Η Μόλυ ταΐζει τα Ζωάκια

Ντίνου Μαρία Χρυσάνθη, Δημητροπούλου Ζαχαρένια
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν απλές πράξεις χειριζόμενα τις ποσότητες που δίνονται έτσι ώστε να ανακαλύψουν πόσο φαγητό έφαγε το κάθε ζώο που συνάντησαν στο Ζωολογικό Κήπο.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας εντάσσονται στην κατηγορία των Πράξεων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Στο ΔΕΠΠΣ επισημαίνεται ότι αποτελεί βασική επιδίωξη του εκπαιδευτικού να προτρέπει τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες έτσι ώστε να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις.

Αρχεία εργασίας: