράσινο έδαφος. Στη συνέχεια, έφτιαξα τον ήλιο, ο οποίος αποτελείται από ένα κύκλο με ακτίνα 0,5 εκατοστά, τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα με τα συμμετρικά τους ως προς σημείο ευθύγραμμα τμήματα. Ακόμη, στην εικόνα αυτή, έφτιαξα την κυρία Τετράγωνη, (της οποίας το κεφάλι, τα χέρια, ο λαιμός, το σώμα καθώς και τα πόδια της είναι τετράγωνα), η οποία κρατάει στο αριστερό της χέρι τρία μπαλόνια σε σχήμα τετραγώνου, που βγήκε μια ηλιόλουστη ημέρα στην εξοχή. Δίπλα στην κυρία Τετράγωνη, βρίσκεται μια αγελάδα (της οποίας το κεφάλι καθώς και τα νύχια των ποδιών της είναι τρίγωνα, το σώμα της είναι τετράγωνο και τα πόδια της είναι ορθογώνια) η οποία βόσκει το πράσινο χορτάρι στη λιακάδα. Ακόμη πιο δίπλα, βρίσκεται η κυρία Στρόγγυλη (της οποίας το κεφάλι, τα χέρια, το σώμα καθώς και τα πόδια της είναι κύκλοι),η οποία κρατάει στο δεξί της χέρι τον χαρταετό της ο οποίος αποτελείται από εννέα κύκλους με ακτίνα 0,5 εκατοστά ο κεντρικός και 0,3 εκατοστά οι άλλοι που βρίσκονται γύρω του. Τέλος, δίπλα στην κυρία Στρόγγυλη έφτιαξα ένα δένδρο το οποίο αποτελείται από ένα καφέ ορθογωνίου σχήματος κορμό και ένα πράσινο κύκλο για φύλλωμα.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Το είδος της γεωμετρίας που χρησιμοποίησα στην άσκηση είναι συμμετρία αντικειμένου ως προς σημείο (στον ήλιο για τις ακτίνες του καθώς και στα μπαλόνια που κρατάει η κυρία Τετράγωνη).

Τι δράση μπορώ να σχεδιάσω για τα παιδιά;: 

Πορεία διδασκαλίας: Ως αφόρμηση, θα δείξω στα παιδιά την εικόνα που σχεδίασα στο περιβάλλον του προγράμματος Geogebra.

Στη συνέχεια, αφού δείξω στα παιδιά την εικόνα θα τους κάνω κάποιες ερωτήσεις προκειμένου να αναδείξω τις αντιλήψεις που έχουν.

   1. Παιδιά τι είναι αυτό που βλέπεται στην εικόνα; Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο; Με τι μοιάζει;

   1. Ποια σχήματα από αυτά έχετε ξαναδεί; Μοιάζουν αυτά τα σχήματα μεταξύ τους;

   1. Που διαφέρουν;

   1. Πως ονομάζονται αυτά τα σχήματα και γιατί ονομάζονται έτσι;

   1. Μπορείτε να μου πείτε ποιο από αυτά τα σχήματα είναι κύκλος ποιο είναι τετράγωνο, πιο τρίγωνο και πιο είναι παραλληλόγραμο;

Αξιολόγηση:

Στη συνέχεια, θα δείξω στα παιδιά την δεύτερη εικόνα που έφτιαξα στο δεύτερο αρχείο του προγράμματος Geogebra και θα ζητήσω από τα παιδιά να μου χρωματίσουν με κόκκινο χρώμα τους κύκλους, με κίτρινο χρώμα τα τετράγωνα, με μπλε χρώμα τα τρίγωνα και με πράσινο χρώμα τα ορθογώνια που βλέπουν στην εικόνα που τους έδειξα.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η άσκηση έχει άμεση σχέση με το ΔΕΠΠΣ καθώς ενθαρρύνει την ανάπτυξη των ικανοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την αναγνώριση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και των ιδιοτήτων τους.

Εικόνες σχετικές με την εργασία: