Πρόσθεσέ τα!

Ζιάκα Έφη, Ματα Εύη, Γενιτσεφτσή Ολυμπία
Εργαλείο kidspiration: 
Προσέγγιση Δράσης: 

Τα παιδιά καλούνται να εκτελέσουν την πράξη της πρόσθεσης στα δοθέντα ζεύγη αριθμών. Το άθροισμα κάθε ζεύγους ισούται με 6.

Τι μαθηματικά κάνω;: 

Τα μαθηματικά της δραστηριότητας αυτής ανήκουν στην κατηγορία των Πράξεων.

Τι σχέση έχει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα;: 

Η δραστηριότητα συνδέεται με το ΔΕΠΠΣ καθώς το παιδί καλείται να εκτελέσει απλές πράξεις πρόσθεσης.

Αρχεία εργασίας: