Η Ζωή μου σε Κατηγορίες

Παυλίδου Άννα, Στυλιανού Ζωούλα
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να μιλήσουν και να περιγράψουν τη ζωή τους αναφορικά με τέσσερις κύριους τομείς, δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο, τα κατοικίδια ζώα και τις ασχολίες ή τα χόμπι τους. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που φαινομενικά αφορά μόνο την ανάπτυξη της γλώσσας και του λεξιλογίου αλλά στην ουσία περιλαμβάνει μαθηματικά καθώς το παιδί καλείται να οργανώσει τις σκέψεις και τις πληροφορίες που θέλει να μεταδώσει και να μοιραστεί και τα τις εντάξει σε κατηγορίες για τις οποίες θα μιλήσει ξεχωριστά.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αφορούν την κατηγορία των Δεδομένων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ μέσω των δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιδιώκεται η ανάπτυξη συστήματος σύμφωνα με το οποίο το παιδί οργανώνει τις γνώσεις που αφορούν τον περιβάλλοντα κόσμο.

Αρχεία εργασίας: