Προσθαφαιρέσεις με Κουτάκια

Σβαρνα Κυριακή, Τσιάμη Πόπη, Πουγάτσα Ελευθερία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν απλές μαθηματικές πράξεις χειριζόμενα ποσότητες από κουτάκια.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην κατηγορία των Πράξεων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Το ΔΕΠΠΣ ορίζει ως βασική επιδίωξη την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέσω του χειρισμού διαφόρων ποσοτήτων, στην προκειμένη περίπτωση την εκτέλεση των πράξεων βοηθούν οι συμβολικές τους αναπαραστάσεις μέσω των μικρών κουτιών.

Αρχεία εργασίας: